Terug naar Zelfbouw projecten

B3C 70cm Converter besturing

De B3C PLL 70cm converter werkt op basis van een I2C bus gestuurde PLL. Om deze aansturing mogelijk te maken hebben we een losse controller ontwikkeld. Hiermee is de te ontvangen frequentie in te stellen, de IF uitgangsfrequentie in te stellen en deze uit te lezen op een LCD.

We hebben ervoor gekozen een basic versie uit te brengen. Dit om de kosten te drukken. Dat wil zeggen dat met de standaard versie alleen de afgestemde frequentie en de IF uitgangsfrequentie in te stellen zijn en kunnen worden uitgelezen. Als gevolg hiervan zal slechts een klein deel van de printplaat moeten worden voorzien van componenten. De overige plaatsen zijn bedoeld voor latere uitbreidingen. Je kunt hierbij denken aan het aansturen van een voorversterker, het uitlezen van stereo/mono van de FM ontvanger, het communiceren via RS232 met een PC en bijvoorbeeld een regelbare RF gain. Deze functies zullen in de toekomst beschikbaar komen als aanvullingen op deze handleiding via de website www.het-bar.net

Het hart van de besturing wordt gevormd door de microcontroller. Wij hebben gekozen voor de PIC16F648 van Microchip. Dit is een goedkope microcontroller voorzien van ruim voldoende geheugen om de software in op te slaan. Bij het bouwpakket wordt een microcontroller geleverd met de laatste softwareversie. Eventuele updates zijn te vinden op www.het-bar.net en kunnen met een simpele programmer worden geladen.

b3c-besturing

 

 

De werking van de software

Wanneer de besturing van spanning wordt voorzien zal de softwareversie worden getoond, na ongeveer 1 seconde zal het LCD de laatst gekozen frequenties weergeven. Naast de ontvangstfrequentie wordt ook de status weergegeven. Deze statussen zijn als volgt:

PLLERR – De PLL is uit lock. Waarschijnlijk moet de VCO in de converter bijgeregeld worden.
I2CERR – Er is geen communicatie met het PLL IC in de B3C converter.
TUNE – De IF frequentie kan worden ingesteld, bevestig deze met een druk op de knop.
WAIT – De nieuwe data wordt naar de PLL en de eeprom geschreven.

Indien er niets wordt weergegeven staat de besturing in de normale stand en kan met het draaien aan de rotary encoder de gewenste ontvangstfrequentie worden gekozen.

lcd_besturing

 

 

 

 

Afstemmen

Zorg ervoor dat het pijltje achter de afstemfrequentie (bovenste regel) komt te staan. Dit kun je wijzigen door éénmaal op de rotary encoder te drukken. Nu kun je de frequentie in stappen van 50kHz wijzigen door aan de rotary te draaien. Het frequentiebereik is 430-440MHz.

IF frequentie

De IF frequentie is de uitgangsfrequentie van de converter. Deze frequentie dient te worden gekozen op je FM ontvanger. De microcontroller verrekend de afgestemde frequentie met de IF frequentie om zo de lokale oscillator van de converter op de juiste frequentie te zetten. Je kunt de IF frequentie wijzigen door het pijltje achter de frequentie naar de onderste regel te verplaatsen. Dit kun je doen door éénmaal op de rotary encoder te drukken. Naast de ontvangstfrequentie zal de tekst TUNE  verschijnen. Kies nu de gewenste IF frequentie door aan de rotary encoder te draaien. Dit kan in stappen van 50kHz. Het frequentiebereik is 87,5-108MHz. Bevestig de nieuwe frequentie door éénmaal op de rotary encoder te drukken.

Algehele reset

Mocht er om wat voor reden dan ook iets misgaan met de in de interne eeprom opgeslagen data, dan kun je deze eenvoudig resetten. Houdt de rotary encoder ingedrukt terwijl je spanning op de schakeling zet. Er wordt nu een melding gegeven dat de standaardgegevens geladen zijn. Laat nu de rotary encoder weer los om de besturing weer in gebruik te nemen.

Meer informatie is te vinden in de bouwbeschrijving, deze is hieronder te downloaden.
Voor vragen, tips, bugs, etc. over de besturingssoftware is een speciaal forum beschikbaar. 

 

Downloads:
Software versie 1.0 (16F628/648)- Software versie 1.1 (16F628/648)- Software versie 1.2 (16F628/648)- Software versie 1.3 (16F648)

Bouwbeschrijving

Schema

Printlayout bovenzijde

Printlayout onderzijde

Printlayout silkscreen

Changelog:

v1.3:

– Homefrequentie toegevoegd. Door een korte druk op de rotary schakel je naar de homefrequentie. Lange druk is voor de uitgangsfrequentie te wijzigen. Om de homefrequentie in te stellen, houdt de rotary ingedrukt terwijl je spanning op de converter zet, daarna meteen loslaten. Selecteer de gewenste frequentie en druk op de rotary om te bevestigen. Om de eeprom data te wissen houdt je de knop ca. 3 sec. ingedrukt terwijl je spanning op de converter zet.

v1.2:

– Ontvangstfrequentiebereik uitgebreid naar 87-109MHz

– Charge pump van het loopfilter (PLL) wordt naar 50uA gezet wanneer de PLL in lock is. Bij het afstemmen was er een “dreun” te horen wanneer de varicap een bepaalde spanning kreeg. Dit is nu verholpen. Wanneer de PLL uit lock is staat de charge pump op 220uA.

v1.1:

– Bug: Soms verscheen er voor of na de punt 255 bij de ontvangstfrequentie nadat de converter werd ingeschakeld. Dit kwam doordat de eeprom steeds opnieuw werd beschreven. Nu wordt de data alleen geschreven wanneer er een frequentiewijziging is doorgevoerd.

v1.0:

– Publieke release

Share

Permanente koppeling naar dit artikel: https://het-bar.net/tech-center/zelfbouw-projecten/b3c-70cm-converter-besturing/

Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh