NIEUW IERS BANDPLAN VOOR NIEUW SPECTRUM

In Ierland hebben amateurs recent van hun AT, ComReg, extra spectrum toegewezen gekregen op secundaire basis waarmee ze alle modes mogen doen, inclusief MGM. Dat spectrum omvat 30 tot 49 MHz en 54 tot 69.9 MHz. Daarnaast is de huidige 4 meter 70 MHz band uitgebreid. De bandgrenzen zijn daar nu 69.9 MHz tot 70.5 MHz, wat betekent dat het huidige IARU Regio 1 bandplan volledig geïmplementeerd kan worden.

De toewijzing van extra VHF spectrum aan de onderkant is het resultaat van de inspanningen van de Ierse radiovereniging IRTS met betrekking tot een aantal eerdere consultatieprocessen. De nieuwe frequentiebanden staan vermeld naast de andere banden die algemeen beschikbaar zijn voor radio amateurs in de Annex 1 van het bandplan voor Ierse radio amateurs.

In mei 2018 startte de IRTS een open consultatieprocess over hoe het nieuwe op secundaire basis aan de radioamateurs toegewezen spectrum in het gebied van 30 – 69.9 MHz gebruikt zou moeten gaan worden. Daarop werd een reactie ontvangen van LY2YR, G3XBM, U3M, EI8EJB, EI7GL en EI8JA en veel van de aangedragen opmerkingen zijn verwerkt in de uitwerking van de bandplannen.

Het “new spectrum sub-committee” van de IRTS meldt dat er nu een extra gelegenheid is voor geïnteresseerde partijen om commentaar te leveren op hoe het spectrum in Ierland gebruikt zou moeten worden. Eerdere concepten van de bandplannen zijn aan de IARU VHF/spectrum managers gestuurd van landen die al toewijzingen voor radio amateurs hebben in de banden 30 – 49 MHz en 54 – 69.9 MHz, en ook naar de voorzitter van het IARU Regio 1 VHF en Microgolf Committee. Deze eerste concepten zijn nu aangepast. Voor eind juli 2018 moeten aanvullende opmerkingen ingestuurd worden.

Het nieuw beschikbare spectrum in Ierland
30 – 49 MHz (8 meter band)

Op dit moment is er in geen enkele van de ITU regio's nog een toewijzing in dit deel van het spectrum. Maar in termen van propagatiestudies veroorzaakt de afwezigheid van betrouwbare en identificeerbare signalen in deze banden problemen, en dat betekent dat de opbouw van propagatie die begint in het HF gebied en waargenomen wordt via bakens in de 28 MHz band, niet betrouwbaar gevolgd kan worden naarmate deze zich verder uitstrekt richting de 50 MHz en verder naar de 70 MHz. Daarnaast kunnen geen experimenten plaatsvinden met amateurs in landen die wel een nationale toewijzing hebben.

In de 90-er jaren heeft een CEPT consultatieproces dit probleem al eens naar voren gebracht. Die vonden toen dat bakens op geschikte geografische locaties geplaatst konden worden, die zo gekozen zouden moeten worden dat storing aan andere radiodiensten minimaal zou zijn. Het V6 DSI rapport van 13 juli 2016 vroeg zich af of de ISM band gelegen rond 40.68 MHz geschikt zou zijn. Men bedacht toen ook dat een secundaire toewijzing voor amateurs wel op zijn plaats zou zijn.

IARU heeft nationale verenigingen aangemoedigd om multi-band baken clusters op te zetten die het lage VHF gebied tussen 30 MHz en ongeveer 70 MHz zouden moeten dekken. Baken clusters zouden dan voor zover mogelijk signalen moeten uitzenden op ongeveer 40 MHz en rond 60 MHz als aanvulling op de bakens die er al zijn op 30 MHz, 50 MHz en 70 MHz en amateurs worden aangemoedigd om automatische monitorstations op te zetten om zo de meetresultaten ter beschikking te stellen van de wetenschap. Er wordt dan ook een standaard zendprotocol voorgesteld om de ontvangst van meerdere clusters mogelijk te maken.

In de afgelopen jaren hebben Denemarken en Engeland zulke bakens toegestaan rond 40 MHz, zoals respectievelijk op 40.071 en 40.050 MHz. Slovenië heeft de band 40.66-40.70 MHz aan de radioamateurs ter beschikking gesteld en Zuid-Afrika deed hetzelfde met de band 40.675-40.685 MHz.

Op basis van de commentaren die de IRTS ontvangen heeft, is er een aangepast bandplan opgesteld voor de frequentieband 40 – 44 MHz, een nieuwe 8 meterband. Op dit moment is er voor het gebruik van de 30 – 40 MHz en 44 – 49 MHz band nog niets gepland. IRTS denkt dat het stuk 40 – 42 MHz hoogstwaarschijnlijk het meest voor de hand ligt om met transverters omgezet te worden naar een middenfrequent van 28 – 30 MHz.

54 – 69.9 MHz (5 meter band)

Op eenzelfde manier als waarop men de 40 MHz indeling aangepakt heeft, wordt een toewijzing in de buurt van 60 MHz als voordeel beschouwd voor wetenschappelijk onderzoek. Engeland heeft al een amateur propagatiebaken op 60.050 MHz. In 1949 was de 5 meter amateurband historisch van 58.5 – 60 MHz en eerder zelfs 56 – 60 MHz. Dezelfde band uitgebreid naar 69.9 MHz lijkt daarom geschikt voor amateur propagatie studies en experimenten op secundaire basis. Net als bij 40 MHz ligt het omzetten van 58 – 60 MHz naar 28 – 30MHz het meest voor de hand.

De 5 meterband zal tevens digitale televisie faciliteren naast alle andere modes en verbindt de 4 meter en 6 meter toewijzingen, hoewel we de uitkomst van de 2019 ITU World Radiocommunication Conference af moeten wachten om te zien of de radio amateurs in Regio 1 algemene toegang tot het segment 52 – 54 MHz zullen krijgen. Gebaseerd op de ontvangen commentaren heeft de IRTS een concept Band Plan voor de frequentieband 54 – 69.9 MHz opgesteld, een nieuwe 8 meter band.

IARU Bandplannen

Het VHF en microgolf committee van IARU Regio 1 onderhoudt de officiële IARU Region 1 bandplannen voor de 50 MHz, 70MHz, 145 MHz, 435 MHz en de microgolf banden. De VHF Managers wordt verzocht om maximale publiciteit te realiseren voor de aangenomen bandplannen. Vanwege de vele nieuwkomers wordt geadviseerd het publiceren regelmatig te herhalen. IARU verenigingen, en in het bijzonder hun VHF Managers of VHF committees wordt ten sterktste geadviseerd om de aangenomen bandplannen onder de aandacht te brengen van alle VHF/UHF/Microgolf amateurs in hun land.

Met betrekking tot de gebruikskolom in de bandplannen, dienen amateurs kennis te nemen van deze overeenkomsten die zijn opgesteld voor gebruiksgemak, maar er kan geen recht op gereserveerde frequenties worden afgeleid uit een vermelding in de kolom "Gebruik" of uit verwijzingen. Gebruikers moeten zich ervan bewust zijn dat deze bandplannen generiek zijn voor alle lidstaten van IARU-R1. Ze kunnen om praktische redenen of vanwege wetgeving in sommige lidstaten gedetailleerder zijn. Daarom adviseert IARU amateur-licentiehouders om hun nationale bandplannen te bestuderen en te implementeren, waar deze afwijken van de IARU-plannen.

Bron: pi4raz.nl / BAR

Share

Reacties Facebook

Reacties

Permanente koppeling naar dit artikel: https://het-bar.net/2018/07/nieuw-iers-bandplan-voor-nieuw-spectrum/

Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh