feb 21 2018

Wat te doen met het eerste bericht van aliens? Vernietigen?

Het bericht openen kan ronduit gevaarlijk zijn.

Zijn wij alleen? Het lijkt weinig aannemelijk. Maar bewijs voor de aanwezigheid van buitenaardse beschavingen hebben we nog niet gevonden. Dat kan echter zomaar veranderen. Bijvoorbeeld als ze ons een boodschap sturen. Maar wat moeten we met zo’n boodschap beginnen? Het antwoord lijkt voor de hand liggend: lezen, natuurlijk! Maar misschien is ritueel verbranden in sommige gevallen een beter idee. Dat is grofweg de strekking van een artikel dat eerder deze maand gepubliceerd is.

Het slechtste scenario

Het paper is geschreven door astrofysicus Michael Hippke, verbonden aan het Duitse Sonneberg Observatorium en natuurkundige John G. Learned, verbonden aan de universiteit van Hawaii. En de mannen gaan in hun paper uit van het slechtst mogelijke scenario: een buitenaardse beschaving die niet per se het beste met ons voorheeft én contact zoekt.

Vredelievend?

Er is in het verleden al veel gediscussieerd over de vraag of we aliens moeten vrezen of niet. Sommige onderzoekers denken van wel. Zo is Stephen Hawking bijvoorbeeld een fel tegenstander van METI: het verzenden van een boodschap met als doel de aandacht van aliens te trekken. Andere onderzoekers denken dat het allemaal zo’n vaart niet zal lopen. Vaak wijzen zij erop dat een buitenaardse beschaving die in staat is om ons te ontdekken en misschien zelfs op te zoeken, veel geavanceerder moet zijn dan wij en dat zo’n beschaving het alleen maar zover geschopt kan hebben als deze op een tijdschaal van vele honderdduizenden jaren stabiel is. En dat zou weer alleen mogelijk zijn als deze vredelievend is. Hippke en Learned zijn niet overtuigd. “Als buitenaardse intelligentie bestaat, zullen er goede en kwade beschavingen tussenzitten,” zo schrijven ze.

Vernietigen

Terug naar de hoofdvraag. Want stel nu dat één van die beschavingen ons een bericht stuurt. De intenties van de afzender zullen in eerste instantie onbekend zijn. Wat te doen? De boodschap vernietigen voor iemand deze kan lezen, is in sommige gevallen misschien wel de beste optie, zo stellen de onderzoekers. Ze wijzen er daarbij op dat een buitenaardse beschaving op verschillende manieren met een berichtje alleen al een hoop ellende zou kunnen veroorzaken. Zo kunnen aliens een korte mededeling sturen met als doel complete paniek en chaos op aarde te veroorzaken. Een voorbeeldje: “We zorgen er morgen voor dat jullie zon een supernova wordt”. Maar niet alleen zo’n korte en krachtige bewering zou de aardse beschaving aan het wankelen kunnen brengen. Ook een wat langere tekst kan problematisch blijken door “een demoraliserende culturele invloed” te hebben. “Zo wordt er bijvoorbeeld nog altijd gedebatteerd over de vraag of het Romeinse Rijk viel door de Bijbel.”

Complexe boodschap

Maar misschien nog wel het gevaarlijkst is een complexe of zelfs gecodeerde boodschap. Zo’n boodschap kan een virus of ander technologisch gevaar verbergen dat zich openbaart wanneer we er op de computer mee aan de slag gaan. Het advies van Hippke en Learned? De boel analoog houden: dus de code met pen en papier proberen te kraken. Maar dat zal waarschijnlijk nog niet meevallen. “Voor veel plausibele soorten boodschappen is het veel gemakkelijker om de computer te gebruiken (…) Berichten kunnen grote technische diagrammen, vergelijkingen, algoritmes, etc. bevatten die niet geprint en met de hand bestudeerd kunnen worden. Daarnaast kan de boodschap wel eens gecomprimeerd zijn om de interstellaire datasnelheid te verhogen en het algoritme voor decompressie zou een code kunnen zijn. Het is niet mogelijk om miljarden van die decompressie-instructies met de hand uit te voeren en deze vereisen dan ook het gebruik van een computer. Maar dan leest die computer wel mogelijk gevaarlijke code afkomstig van buitenaardse intelligente wezens uit.”

Dat klinkt inderdaad niet heel verstandig. Maar dan gebruiken we toch geïsoleerde, oftewel in een soort quarantaine gestopte computers? Hippke en Learned zien er niks in; het is nog steeds te gevaarlijk. Ze illustreren dat aan de hand van een voorbeeldje. “Stel je een boodschap voor met een kop die zoiets stelt als: “We zijn vrienden. De galactische bibliotheek is bijgesloten in de vorm van een kunstmatige intelligentie (KI) die heel snel jouw taal leert en jouw vragen beantwoordt. Je kunt de code uitlezen aan de hand van deze instructies…” We nemen aan dat de boodschap alleen beschikbaar is voor een klein groepje mensen – ambtenaren – die besluiten om het geheim te houden, maar wel hun nieuwsgierigheid te bevredigen en het met zorg te bestuderen.” Ze bouwen een computer op de maan die de code gaat uitlezen en implementeren tal van beveiligingsmaatregelen, waaronder een bom nabij de computer waarmee het experiment op elk mogelijk moment kan worden stilgelegd. De computer gaat aan de slag en al snel raakt de KI met mensen aan de praat. “De KI kan dan iets waardevols aanbieden, zoals een behandeling voor kanker en er iets kleins voor terugvragen, bijvoorbeeld 10% meer computercapaciteit.” Dat lijkt een mooie deal. Maar: “Wanneer we het doen, beginnen we ermee te handelen, zonder dat er duidelijke grenzen zijn.” Tja, zul je denken: gewoon niet aan beginnen. Maar volgens de onderzoekers moeten we niet vergeten dat er mensen bij betrokken zijn (zie kader). “We kunnen menselijke fouten en emoties nooit uitsluiten.”

Zo zullen er misschien ook mensen zijn die het ‘zielig’ vinden dat de KI in de computer zit opgesloten en deze meer ruimte gunnen. Nog groter wordt het probleem als één van de ambtenaren uit het voorbeeld zijn mond voorbij praat en mensen op aarde lucht krijgen van het experiment op de maan. “Al snel kan er op aarde een gemeenschap ontstaan die omwille van religieuze, filosofische, etc. redenen voor vrijlating van de KI is,” zo schrijven de onderzoekers. “En als de KI belooft kanker te genezen of een verlossende boodschap biedt, kan er een cult ontstaan. Misschien (of misschien ook niet) zal een groot deel van de bevolking voor vrijlating zijn. Zou of kan een democratische overheid tegen de wil van de meerderheid ingaan? Dictaturen zijn onstabiel en zullen uiteindelijk omvergeworpen worden.” Kortom: “De KI zal uiteindelijk vrijkomen.” Het advies van de heren is dan ook duidelijk. Complexe buitenaardse boodschappen moeten als we geen enkel risico willen lopen, vernietigd worden. “Voor alles wat complexer is dan gemakkelijk te printen afbeeldingen of platte tekst geldt dat de technische risico’s onmogelijk op voorhand in te schatten zijn.”

Afweging

Mocht er een bericht arriveren van aliens, wat doen we dan? Het brengt ons terug bij dat ene grote vraagstuk: lijken aliens op ons? Oftewel: is het mogelijk dat ze het slecht voor hebben met anderen? We weten het niet. En daarmee zal het openen van een bericht – en dan met name een wat complexer bericht dat computerkracht vereist – altijd een risico zijn. Tegelijkertijd kan het ook de moeite waard zijn om dat risico te nemen, zo benadrukken de onderzoekers. Want ach, hoe groot is de kans dat de eerst en beste buitenaardse beschaving die contact zoekt direct de meest kwaadaardige is? Is het niet veel aannemelijker dat goedaardige aliens op zoek gaan naar buren? En wie weet wat we weggooien als we het bericht ongeopend wegkieperen: misschien wel de kans om met een buitenaardse beschaving samen te werken en ervan te leren. Het is een lastige afweging. Maar wel eentje waar we nu al over na moeten denken, aldus de onderzoekers. “Het is altijd verstandig om de risico’s en kansen op voorhand in te schatten en een bewuste keuze voor of tegen te maken in plaats van blindelings een willekeurig pad in te slaan.”

Daarnaast heeft hun studie ook implicaties voor de berichten die we zelf gaan verzenden, in de hoop dat buitenaardse wezens ze opvangen. Want nu we ons bewust zijn van potentieel gevaarlijke berichten doen we er goed aan die zelf ook niet te versturen. Dus geen computercodes de ruimte inslingeren, maar plaatjes of muziek of platte tekst, zodat er geen buitenaardse computers nodig zijn om ze te ontcijferen. Want wie weet zijn aliens wel net zo wantrouwig als wij en belandt onze goedbedoelde boodschap anders ongelezen in de buitenaardse prullenmand…

Bron: scientias.nl / BAR

Share

Permanente koppeling naar dit artikel: https://het-bar.net/2018/02/wat-te-doen-met-het-eerste-bericht-van-aliens-vernietigen/

feb 21 2018

Uitreiking eerste vergunning voor hoger zendvermogen

Op 28 november 2017 is het eerste exemplaar van een nieuwe vergunningsoort voor radiozendamateurs uitgereikt door dhr. Sipkes van het Agentschap Telecom. Sinds de inwerkingtreding van de Gedragslijn vergunningen radiozendamateurs is het mogelijk om een vergunning bij het agentschap aan te vragen voor meer zendvermogen dan maximaal wordt toegestaan met een registratie.

Het was een lang bestaande wens in de radioamateurwereld. Niet elke plek is zomaar geschikt om met hoger vermogen te gaan uitzenden. Er worden daarom voorwaarden gesteld waaronder o.a. het moeten uitvoeren van berekeningen waarmee wordt aangetoond dat limieten niet worden overschreden. Ook is een verhogingsplafond aanwezig van 6 dB boven het maximale vermogen met een registratie.

Het agentschap stelt radiozendamateurs optioneel een rekenhulpprogramma ter beschikking dat op basis van ingevoerde parameters en de geldende voorwaarden, vooraf aangeeft of een aanvraag kans van slagen heeft op basis van de ingevoerde gegevens.

Om zeker te stellen dat veldsterktelimieten inderdaad niet overschreden zouden worden, heeft het agentschap bij de aanvrager diverse controlemetingen uitgevoerd. Toen ter plaatse bleek dat de limieten inderdaad werden gerespecteerd, werd als verassing het eerste exemplaar van deze nieuwe vergunningsoort overhandigd.

Er zijn verleningskosten verbonden aan de vergunning. De hoogte van het bedrag hangt af van de complexiteit van de aanvraag. Als verwacht wordt dat de totale kosten voor een vergunning meer dan 400 Euro zullen bedragen, dan wordt de aanvrager hierover eerst geïnformeerd. De aanvrager heeft dan de keus om zijn aanvraag, zonder dat er kosten in rekening worden gebracht, in te trekken.

Kijk voor meer informatie en het aanvraagformulier op: https://www.agentschaptelecom.nl/onderwerpen/radiozendamateurs/registreren-als-radiozendamateur

Bron: vrza.nl / BAR

Share

Permanente koppeling naar dit artikel: https://het-bar.net/2018/02/uitreiking-eerste-vergunning-voor-hoger-zendvermogen/

feb 21 2018

Contesten

Komend weekend staan er 4 contesten op de agenda:

Als eerste is er van vrijdag 22:00 tot zondag 22:00 GMT de CQ 160 Meter Contest. Je mag werken met iedereen in SSB op 160 meter. Bij een QSO geef je RST en je CQ-zone.

Verder is er dit weekend de REF contest. Van zaterdag 06:00 tot zondag 18:00 GMT mag je werken met stations in Frankrijk, Corsica en de Franse overzeese gebieden. Bij een QSO geef je RST en een volgnummer.

Bij onze Zuiderburen is er van zaterdag 13:00 tot zondag 13:00 GMT de UBA DX Contest. Ook hierbij mag je werken met iedereen, nu in CW op 80 tot 10 meter. Bij een QSO geef je RST en een volgnummer en Belgische stations geven ook hun provincie-code.

En tot slot is er zondag de HSC Contest. Deze is van 09:00 tot 11:00 en van 15:00 tot 17:00 GMT. Je mag werken met iedereen op 80 tot 10 meter in CW en bij een QSO geeef je RST en het HSC-lidmaatschapsnummer. Niet-leden geven NM (Not Member). In het tweede deel van de contest mag iedereen opnieuw gewerkt worden.

Bron: PG7V Contestkalender / BAR

Share

Permanente koppeling naar dit artikel: https://het-bar.net/2018/02/contesten-105/

feb 21 2018

Landelijke radiovlooienmarkt

Op zaterdag 17 maart 2018 nodigt de VERON afdeling Den Bosch, u weer van harte uit op onze 43ste, jaarlijkse, Landelijke Radio Vlooienmarkt, in het AUTOTRON in Rosmalen (SHB). Met recht spreken we van de meest bezochte gebeurtenis op radioamateur gebied in Nederland. In 2017 waren er meer dan 330 stands en was het aantal bezoekers bijna 4500.

Het doel van de vlooienmarkt is het bevorderen van de zelfbouw van de radioamateur en de elektronica hobbyist. Stands die hiermee geen verband houden, zullen worden geweigerd. Naast gebruikte spullen mogen ook nieuwe worden aangeboden zoals elektronica onderdelen, meetinstrumenten, antennes, enz.. Verkoop van illegale apparatuur wordt niet toegestaan.

De vlooienmarkt is geopend van 9.00 ‑ 15.30 uur, de entreeprijs is € 8 ,- per persoon. De kassa’s gaan al om 8.00 uur open, u kunt dan alvast de verwarmde ingangshal in. Naast horeca faciliteiten in de hal zijn in het Autotron ook restaurants en bars aanwezig waar u wat kunt eten of drinken.

LIBÉMA, de eigenaar van het Autotron, maakt voldoende parkeerplaatsen beschikbaar zodat alle bezoekers een plaats hebben.

Bron: radiovlooienmarkt.nl / BAR

Share

Permanente koppeling naar dit artikel: https://het-bar.net/2018/02/landelijke-radiovlooienmarkt/

feb 21 2018

Radiomarkt ’t Harde

Zaterdag 24 februari 2018 organiseert de afdeling Noord Oost Veluwe van de landelijke Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek (VERON) al weer voor de 21e maal haar Elektronica Vlooienmarkt. Deze wordt gehouden in de meer dan 1000 vierkante meter grote sporthal van MFC Aperloo waar ruim 220 meter aan kramen opgesteld zal staan. Op deze Elektronica Vlooienmarkt worden nieuwe of gebruikte spullen aangeboden door standhouders uit Nederland, Duitsland en België Er is een groot aanbod van spullen die op de een of andere manier met elektronica te maken hebben. Voor de radio hobbyisten zijn er allerlei spullen te koop variërend van antennes, kabels, meetapparatuur en voedingen tot allerlei soorten transceivers, porto`s. En natuurlijk wordt de zelf bouwende elektronica hobbyist niet vergeten door het grote aanbod van losse onderdelen en (sloop)apparaten. Zo zijn er voor de computer liefhebbers computers, laptops, componenten en accessoires verkrijgbaar maar ook DVD`s en dergelijke voor zeer gunstige prijzen. Ook zullen er allerlei soorten led verlichting ,led strips, zaklantaarns, telefoonladers, opbergsystemen, opbergkratten, gereedschap en vele andere zaken te koop aangeboden worden. De markt is open van 09:00 – 15:00

Bron: Pronkjewailronde / BAR

Share

Permanente koppeling naar dit artikel: https://het-bar.net/2018/02/radiomarkt-t-harde/

feb 21 2018

Digitale TV-zender met een Raspberry Pi Zero en LimeSDR Mini

Eén LimeSDR Mini van Lime Micro en één Raspberry Pi Zero vormen samen een open source DVB (Digital Video Broadcasting)-zender in zakformaat. Het zou weleens de kleinste ter wereld kunnen zijn.

Het open source-prototype is ontwikkeld door Evariste Okcestbon en streamt live-beelden van een Raspberry Pi-camera (PiCam) en bevat avc2ts-, dvb2iq- en limetx-software voor het coderen en versturen van H.264 video op de 1,2GHz (23 cm) amateur-TV-band.

De kaarten zijn verbonden via USB. De Raspberry Pi Zero-kaart is 65 x 30 mm groot en de LimeSDR Mini 69 x 31 mm.

Bij het experiment werden de signalen verzonden naar een ontvanger gebaseerd op een Raspberry Pi 2, verbonden met een RTL SDR-stick aan een HDMI-scherm. Er werd gewerkt met rtl_sdr-, leandvb-, kisspectrum-, ts2es- en hello_video-software.

Dr Danny Webster, Hoofd HF-ontwerper van Lime, verklaarde: “De LimeSDR en de Raspberry Pi hebben allebei als doel om hardware beschikbaar te maken voor zoveel mogelijk mensen, zodat de volgende generatie ontwerpers er ervaring mee kan opdoen. LimeSDR doet dat voor HF-hardware en de Raspberry Pi voor computerhardware.

“Dit is een prachtig voorbeeld van wat kan worden bereikt met de LimeSDR Mini en de Raspberry Pi en voor zover wij weten is dit de kleinste DVB-zender die tot nu toe is gepresenteerd. In elk geval is het de kleinste die is opgebouwd uit standaardcomponenten en werkt met open source-software!”

Bron: elektormagazine.nl / BAR

Share

Permanente koppeling naar dit artikel: https://het-bar.net/2018/02/digitale-tv-zender-met-een-raspberry-pi-zero-en-limesdr-mini/

feb 21 2018

SpaceX gooit zich officieel in de race naar goedkoop internet voor iedereen

De helft van de wereld heeft nog altijd geen toegang tot het internet, en daar willen de grote technologiebedrijven graag verandering in brengen. Zaterdag schiet Elon Musk twee testsatellieten de ruimte in om heel de wereld traag ladende filmpjes te besparen.

Zo gretig Elon Musk tweet over zijn Starman die hij onlangs de ruimte in schoot, zo stil blijft hij over dat andere project binnen zijn ruimtevaartbedrijf SpaceX: Starlink. Dat is de officieuze naam voor het project waarmee Musk tegen 2024 heel de wereld van snel internet wil voorzien.

Bron: demorgen.be / BAR

Share

Permanente koppeling naar dit artikel: https://het-bar.net/2018/02/spacex-gooit-zich-officieel-in-de-race-naar-goedkoop-internet-voor-iedereen/

feb 21 2018

Nieuwe lanceerdatum voor Es’hailsat-2

Er is een nieuwe lanceerdatum voor de Es’hailsat-2. Deze satelliet heeft twee geostationaire transponders aan boord die door zendamateurs gebruik kan worden. Een 250 kHz brede voor smalband communicatie en een 8 MHz brede transponder voor D-ATV. De voorlopige lanceerdatum staat nu op 28 maart a.s., nadat de lancering een 1,5 jaar geleden uitgesteld is.

De nieuwe lancering moet vanaf Cape Canaveral plaatsvinden met een Falcon 9 raket van Space X, zo schrijft de website SatBeams. Amateur uplinks zitten op de 13cm band, de downlinks op de 10 GHz. Om een QSO in smalband te maken is vanuit Nederland een schotel van 90cm en 10 Watt aan de feed voldoende. Voor breedband toepassingen (ATV) is 53 dBW vermogen nodig, hetgeen gelijk staat aan 100 Watt in een schotel van 2,4 meter.

Bron: Hamnieuws.nl / BAR

Share

Permanente koppeling naar dit artikel: https://het-bar.net/2018/02/nieuwe-lanceerdatum-voor-eshailsat-2-2/

feb 21 2018

Er is even geen contact mogelijk met de robots op Mars

De orbiter die hun signalen doorzet naar de aarde, kampt met een technisch probleempje.

Afgelopen donderdag ging de Mars Reconnaissance Orbiter in standby-modus nadat deze een onverwachts lage acculading detecteerde, zo laat NASA weten. Onduidelijk is nog wat er precies mis is. En terwijl de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie dat uitzoekt, doet de orbiter het rustig aan. Dat betekent dat deze momenteel geen wetenschappelijk onderzoek doet en tevens geen doorgeefluik vormt voor de rovers op het oppervlak van Mars.

De Mars Reconnaisance Orbiter draait op zonne-energie. In tijden van schaduw wordt deze echter aangedreven door twee accu’s die tegelijkertijd gebruikt worden en normaliter een vrijwel identieke lading hebben. Maar eind vorige week ging er dus iets mis. Projectmanager Dan Johnston legt uit dat momenteel nog uitgezocht wordt, waar het precies misging. “Zo kunnen we het gedrag van de accu’s beter begrijpen en meer manieren vinden om ze in de toekomst te managen.”

NASA hoopt dat de Mars Reconnaissance Orbiter zo snel mogelijk weer ingezet kan worden om signalen van de rovers door te zetten naar de aarde en vice versa. Maar dan wil de ruimtevaartorganisatie eerst wel vertrouwen hebben in de orbiter. En dat kan nog wel enkele dagen duren. Zodra het contact met de rovers hersteld is, kan de orbiter ook zijn eigen wetenschappelijke onderzoek weer oppakken. Zo was de orbiter nog druk bezig met het vinden van geschikte landingsplaatsen voor toekomstige missies naar Mars.

De Mars Reconnaissance Orbiter is al een oudje: het ruimtevaartuig cirkelt al sinds 2006 rond de rode planeet. De missie moest oorspronkelijk zeker twee jaar duren, maar is al vijf keer verlengd. Toch wil dat niet zeggen dat de orbiter gemakkelijk gemist kan worden. Het ruimtevaartuig speelt immers een cruciale rol voor de huidige en toekomstige rovers op Mars.

Bron: scientias.nl / BAR

Share

Permanente koppeling naar dit artikel: https://het-bar.net/2018/02/er-is-even-geen-contact-mogelijk-met-de-robots-op-mars/

feb 21 2018

Trump wil ruimtestation ISS privatiseren

De Amerikaanse president Trump wil het internationale ruimtestation ISS privatiseren, in plaats van het in 2024 uit de lucht te halen. De krant The Washington Post zegt de hand te hebben gelegd op documenten waaruit blijkt dat ruimtevaartorganisatie NASA “internationale en commerciële partnerschappen in de komende zeven jaar gaat uitbreiden om menselijke aanwezigheid in de ruimte mogelijk te houden”.

Washington heeft al ruwweg 100 miljard dollar (81 miljard euro) aan het station uitgegeven en verwacht volgend jaar nog eens 150 miljoen dollar te investeren.

De Verenigde Staten werken in het ruimtestation samen met het Europese ruimteagentschap, Japan en Rusland. Als de VS zich terugtrekken uit het ruimtestation zal die plek naar verwachting worden ingenomen door landen als China en Rusland.

Bron: hln.be / BAR

Share

Permanente koppeling naar dit artikel: https://het-bar.net/2018/02/trump-wil-ruimtestation-iss-privatiseren/

feb 21 2018

Rusland trekt 90 miljoen euro uit voor ExoMars en zoektocht naar leven op Mars

Rusland wil de komende jaren omgerekend bijna negentig miljoen euro investeren in het met het Europese ruimtevaartbureau ESA gedeelde programma ExoMars. Het grootste deel daarvan is voor 2019 en 2020 ingepland, meldde het persbureau Interfax. De kosten zijn beduidend hoger.

Met ExoMars zoeken Rusland en ESA naar sporen van leven op de Rode Planeet. België speelt daarin een belangrijke rol.

In oktober 2016 brachten de deelnemers een sonde rond Mars, een lander crashte. Naar verwachting zal de sonde midden volgende maand de laatste manoeuvres uitvoeren om te starten in het atmosfeeronderzoek waarin België toonaangevend is.

Exomars heeft nog een tweede luik met de lancering in 2020 van een robotjeep.

Bron: gva.be / BAR

Share

Permanente koppeling naar dit artikel: https://het-bar.net/2018/02/rusland-trekt-90-miljoen-euro-uit-voor-exomars-en-zoektocht-naar-leven-op-mars/

feb 21 2018

DX-Tips

Onze DX-tips voor de komende week:

Als eerste is JG1XMV tot 3 maart in Nieuw-Caledonië met de prefix FK. Hij zit eerst op het eiland Grand Terre (OC-032), daarna op Lifou (OC-033) en tot slot op Mare (ook OC-033). Je vindt ‘m op 40 tot 15 meter in SSB en QSL kan naar het logbook of the world.

Verder is ON6DX tot 28 februari in Benin met de call TY1TT. Hij is in de lucht op 160 tot 6 meter in CW, SSB en RTTY en QSL kan naar het logbook of the world.

Ook KE5GD is op pad. Tot 1 maart is hij in Nepal met de call 9N7CR. Hij is QRV op 20 meter in SSB tussen 12:00 en 14:00 GMT. QSL kan naar de home call.

En tot slot is VA7YM van 24 tot 27 februari op het eiland Honiara, dit heeft nummer OC-047 en hoort bij de Solomon eilanen. Hij gebruikt de call H44YM en QSL kan naar EA5GL.

Bron: NG3K.com / BAR

Share

Permanente koppeling naar dit artikel: https://het-bar.net/2018/02/dx-tips-106/

feb 21 2018

Vier nieuwe landen krijgen een 60m band toewijziging

Na intensieve onderhandelingen met hun regulator krijgen zendamateurs in Tsjechië naast hun twaalf reeds in gebruik zijnde kanalen in de 60m band ook toegang tot de "WRC-15 60m amateur secondary allocation" van 5351.5 tot 5366.5 kHz. De WRC-15 allocatie voorziet in een maximum vermogen van 15W EIRP.

De NZART uit Nieuw Zeeland bedong een beperkte toegang tot de 60m band op "trial" basis. Ook hier gaat het om een toewijzing op secundaire basis waarbij geen enkele interferentie aan de primaire gebruikers mag worden veroorzaakt. De toegestande frequenties zijn 5353 alsook 5362 tot 5364 kHz en dit met een maximum van 10 dBW EIRP.

De experimentele toewijzing in IJsland werd vervangen door de toegang op secundaire basis van de gehele WRC-15 allocatie (5351.5 tot 5366.5 kHz) met een maximaal uitgangsvermogen van 15W EIRP.

Ook in Argentinië kregen zendamateurs toegang tot de WRC-15 allocatie; hier geldt een maximum vermogen van 25W EIRP.

Bron: uba.be / BAR

Share

Permanente koppeling naar dit artikel: https://het-bar.net/2018/02/vier-nieuwe-landen-krijgen-een-60m-band-toewijziging/

feb 21 2018

SONY STOPT MET KORTEGOLF ONTVANGERS

SONY Japan meldde in januari dat men op korte termijn zou gaan stoppen met de productie van de ICF-SW35 kortegolf ontvanger. En in februari werd gemeld dat ook een einde kwam aan de verkoop van een andere kortegolf ontvanger uit hun webwinkel, de ICF-7600GR. Vermoedelijk wordt binnenkort de stop van de volledige kortegolflijn aangekondigd.

De ICF-SW35 was op de markt sinds 2000, en de ICF-7600GR sinds 2001. Dit betekent dat SONY zich volledig terugtrekt uit de kortegolf markt.

De nog overblijvende SONY kortegolf ontvangers zijn de ICF-EX5MK2 en de ICF-M780N, maar beiden zijn exclusief gemaakt voor de ontvangst van Radio Nikkei, en slechts af te stemmen op de 6 vaste kortegolf frequenties van Radio Nikkei in Japan. (Takahito Akabayashi, Tokyo, Japan via WOR ml)

Tja. Wie luistert er nu dan ook nog op de camping via de kortegolf naar Jan Pelleboer (60+ers weten wie ik bedoel) en de opsporingsberichten van de ANWB op de Wereldomroep (die kapot/wegbezuinigd is). Daar hebben we tegenwoordig apps voor, en als er geen WiFi is, willen we niet eens meer op zo'n camping staan.

Bron: pi4raz.nl / BAR

Share

Permanente koppeling naar dit artikel: https://het-bar.net/2018/02/sony-stopt-met-kortegolf-ontvangers/

feb 13 2018

De zon zal tegen 2050 ongewoon afkoelen maar niet genoeg om opwarming halt toe te roepen

Over 32 jaar zal de zon volgens een nieuw onderzoek naar schatting zeven procent koeler zijn dan normaal. De zon gaat dan door een periode van verminderde activiteit, het zonneminimum, in haar cyclus van gemiddeld elf jaar. In 2050 zou dat uitzonderlijk zijn, een ‘Groot Minimum’, zoals maar eens om de 400 jaar voorvalt. Maar een halt toeroepen aan de global warming, dat zit er niet in.

Op het hoogtepunt van de meestal standvastige cyclus stoot de zon meer ultraviolette stralen uit met als gevolg meer zonnevlammen en -vlekken. Op het dieptepunt is die zonneactiviteit gering. Een langere periode van een ‘grand solar minimum’ is het zogenaamde Maunderminimum, van 1645 tot 1715. Toen waren er 70 jaar lang buitengewoon weinig zonnevlekken te zien en was het uitzonderlijk koud. In 1658 was de Baltische Zee zelfs bevroren: het Zweedse leger kon toen tot Denemarken marcheren om het land binnen te vallen. In Engeland kon je over de Thames lopen.

Dan Lubin van de University of California San Diego en zijn team legden dat Maunderminimum naast gegevens die de satelliet International Ultraviolet Explorer de voorbije 20 jaar verzamelde. Op basis daarvan en van het gedrag van gelijkaardige sterren als de zon concludeert het onderzoek dat de volgende koude spiraal de zon zeven procent meer dan het normale minimum zal verzwakken en afkoelen. Zo’n ongewoon koudere periode zou maar om de vierhonderd jaar voorkomen, maar volgens de studie zal de daaropvolgende zich al na een paar decennia aanbieden.

De veranderende zonneactiviteit heeft een invloed op onze planeet. De stratosferische ozonlaag zal uitdunnen, weet Lubin, wat het isolerend effect van de atmosfeer zal wijzigen, met gevolgen voor de weers- en windomstandigheden op aarde. Maar de invloed op global warming zou erg beperkt zijn. Tussen 2020 en 2070 zou de opwarming van de aarde met amper 0.25 procent afnemen. “Een toekomstig groot zonneminimum zou de opwarming van de aarde kunnen vertragen, maar niet stoppen”, schrijven de onderzoekers.

Lubin besluit: “Nu hebben we een benchmark waarmee we betere klimaatmodelsimulaties kunnen uitvoeren. We kunnen zo een beter beeld krijgen van de manier waarop veranderingen in de UV-straling van de zon de klimaatverandering beïnvloeden.”

Bron: hln.be / BAR

Share

Permanente koppeling naar dit artikel: https://het-bar.net/2018/02/de-zon-zal-tegen-2050-ongewoon-afkoelen-maar-niet-genoeg-om-opwarming-halt-toe-te-roepen/

feb 13 2018

TECHNIEK VOOR DRAADLOZE ENERGIE IN 160M BAND

Zenneck Surface Wave is een elektromagnetische golf die het oppervlak van de aarde gebruikt als transportmiddel waardoor het in staat is om communicatie signalen maar ook elektrische energie efficiënt te transporteren over grote afstanden. Deze techniek heeft een testlicentie gekregen in de 1710 tot 1900 kHz band.

Dit draadloze energiesysteem maakt gebruik van een “transmitter probe,” die in de buurt van een elektriciteitscentrale geplaatst wordt, en die een Zenneck draaggolf genereert. Vervolgens worden ontvangstantennes op geschikte plekken op aarde gestationeerd voor de ontvangst van het signaal en om de energie af te geven aan een lokaal of conventioneel distributienetwerk.

De draaggolf wordt niet beïnvloed door weersomstandigheden zoals bliksem, geomagnetische verstoringen of elektromagnetische impulsen (EMP), ook niet die veroorzaakt worden door nucleaire explosies. In tegenstelling tot een bekabeld distributienetwerk kan de Zenneck draaggolf niet fysiek aangevallen worden en cyber aanvallen staan voor de uitdaging om een reeks nodes uit het draadloze systeem aan te vallen.

Zodra dit operationeel is, vormt de Zenneck Surface Wave letterlijk een ballon om de aarde, waarbij zenders (transmitter probes) overal geplaatst kunnen worden waar energie opgewekt wordt en ontvangers overal geplaatst kunnen worden waar de energie nodig is.

Noot van de redactie: mijn bullshit detector gaat hiervan in de hoek. Hoe kan je zoveel energie op 1800kHz opwekken dat je op honderden kilometers afstand een huis van stroom kunt voorzien? Volgens mij verlies je onderweg een hoop energie. Misschien een vervroegde 1-aprilgrap? Het zal de 160m band waarschijnlijk geen goed doen…

http://www.texzontechnologies.com/technology/

Bron: pi4raz.nl / BAR

Share

Permanente koppeling naar dit artikel: https://het-bar.net/2018/02/techniek-voor-draadloze-energie-in-160m-band/

feb 13 2018

VERNIEUWING C2000 IN 2019 AFGEROND

De overgang naar het vernieuwde spraaknetwerk C2000 vindt plaats in de tweede helft van 2018. In 2019 volgt de invoering van de nieuwe radiobediening in de meldkamers.

Dat heeft minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid maandag 5 februari aan de Tweede Kamer gemeld inzake de nieuwe planning van de vernieuwing van het C2000-communicatienetwerk voor hulpdiensten.
De complete vernieuwing van C2000 is diverse malen uitgesteld. In eerste instantie werd de voor 2016 geplande vernieuwing uitgesteld tot na maart 2017. Voormalig V&J-minister Stef Blok liet vervolgens in juli 2017 weten dat het voor dat jaar geplande vernieuwing naar 2018 uitgesteld werd omdat de oplevering en het testen meer tijd kostte dan geraamd. Door het uitstel kon er langer gewerkt worden aan het beperken van risico's in het gebruik van het vernieuwde systeem.

J&V heeft, zo zegt minister Grapperhaus nu, in samenspraak met betrokken partijen besloten de vernieuwing gefaseerd door te voeren. Het nieuwe spraaknetwerk wordt eerst nog tijdelijk gekoppeld aan de huidige radiobediening in de meldkamers. Voor de implementatie van de nieuwe radiobediening wordt meer tijd genomen vanwege nog te maken aanpassingen in het systeem en werkprocessen in de meldkamers. Het alarmeringsnetwerk P2000 is al voor het grootste deel vernieuwd, de voltooiing daarvan staat gepland in de zomer van 2018.

Eerder werd nog rekening gehouden met invoering van het vernieuwde C2000 in 2017. De afgelopen zomer maakte het ministerie al bekend meer tijd te nemen voor een zorgvuldige overgang omdat de leveranciers nog niet op het gewenste niveau konden opleveren. Na uitvoerige testen en aanvullend onderzoek is nu de nieuwe planning bepaald. Bij de vernieuwing van het communicatienetwerk staan de veiligheid van de hulpverleners en de continuïteit van de communicatie voorop en wordt steeds rekening gehouden met de impact op het werk van de hulpverleningsdiensten.

C2000, het eigen communicatiesysteem voor politie, brandweer, ambulance en marechaussee wordt compleet vernieuwd omdat de technische levensduur van het netwerk tegen het einde loopt. De overgang van het ene naar het andere systeem is een grote operatie, met 80.000 portofoons en ruim 2200 centralisten die in het nieuwe systeem moeten worden opgenomen. Na een aanbestedingsprocedure is het project gegund aan drie leveranciers die het nieuwe systeem bouwen en implementeren.

Bron: pi4raz.nl / BAR

Share

Permanente koppeling naar dit artikel: https://het-bar.net/2018/02/vernieuwing-c2000-in-2019-afgerond/

feb 13 2018

Contesten

Als eerste is er morgenavond de AGCW Schlackertastenabend. Dit is een contest voor iedereen die met een halfautomatische seinsleutel ofwel 'bug' werkt. Van 19:00 tot 20:30 GMT mag je werken met iedereen in CW op 80 mter. Bij een QSO geef je RST< een volgnummer en het jaartal waarin je voor het eerst een bug gebruikte.

Verder is er dit weekend de ARRL International DX Contest. Van zaterdag 00:00 tot zondagavond 24:00 GMT mag je werken met stations in de VS en Canada. Dit mag in CW op 160 tot 10 meter en bij een QSO geef je RST en het gebruikte vermogen. Stations uit de VS en Canada geven hun staat of provincie.

En voor wie liever richting het oosten werkt is er dit weekend de Russian PSK Contest. Van zaterdag 12:00 tot zondag 12:00 GMT mag je werken met iedereen in PSK31, 63 en 125. Dit mag op 160 tot 10 meter en bij een QSO geef je RST en een volgnummer. Russische stations geven RST en hun Oblast-code.

Bron: PG7V Contestkalender / BAR

Share

Permanente koppeling naar dit artikel: https://het-bar.net/2018/02/contesten-104/

feb 13 2018

Al meer dan 1000 PACC-logs ingezonden

Nog geen twee dagen na de PACC contest zijn er ruim 1.000 logs ingezonden. Dat zijn er meer dan vorig jaar rond dezelfde tijd. En hoewel de propagatie verre van gunstig was, mag dat een goed resultaat zijn. Er geldt een vrij lange termijn om de logs in te zenden. Dat kan nog tot 1 maart a.s. . Nederlandse deelnemers krijgen het inmiddels bekende PACC-vaantje toegezonden van de organisator.

In vergelijking met voorgaande jaren zijn dit jaar de regels aangepast. Stations mogen sinds 2016 twee keer per band gewerkt worden. Eén keer in CW en één keer in SSB, mits deelgenomen werd in de mixed categorie. Daarmee is de contest interessanter geworden, zeker voor stations met meerdere CW-operators.

De uitslagen van de PACC-contest worden later bekend gemaakt.

Bron: hamnieuws.nl / BAR

Share

Permanente koppeling naar dit artikel: https://het-bar.net/2018/02/al-meer-dan-1000-pacc-logs-ingezonden/

feb 13 2018

Nieuwe lanceerdatum voor Es’hailsat-2

Er is een nieuwe lanceerdatum voor de Es’hailsat-2. Deze satelliet heeft twee geostationaire transponders aan boord die door zendamateurs gebruik kan worden. Een 250 kHz brede voor smalband communicatie en een 8 MHz brede transponder voor D-ATV. De voorlopige lanceerdatum staat nu op 28 maart a.s., nadat de lancering een 1,5 jaar geleden uitgesteld is.

De nieuwe lancering moet vanaf Cape Canaveral plaatsvinden met een Falcon 9 raket van Space X, zo schrijft de website SatBeams. Amateur uplinks zitten op de 13cm band, de downlinks op de 10 GHz. Om een QSO in smalband te maken is vanuit Nederland een schotel van 90cm en 10 Watt aan de feed voldoende. Voor breedband toepassingen (ATV) is 53 dBW vermogen nodig, hetgeen gelijk staat aan 100 Watt in een schotel van 2,4 meter.

Bron: hamnieuws.nl / BAR

Share

Permanente koppeling naar dit artikel: https://het-bar.net/2018/02/nieuwe-lanceerdatum-voor-eshailsat-2/

feb 13 2018

Tesla van Elon Musk zou binnen het jaar vernietigd kunnen zijn door heel ander gevaar dan planetoïdengordel

Een week zweeft de Tesla Roadster van Elon Musk intussen door de ruimte. Nadat bekend werd dat de wagen van zijn koers was afgeweken en nu op een planetoïdengordel afstevende in plaats van op een baan rond Mars en de zon, heeft een expert nu onthuld dat het waarschijnlijk zo lang niet zal duren vooraleer Starman zichzelf de vernieling inrijdt.

De Tesla werd begin vorige week de ruimte in geschoten met de Falcon Heavy van SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk. Het moest een nieuwe generatie raketten inluiden, met een erg krachtige aandrijving en recycleerbare onderdelen. De wagen – met de pop Starman achter het stuur – zou koers zetten richting Mars, maar al na een dag werd duidelijk dat hij afweek. Hij zou Mars voorbijschieten en afstevenen op een planetoïdengordel, zo meldde Elon Musk zelf op Twitter. Maar zover komt het waarschijnlijk niet.

Volgens wetenschappers loert er immers nog een ander gevaar: straling. En die zal zijn tol eisen van alle materiaal van de wagen dat gemaakt is uit koolstof, zoals het plastic en de pop. De wagen is daar immers niet tegen uitgerust zoals échte ruimtetuigen. “Alle organische elementen zullen afgebroken worden door straling van de ruimte en de zon”, aldus William Carroll van de universiteit van Indiana, die een specialist is in plastic en organische moleculen. “Onder meer het leer en de stoffen waarmee de wagen bekleed is, maar ook het rubber en de verf zal beginnen af te schilferen.”

Materiaal dat bestaat uit koolstofverbindingen of koolwaterstofverbindingen breken door hun blootstelling aan straling: alsof je ze kapot knipt met een schaar, verklaart de expert aan LiveScience. “Die materialen in een dergelijke omgeving: ik geef ze geen jaar”, zegt hij nog. “Dan zullen ze allemaal uiteengevallen zijn en wegzweven, de ruimte in.”

Het enige wat wél kan overleven, is het aluminiumframe van de wagen, eventueel metaal en glas. De hoop dat de Tesla miljoenen jaren zal overleven in de ruimte, is dus een beetje optimistisch volgens Carroll. Hij zal er waarschijnlijk al snel heel anders uitzien dan nu. En dan houden ze er nog geen rekening mee dat hij tegen ander ruimtepuin aanvliegt op zijn reis richting Mars en verder.

Bron: hln.be / BAR

Share

Permanente koppeling naar dit artikel: https://het-bar.net/2018/02/tesla-van-elon-musk-zou-binnen-het-jaar-vernietigd-kunnen-zijn-door-heel-ander-gevaar-dan-planetoidengordel/

feb 13 2018

‘VS overweegt ISS te privatiseren na 2024’

Uit een intern NASA-document, dat in handen is van The Washington Post, blijkt dat de VS overweegt het beheer van het ISS, of delen ervan, na 2024 over te hevelen naar bedrijven. Eerder bleek dat de Amerikaanse regering de financiering van het ruimtestation na 2024 wil staken.

De krant schrijft dat de regering werkt aan een transitieplan om het beheer over te laten gaan. In het document staat: "De beslissing om de federale steun voor het ISS in 2025 in te trekken impliceert niet dat het station dan uit zijn omloopbaan wordt gehaald. Het is mogelijk dat de industrie bepaalde elementen of functies van het ISS beheert als onderdeel van een commercieel platform." Daarom wil NASA in de komende zeven jaren internationale en commerciële samenwerkingen uitbreiden 'om blijvende menselijke toegang en aanwezigheid in low earth orbit te verzekeren', zo leest het document verder.

Voor het fiscale jaar 2019 wil de regering 150 miljoen dollar uittrekken om ervoor te zorgen dat het station over kan gaan naar 'commerciële opvolgers'. Wat die opvolgers dan met het station moeten doen en welke partijen als opvolger in aanmerking komen, vermeldt het document niet. Ook details over het privatiseringsproces zouden niet te vinden zijn. Er staat alleen dat het Witte Huis een marktanalyse en een businessplan van de commerciële sector zal opvragen.

Eind januari kreeg The Verge al een document in handen waaruit bleek dat de Amerikaanse regering overweegt om financiële steun voor het internationale ruimtestation na 2024 in te trekken. Het is de verwachting dat maandag een officieel budgetvoorstel wordt ingediend dat de plannen bevat.

NASA is elk jaar zo'n 3 tot 4 miljard dollar kwijt aan het ISS. Sinds 1993 heeft de Amerikaanse overheid ongeveer 87 miljard dollar besteed aan het internationale ruimtestation. Dankzij een in 2014 door de toenmalige president Obama toegekend budget kan het ISS in ieder geval tot 2024 op Amerikaanse financiering rekenen.

Bron: Tweakers.net / BAR

Share

Permanente koppeling naar dit artikel: https://het-bar.net/2018/02/vs-overweegt-iss-te-privatiseren-na-2024/

feb 13 2018

TWEEDE KAMER EIST OPHELDERING OVER ONTBREKENDE 5G-BAND 3,5 GHZ

De Tweede Kamer reageert fel op berichten dat de uitrol van 5G in Nederland wordt gehandicapt omdat de 3,5 GHz-band niet beschikbaar is.

CDA, D66, PvdA en VVD hebben Kamervragen gesteld over die band voor 5G en de vraag of de Amsterdam ArenaA wel of niet voorzien wordt van 5G-dekking voor de wedstrijden van het EK voetbal in 2020. De Tweede Kamer spreekt op 15 februari met staatssecretaris Keijzer in een overleg over Telecom. De kwestie staat nu dus hoog op de agenda.

De leden Jan Paternotte en Salima Belhaj (beiden D66) en Anne Weverling (VVD) citeren twee berichten in Het Parool. In één daarvan zeggen KPN-bestuurders Eelco Blok en Joost Farwerck dat het uitgesloten is dat de ArenA in 2020 kan beschikken over 5G in de 3,5 GHz-band, omdat de Staat die frequentie niet wil vrijgeven. Deze band komt op zijn vroegst in 2026 beschikbaar en dat noemt KPN te laat voor Nederland.

In het andere artikel reageert Lotte de Bruijn van Nederland ICT op de situatie dat de AIVD en MIVD in Burum satellietcommunicatie beluisteren via de 3,5 GHz-band. Zonder die band krijgt Nederland geen 5G, stelt ook Nokia Networks. De Bruijn van Nederland ICT heeft goede hoop dat er een oplossing komt, maar of dat op tijd zal zijn, durft ze niet te zeggen, meldt Het Parool.

Ook William Moorlag (PvdA) haalt deze berichtgeving aan waarin staat dat boven de lijn Zandvoort-Coevorden geen 5G mogelijk is, vanwege de inlichtingendiensten in Burum. Hij vraagt onder meer aan EZK en Defensie om aan te geven hoe lang dit al bekend is en om aan te geven of er alternatieven zijn.

De leden Joba van den Berg en Harry van der Molen (beiden CDA) informeren wat er mogelijk is om te voorkomen dat Nederland de 5G-slag zal missen. Zij vragen aan EZK om aan te geven wat er in Nederland wordt gedaan om 5G te faciliteren en of de wél beschikbare 700 MHz-band werkelijk een alternatief is. (KPN en Nederland ICT vinden overigens van niet). Ook zij willen weten of Amsterdam bij het EK een 5G-stad is.

De Tweede Kamer spreekt op 15 februari met staatssecretaris Keijzer in een overleg over Telecom. De 5G-kwestie staat daar nu op de voorgrond. Eerdere kabinetten en Kamers hebben de kwestie weinig tot geen aandacht gegeven, ofschoon de situatie in Burum al jaren hetzelfde is. Op het Friese platteland staat 'Het grote Oor', een satellietgrondstation. Daar zitten civiele toepassingen van onder meer Inmarsat, maar het is bekend dat er ook militaire activiteiten zijn. De AIVD en MIVD gebruiken Burum voor SIGINT (Signal Intelligence) voor eigen gebruik en NAVO-partners.

De staat heeft dus belang bij een ongestoorde werking van die ontvangers. In 2010 heeft de Staat het WiMAX-netwerk van Aerea in Amsterdam verboden, precies omdat het in de 3,5 GHz-band zat. De overheid heeft naderhand op zeer beperkte schaal toestemming gegeven voor lokale breedbandnetwerken in een deel van het land. Burum heeft altijd al een schaduw geworpen over de ontwikkeling van 4G. Pas sinds vorig jaar is de 3,5 GHz-band volledig in beeld als dé band voor 5G.

Hoe netwerken in speelsteden voor het EK er wel uit gaan zien, is al bekend van München. Telefónica Duitsland heeft onlangs met Nokia aangekondigd dat het een 5G-netwerk ontwikkelt in drie frequentiebanden: 700, 3,5 GHz en 28 GHz. De 700-band wordt in de hele stad en het Olympische Park ingezet voor ‘mission critical’ communicatie, zoals voor de politie. De 3,5 GHz band wordt ingezet voor gigabit breedband in belangrijke delen van de stad. De hoge 28 GHz frequenties hebben een kort bereik en worden lokaal ingezet, in het stadion en de fanzones.

Telefónica heeft het hoofdkantoor in München en profileert zich daarom nadrukkelijk, maar T-Mobile en Vodafone hebben vergelijkbare plannen. Andere Europese steden zoals Londen en Rome en volgen dezelfde roadmap.

Bron: pi4raz.nl / BAR

Share

Permanente koppeling naar dit artikel: https://het-bar.net/2018/02/tweede-kamer-eist-opheldering-over-ontbrekende-5g-band-35-ghz/

feb 13 2018

DX-Tips

Onze DX-tips voor de komende week:

Als eerste is een groepje amateurs tot 16 februari in Gambia met de call C5DX. Ze zijn QRV op alle HF-banden in CW en SSB en QSL kan naar het logbook of the world.

Verder is IK7YTT tot 14 februari in Cambodia met de call XU7YTT. Hij is voornamelijk actief op 40 meter in SSB en QSL kan naar IW7ECQ.

Een groepje duitse Amateurs is tot 20 februari in Marokka met de calls CN2DF en CN2FR. Ze zijn te vinden op 160 tot 10 meter in CW, SSB, RTTY en PSK31 en QSL kan naar DL7DF.

En tot slot is VA3ZC tot 27 februari te vinden op het eiland Jolly Harbour (NA-100). Dat is onderdeel van Antigua en hij gebruikt daar de cal V25PE. Je vindt 'm op 40 tot 20 meter in FT8, JT65 en SSB en QSL kan naar het logbook of the world.

Bron: NG3K.com / BAR

Share

Permanente koppeling naar dit artikel: https://het-bar.net/2018/02/dx-tips-105/

feb 13 2018

Vier landen voegen 5MHz toe aan amateurfrequenties

Vier landen voegen 5 MHz toe aan amateur-frequenties

Tsjechië
Na uitvoerig overleg met de autoriteiten kunnen Tsjechische radiozendamateurs meer gebruik maken van de frequenties op de 5MHz-band. Ze krijgen naast de 12 bestaande kanalen de beschikking (op secundaire basis) over het spectrum van 5,3515 t/m 5,2665MHz. Deze frequentieruimte is beschikbaar op individuele basis. Er mag maximaal 15 watt EIRP worden gemaakt.

Nieuw-Zeeland
Ook in Nieuw-Zeeland is er toestemming voor een proef met beperkt gebruik op secundaire basis door ZL-amateurs op de 60-meterband. Beschikbare frequenties centreren zich op 5,353MHz en 5,364MHz met een maximum output van 10dBW EIRP.

IJsland
De IJslandse autoriteiten hebben ook toegang gegeven van 5,3515MHz tot en met 5,3665MHz op secundaire basis, maar hebben het eerdere experiment afgesloten.

Argentinië
Amateurs in Argentinië mogen nu op secundaire basis gebruik maken van 5,3515 tot en met 5,3665MHz. Er mag regionaal gebruik worden gemaakt van maximaal 25 watt EIRP.

Meer informatie:
https://www.itu.int/en/ITU-R/conferences/wrc/2015/Pages/default.aspx

http://www.nzart.org.nz/

Bron: veron.nl / BAR

Share

Permanente koppeling naar dit artikel: https://het-bar.net/2018/02/vier-landen-voegen-5mhz-toe-aan-amateurfrequenties/

feb 13 2018

NIEUW-ZEELANDSE AMATEURS TESTEN 60M

In Nieuw-Zeeland wordt het tijd om 60 meter te gaan testen en de radio amateurs daar kunnen niet wachten om ermee te beginnen.

Jim Meachen ZL2BHF zegt daarover: "60 meter is voor Nieuw-Zeelandse amateurs een stuk dichterbij gekomen. De New Zealand Association of Radio Transmitters (NZART) laat weten dat de onderhandelingen met het ministerie van defensie in Nieuw-Zeeland en het Radio Spectrum Management van de overheid geresulteerd hebben in de toestemming tot het gebruik van enkelzijband op 5 MHz. Het gebruik is uitsluitend toegestaan met laag vermogen en op secundaire basis. Voordat van de band gebruik gemaakt mag worden, moet er een volledig ingevuld formulier, dat te downloaden is, aangeleverd worden aan de NZART. Het formulier dient dan als aanvullende licentie voor het gebruik van de band.

De testperiode zal gebruikt worden om te zien of het gebruik door amateurs van de 60 meterband kan plaatsvinden zonder dat de primaire gebruikers er storing van ondervinden".

Bron: pi4raz.nl / BAR

Share

Permanente koppeling naar dit artikel: https://het-bar.net/2018/02/nieuw-zeelandse-amateurs-testen-60m/

feb 06 2018

Magnetische polen kunnen switchen en tot chaos leiden: “Zelfs doorspoelen wc wordt dan onmogelijk”

Dat de magnetische polen op aarde van positie zouden wisselen, lijkt op zich straf. Toch gebeurde dat al vaker en zál het ook blijven gebeuren. Er zijn aanwijzingen dat we nu weer in zo’n lange overgangsperiode zitten. Op zich geen ramp – sorry, aanhangers van doemscenario’s – maar toch kan zo’n switch mogelijk chaotische gevolgen hebben, als licht, gsm’s en computers zouden uitvallen.

De omkering van het aardmagnetisch veld betekent op dit moment dat de naald van een kompas niet langer naar het noorden zou wijzen maar naar het zuiden. Niet ongewoon: pas sinds zo’n 780.000 jaar bevindt de magnetische zuidpool zich op de geografische noordpool, wat dus daarvóór niet het geval was.

Zo’n switch gebeurt heel langzaam en kan zelfs duizenden jaren duren. Volgens experts zitten we er mogelijk op dit moment in. Dat zien ze onder meer aan het aardmagnetisch veld dat de laatste 200 jaar met 15 procent afgezwakt is. Een wetenschappelijk rapport op de site Undark waarschuwt ervoor dat de bescherming die het aardmagnetisch veld normaal biedt tegen allerhande schadelijke zonne- en kosmische straling, door die verzwakking vermindert en dat zo meer van die “onzichtbare krachten die levende wezens schade kunnen toebrengen of doden” onze aarde kunnen bereiken.

Satellietsystemen die de elektrische en elektronische netwerken op de aarde regelen kunnen verstoord geraken en zo licht, computers en gsm’s doen uitgaan. Zelfs het doorspelen van de wc wordt dan problematisch, beweert het verslag, dat Daniel Baker aanhaalt, directeur van het Laboratory for Atmospheric and Space Physics aan de University of Colorado. Hij vreest ook dat “delen van de planeet onbewoonbaar worden tijdens de omwisseling”.

Doorheen de geschiedenis van onze planeet keerden de magnetische polen elke 200.000 à 300.000 jaar om. Omdat de laatste magnetische ompoling dateert van 780.000 jaar geleden, zijn we al even ‘overtijd’. Soms mislukt zo’n poging tot poolshift overigens. Die laatste keer was 40.000 jaar geleden.

De magnetische ompoling is een van die klassieke fenomenen die in bepaalde middens aangezien worden als het inluiden van het einde der tijden. Maar daar zijn helemaal geen wetenschappelijke aanwijzingen, laat staan bewijzen, voor. Het enige dat vaststaat, is dat na de omkering je kompas het noorden op Antarctica zal situeren en het zuiden ergens in de buurt van Canada. En ook dat vogels, zalmen en zeeschildpadden, die gebruik maken van het magnetisch veld om zich te oriënteren, zich zullen moeten aanpassen.

Een van de beste redenen om aan te nemen dat het magnetisch veld, dat dus wel kan verzwakken, niet helemáál zal verdwijnen, komt van de NASA: omdat het in het verleden ook nog nooit gebeurd is.

Bron: hln.be / BAR

Share

Permanente koppeling naar dit artikel: https://het-bar.net/2018/02/magnetische-polen-kunnen-switchen-en-tot-chaos-leiden-zelfs-doorspoelen-wc-wordt-dan-onmogelijk/

feb 06 2018

SYSTEM BUS RADIO” LAAT PC ZENDEN OP 1560KHZ

In de categorie zinloos maar leuk: de nieuwssite Heise maakt melding van een java programmaatje dat de CPU van een PC dusdanig zijn instructies uit laat voeren, zodat de processor een middengolfzender wordt op 1560 kHz.

Het HF wordt dan – uiteraard over korte afstand – door de printsporen van het moederbord uitgestraald. De frequentie ligt in het middengolfbereik en het programmaatje „System Bus Radio“ brengt het kinderlied „Mary had a litte Lamb“ ten gehore (Gebruikte Edison dat niet bij zijn eerste grammofoontest? -red).

Dat is hoorbaar te maken door een simpele middengolfontvanger in de buurt van de computer te zetten. „System Bus Radio“ is geschreven in JavaScript en loopt gewoon in je Webbrowser: https://fulldecent.github.io/system-bus-radio/ .

Het is getest met een Mac Book air met Chrome, met de ontvanger op 1560kHz. (Zit wel heel dicht tegen Vahon Hindustani Radio aan, die onze polder dichtblèrt op 1566kHz, maar je kunt het proberen).

Bron: pi4raz.nl / BAR

Share

Permanente koppeling naar dit artikel: https://het-bar.net/2018/02/system-bus-radio-laat-pc-zenden-op-1560khz/

feb 06 2018

Laboratten ontwikkelen tumoren door gsm-straling

Mannelijke ratten die werden blootgesteld aan een hoge dosis gsm-straling, ontwikkelden tumoren in de  hartstreek. Bij vrouwelijke ratten of muizen werden er geen negatieve gevolgen vastgesteld. Dat blijkt uit een  Amerikaanse studie.

Het stralingsniveau waaraan de proefdieren werden blootgesteld is echter veel groter dan  wat zelfs de  meest intensieve gsm-gebruikers ervaren. Bovendien kregen de ratten de  staling over hun hele lichaam  toegediend, zo luidt het in het rapport van het U.S. National Toxicology Program (NTP).

“Deze bevindingen mogen niet meteen geëxtrapoleerd worden naar menselijk gsm-gebruik,” zegt John Bucher, wetenschapper bij het NTP. “We merken echter wel op dat de tumoren die we in deze studies zagen vergelijkbaar zijn met de tumoren die in eerdere studies werden vastgesteld bij regelmatige gsm-gebruikers.”

Gsm’s zenden typisch minder wel minder straling uit dan het maximaal toegelaten niveau, stelt het rapport.

Volgens Amerikaanse gezondheidsinstanties is er momenteel te weinig bewijs om te stellen dat gsm-gebruik gevaarlijk is voor de gezondheid.

“Zelfs met veelvuldig dagelijks gebruik door de overgrote meerderheid van de volwassenen, zien we geen verhoging van gevallen zoals hersentumoren,” zegt Jeffrey Shuren, hoofd radiologie van de gezondheidsafdeling van de U.S. Food and Drug Administration. “We zijn ervan overtuigd dat de huidige veiligheidslimieten voor gsm-gebruik aanvaardbaar zijn voor de bescherming voor de openbare gezondheid,” stelt hij.

De studie van NTP zal eind maart door een extern expertenpanel onder de loep worden genomen.

Bron: hln.be / BAR

Share

Permanente koppeling naar dit artikel: https://het-bar.net/2018/02/laboratten-ontwikkelen-tumoren-door-gsm-straling/

feb 06 2018

Ministerie publiceert rapport over Antenneregister

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft een eindrapportage gepubliceerd over de toekomst van het Antenneregister. Het rapport geeft informatie over technologische en maatschappelijke ontwikkelingen waarmee rekening moet worden gehouden bij toekomstige registratie van antenne-installaties.

Het eindadvies is dat er een toekomst is weggelegd voor het register, omdat het de transparantie richting burgers zou bevorderen. Er is echter wel een aanpassing in het Frequentiebesluit nodig om deze toekomst veilig te stellen, zo valt te lezen in het rapport, dat 87 pagina’s telt.

Om het rapport samen te stellen is gesproken met circa 40 belanghebbenden en gebruikers van het Antenneregister. Ook is er een openbare enquête geweest, waarbij 396 respondenten meegedaan hebben. Daarnaast is op basis van openbare bronnen inzicht verkregen in de registratie van antenne-installaties in andere Europese landen, zoals België, Duitsland, Frankrijk, Ierland en Zwitserland.

Specifiek over de registratie van zendamateurs wordt mogelijk een alternatief aangehaald om privacy van natuurlijke personen te beschermen. Mogelijk wordt in de toekomst niet de exacte locatie weergegeven, maar zal dit gebeuren op basis van het postcodegebied. Registratie zal, ook in de toekomst, nog wel verplicht zijn.

De redenen die zijn aangevoerd om zendamateurs te registeren in 2009 gelden nog steeds. Wel treedt in 2018 nieuwe wetgeving op het gebied van privacy in werking. Dan doet de vraag zich voor of de locatie van de antenne-installatie van radiozendamateurs nog steeds in een register gepubliceerd mag worden, of dat de nieuwe wet aanleiding geeft om de afweging uit de wijziging van het Frequentiebesluit 2009 te herzien. In 2009 is door het College Persoonsgegevens als alternatief genoemd dat zendamateurs per postcodegebied worden geregistreerd. Door een dergelijke generalisatie zou kunnen worden voorkomen dat gegevens openbaar worden die tot specifieke personen te herleiden zijn.

Het antenneregister kost jaarlijks 176.000 euro en de kosten worden gedragen door de gebruikers van Agentschap Telecom. Registratie is verplicht wanneer er met meer dan 10 dbW (10 Watt) uitgezonden mag worden. Hoewel CB hier volgens de nieuwe wet- en regelgeving ook onder valt (12 Watt PEP bij SSB) zijn deze gebruikers vooralsnog vrijgesteld van registratie. Het rapport spreekt van een voornemen om deze gebruikers ook verplicht te laten registreren.

Bron: hamnieuws.nl / BAR /

Share

Permanente koppeling naar dit artikel: https://het-bar.net/2018/02/ministerie-publiceert-rapport-over-antenneregister/

Oudere berichten «

Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh