mei 17 2017

Flitspaal verkeerd gerepareerd: 1300 boetes voor rijden door groen

Een flitspaal in Alkmaar heeft een week lang mensen geflitst die door groen of oranje reden, terwijl een rood verkeerslicht straffeloos kon worden genegeerd. Volgens regionale omroep NH waren de draden in de paal verkeerd om aangesloten.

Bijna 1300 mensen werden in de laatste week van februari bekeurd met een boete van 239 euro, schrijft de omroep, terwijl ze dus door groen of oranje reden.

Oorzaak was verkeerd uitgevoerde reparatie. De monteur had de draden verkeerd aangesloten en de boel daarna niet getest. Uiteindelijk werd de paal op 27 februari uitgezet.

De paal is nog niet gerepareerd. Hij flitst wel bij snelheidsovertredingen, maar nog steeds niet voor wie door rood rijdt.

Het Openbaar Ministerie heeft excuses aangeboden voor de fout en belooft dat iedereen die al betaald heeft, het geld automatisch terugkrijgt.

Bron: waarmaarraar.nl / BAR

Share

Permanente koppeling naar dit artikel: https://het-bar.net/2017/05/flitspaal-verkeerd-gerepareerd-1300-boetes-voor-rijden-door-groen/

mei 17 2017

FlexRadio komt met Smartlink in V2.0

FlexRadio komt met SmartLink voor remote gebruik van de FlexRadio. Deze nieuwe feature die standaard in SmartSDR v2.0 zal worden aangebracht is het mogelijk om zonder extra hardware remote te kunnen werken met je FlexRadio. Veel amateurs wachten al heel lang op deze feature.
Bron: hamdigitaal.nl / BAR

Share

Permanente koppeling naar dit artikel: https://het-bar.net/2017/05/flexradio-komt-met-smartlink-in-v2-0/

mei 17 2017

EU-RICHTLIJN RAAKT AMATEURS

Volgens het internet-blog Netzpolitik.org kan de binnenkort in werking tredende Europese richtlijn 2014/53/EU (Radio Equipment Directive) ook van invloed zijn op de radio amateur wereld.

Die nieuwe EU-richtlijn regelt de certificering van radio apparatuur voor de Europese markt. Fabrikanten en exploitanten van apparatuur die radiosignalen uitzenden en ontvangen, moeten in de toekomst voorkomen dat niet gecertificeerde software op dit soort apparaten gebruikt wordt. Deze regeling kan ook zendamateurs raken die Hamnet gebruiken met gemodificeerde WLAN-routers.

De Radio Equipment Directive 2014/53/EU (RED) vervangt richtlijn 1999/5/EG vanaf 13 juni 2017. Dus moeten de lidstaten deze richtlijn vanaf 13 juni 2017 toepassen. In artikel 3 paragraaf 3 van de richtlijn staat:

“Radio-apparatuur in bepaalde categorieën of klassen moet zodanig geconstrueerd zijn zodat ze voldoen aan de volgende basisvereisten: Ze ondersteunen bepaalde functies waarmee gegarandeerd wordt dat alleen die software geladen kan worden die de conformiteit (typegoedkeuring) van de software in combinatie met het apparaat kan aantonen.”

Hoewel er een uitzondering gemaakt wordt voor radio amateurs, geldt die alleen voor apparatuur die specifiek voor radio amateurs bedoeld is (anders zou je de firmware van je icom 7300 niet eens mogen updaten…). Theoretisch zou je in de problemen kunnen komen als je omgekatte WLAN router storing veroorzaakt doordat je er andere software ingeladen hebt.

Bron: pi4raz.nl / BAR

Share

Permanente koppeling naar dit artikel: https://het-bar.net/2017/05/eu-richtlijn-raakt-amateurs/

mei 17 2017

Big Bang vs. Big Bounce: wetenschappers twisten over ontstaan van de aarde

De Britse fysicus Stephen Hawking en 32 collega’s-wetenschappers verwerpen in een kritische brief de zogenoemde ‘Big Bounce’-theorie voor het ontstaan van het heelal. Die theorie stelt dat de Big Bang eigenlijk een doorstart was van een vorig, ingestort heelal.

De theorie weerlegt de oerknal niet, maar stelt dat er meerdere opeenvolgende oerknallen zijn geweest. Als gevolg van de zwaartekracht trekt het heelal telkens samen tot een dichte, hete toestand, die gezien wordt als de oerknal, waarna het weer uitdijt. Wetenschappers spreken dan van een pulserend heelal.

In een studie in Scientific American beschreven drie wetenschappers deze alternatieve theorie over het ontstaan van het heelal in detail. De nieuwste metingen en theoretische problemen doen immers twijfels rijzen over de lang voor waarheid aangenomen inflatietheorie, stelden ze, en de ‘Big Bounce’ is een logischere verklaring voor het ontstaan van het universum.

De bekendste aanhanger van die inflatietheorie, die stelt dat het heelal uit het niets ontstond en zich na de oerknal in een fractie van een seconde heeft opgeblazen, is Stephen Hawking. Samen met 32 collega’s verzet hij zich in een brief tegen het idee van de ‘Big Bounce’.

“Elke test doorstaan”

“Door te beweren dat de inflationaire kosmologie buiten de wetenschappelijke methode ligt, wijzen Anna Ijjas, Paul J. Steinhardt en Abraham Loeb het onderzoek van niet alleen alle auteurs van deze brief af, maar ook van een belangrijk contingent van de wetenschappelijke gemeenschap”, zo schrijven Hawking en collega’s aan Scientific American.

“Bovendien, zoals het werk van verscheidene grote, internationale samenwerkingen duidelijk gemaakt heeft, is de inflatie testbaar. Ze is onderworpen aan een aanzienlijk aantal tests en heeft tot nu toe elke test doorstaan”, klinkt het nog.

Ijjas, Steinhardt en Loeb reageren teleurgesteld op de brief. “We geloven sterk in de kracht van respectvolle meningsverschillen in een gezonde wetenschappelijke gemeenschap. We verwerpen de suggestie dat we, door te wijzen op problemen, het werk verwerpen van al diegenen die de inflatietheorie hebben ontwikkeld en gezorgd hebben voor precieze metingen van het heelal.”

Bron: demorgen.be / BAR

Share

Permanente koppeling naar dit artikel: https://het-bar.net/2017/05/big-bang-vs-big-bounce-wetenschappers-twisten-over-ontstaan-van-de-aarde/

mei 17 2017

INDIA VERBIEDT ONLINE VERKOOP TRANSCEIVERS

Hoe wereldvreemd kun je zijn. De Indiase krant Mumbai Mirror meldt dat als gevolg van een klacht door radio amateurs het ministerie van Telecommunicatie een verbod op het verkopen van radiozendapparatuur heeft uitgevaardigd aan online aanbieders, waaronder eBay en Amazon. Volgens de krant heeft een groep amateurs afgelopen herfst een brief geschreven aan de Adviseur Draadloze Communicatie van het ministerie van Telecommunicatie om te waarschuwen tegen de online verkoop van radio apparatuur omdat dat een bedreiging voor de nationale veiligheid zou kunnen zijn.

Hun waarschuwingen waren het gevolg van meldingen van “zeer verdachte” 2-meter uitzendingen langs de Bengalese-Bangladese grens. Hun brief trok de aandacht van de veiligheidsdienst, ambtenaren uit de directe omgeving van de Minister President en van de militairen.

Het ministerie van Telecommunicatie heeft nu de online aanbieders gevorderd om met onmiddellijke ingang te stoppen met het online verkopen van radiozendapparatuur. De wet in India vereist dat degenen die radiozendapparatuur verkopen over een “dealer-vergunning” beschikken en dat gebruikers een zendmachtiging hebben.

Ankur Puranik, VU2AXN, woordvoerder van de Mumbaise Amateur Radio vereniging, zei tegen de krant, “…onze zorg is dat de krachtige zendapparatuur in verkeerde handen kan vallen en misbruikt kan worden. En nog belangrijker: deze twee-weg radio’s kunnen op elke frequentie afgestemd worden inclusief vertrouwelijke frequenties die door de overheid (politie etc) gebruikt worden. Ze kunnen gebruikt worden om naar vertrouwelijke draadloze gesprekken te luisteren.”

Hoe zijn die lui in vredesnaam aan een machtiging gekomen. “Draadloos” en “vertrouwelijk” gaan al sinds de demonstratie van radio door Marconi nu niet direct hand in hand. En de illusie dat je de verkoop van Baofengs kunt stoppen door een verbod uit te vaardigen tegen eBay en Amazon is op zijn zachtst gezegd nogal naïef. Als inlichtingendienst had ik er zelf maar een paar besteld en was gaan luisteren, in plaats van daar door notabene amateurs op gewezen te moeten worden. Welkom in de echte wereld…

Bron: pi4raz.nl / BAR

Share

Permanente koppeling naar dit artikel: https://het-bar.net/2017/05/india-verbiedt-online-verkoop-transceivers/

mei 17 2017

Contesten

Het wordt een druk weekend aan de band met heel veel contesten. Hier een overzicht:

Als eerste is er zaterdag van 06:00 tot 21:00 GMT de UN DX Contest. je mag werken met iedereen in CW en SSB op 80 tot 10 meter en bij een QSO geef je RST en een volgnummer.

Verder is er van zaterdag 12:00 tot zondag 12:00 GMT de King Of Spain Contest. Je mag werken met iedereen in CW op 160 tot 10 meter. Bij een QSO geef je RST en een volgnummer.

Op de zelfde tijden is er ook de EU PSK DX Contest. Je mag werken met iedereen in PSK63 op 80 tot 10 meter en bij een QSO geef je RST en je EU Area Code. De lijst met deze codes kan je op internet vinden.

En op de zelfde tijden is er dan ook nog de Aegean RTTY Contest. Ook hierbij mag je werken met iedereen, nu in RTTY op 80 tot 10 meter. Bij een QSo geef je RST en een volgnummer.

Tot slot is er van zaterdag 21:00 tot zondag 02:00 GMT de Baltic Contest. Je mag werken met iedereen in CW en SSB op 80 meter. Bij een QSO geef je RST en een volgnummer.

Bron: PG7V Contestkalender / BAR

Share

Permanente koppeling naar dit artikel: https://het-bar.net/2017/05/contesten-90/

mei 17 2017

Radiomarkt de Jutberg

Op Hemelvaartsdag donderdag 25 mei, vind zoals elk jaar weer de radiomarkt plaats tijdens de VRZA Radiokampweek op Vakantiedorp de Jutberg te Laag-Soeren. Zoals elk jaar is deze markt opgedeeld in een deel met standhouders, verdeeld over meer dan 50 kramen en een groot veld waar de kofferbak verkoop plaatsvindt. Toegang en parkeren is geheel gratis. Mocht je willen deelnemen aan de kofferbak verkoop, zorg dan dat je er op tijd bij bent. De markt is geopend vanaf ca 8.00u ‘s ochtends tot ca. 15.30u ‘s middags. Zie de details op www.radiokampweek.nl.

Bron: Radiokampweek / BAR

Share

Permanente koppeling naar dit artikel: https://het-bar.net/2017/05/radiomarkt-de-jutberg-2/

mei 17 2017

“Lezing: Verbindingsdienst tijdens de historische slagen om Arnhem en Rotterdam”

Op donderdagavond 15 juni organiseert de Historische Collectie van de Verbindingsdienst een avond over de rol van militairen van de Verbindingsdienst en de beschikbare communicatiemiddelen tijdens de historische Slag om de Maasbruggen rond Rotterdam in 1940 en operatie Market Garden in 1944.

De avond is op de Bernhardkazerne in Amersfoort en duurt van 18:45 uur tot 21:45 uur. Daarna is er een mogelijkheid voor een rondleiding door de historische collectie. Toegang is gratis: aanmelden graag voor 1 juni door volledige naam en woonplaats te mailen naar hc.regiment.verbindingstroepen [@] mindef.nl. Met een geldig legitimatiebewijs heeft u dan toegang tot de kazerne.

De Historische Collectie van de Verbindingsdienst

De Historische Collectie van de Verbindingsdienst is gevestigd op de Bernhardkazerne in Amersfoort. De collectie presenteert op interactieve wijze de ontwikkeling van de militaire communicatiemiddelen vanaf het jaar 1800. Per tijdvak staat een realistische opstelling en toelichting op het werk van de Verbindingstroepen, onder andere gedurende de Tweede Wereldoorlog, de Koude Oorlog en Vredesmissies.

De collectie werpt ook een blik op de toekomst van het militaire optreden. De bezoeker kan zelf gebruik maken van seinen, morse, radioverbindingen en vele andere middelen om met anderen in de expositiezaal te communiceren. Enthousiaste vrijwilligers met vaak militaire ervaring vertellen graag over de stormachtige vooruitgang van deze communicatiemiddelen. Verder beschikt de collectie over een uitgebreid archief.

Datum: Donderdag 15 juni
Tijd: 18:45 uur tot 21:45 uur
Adres:
Bernhardkazerne, gebouw C
Barchman Wuijtierslaan 198
3818 LN Amersfoort
Toegang: Gratis
Meer informatie over de Historische Collectie Verbindingsdienst op de website www.hcverbindingsdienst.nl.

Bron: ham-radio.nl / BAR

Share

Permanente koppeling naar dit artikel: https://het-bar.net/2017/05/lezing-verbindingsdienst-tijdens-de-historische-slagen-om-arnhem-en-rotterdam/

mei 17 2017

VRZA teleurgesteld in VERON

De VRZA heeft vanmorgen een artikel op haar website geplaatst, waarin ze teleurgesteld is in de manier waarop VERON haar enquête online gezet heeft. De vereniging geeft aan dat in overleg met Agentschap Telecom is besloten dat de enquête gezamenlijk gehouden zou worden.

In de afgelopen weken kregen we al sterk de indruk, dat de Veron verdere samenwerking m.b.t. de enquête niet op prijs stelde. Dat is ons inziens bevestigd door de eenzijdige publicatie van de Veron, waarbij de Veron zelf een selectie uit de kandidaat-vragen heeft uitgevoerd en ons verzoek om de vragen vooraf met ons te delen, heeft genegeerd.

De VRZA heeft inmiddels een enquête online gezet, nadat de vereniging volgens eigen zeggen door VERON benadeeld is. De vereniging heeft daarom eenzelfde enquête online gezet die leden in kunnen vullen. Zij hebben hiervoor tot 17 juni a.s. de tijd voor.

Leden kunnen in het besloten ‘Mijn VRZA’ gedeelte van de website deelnemen. Voor wie nog geen lid is van de VRZA kan dit worden voor 25 euro per jaar. Een lidmaatschap is meteen actief.

Bron: hamnieuws.nl / BAR

Share

Permanente koppeling naar dit artikel: https://het-bar.net/2017/05/vrza-teleurgesteld-in-veron/

mei 17 2017

Zendamateurs strijken neer in de Biesbosch

Op zondag 21 mei 2017 zullen een aantal zendamateurs van de VERON (Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek in Nederland) Afdeling 16 – Gorinchem hun zendapparatuur en antenne installaties tentoonstellen voor geïnteresseerden in de radiohobby.

Gedurende de gehele dag zullen er door de amateurs radioverbindingen worden gemaakt over de gehele wereld op diverse manieren. Zowel in digitale modes als in CW (Morse) en in spraak zullen de verbindingen met amateurs wereldwijd worden gelegd.

Tijdens uw bezoek kunt u kennis maken met de hobby als radiozendamateur en wordt u op de hoogte gebracht van de technieken, die benodigd zijn om de radioverbindingen te maken. U zult diverse antennes in werking zien en ook zullen de verschillen worden uitgelegd tussen de antennes, die in gebruik zijn bij de amateurs.

Uiteraard zullen naast wereldwijde radioverbindingen ook radioverbindingen worden gemaakt binnen Nederland en Europa.

De jaarlijkse VERON afdeling Gorinchem Velddag is vrij toegankelijk en wordt gehouden op Camping “De Witboom” aan de Witboomkil 5 in Werkendam en is vrij toegankelijk vanaf 9.00 uur tot 17.00 uur.

Bron: http://www.ronddelinge.nl / BAR /

Share

Permanente koppeling naar dit artikel: https://het-bar.net/2017/05/zendamateurs-strijken-neer-in-de-biesbosch/

mei 17 2017

HAMNET-verbinding met Duitsland

Sinds enkele dagen is een HAMNET verbinding actief tussen Eibergen en Stadtlohn. Daarmee is de eerste definitieve ‘airbridge’ met de Oosterburen een feit. De link staat aan de Nederlandse kant op de watertoren in Eibergen waar ook PI3TWE gehuisvest is.

Omdat Eibergen met VPN verbonden is, zijn de ping-tijden overal in Nederland erg acceptabel. Het is uiteindelijk de bedoeling om het netwerk in Noord- en Oost Nederland te ontsluiten via een draadloze verbinding. Omdat dit echter niet mogelijk is vanaf Hilversum, IJsselstein is de hoop gevestigd op een link vanuit Arnhem, dat uiteindelijk op IJsselstein – Nijmegen ontsloten moet worden.
Bron: hamnieuws.nl / BAR

Share

Permanente koppeling naar dit artikel: https://het-bar.net/2017/05/hamnet-verbinding-met-duitsland/

mei 17 2017

Uitstel voor eerste vlucht van ruimtecapsule die ooit mensen naar Mars moet vervoeren

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA verschuift de eerste test met de nieuwe ruimtecapsule van november 2018 naar ten vroegste 2019. De Orion moet op een dag mensen naar en van Mars vervoeren.
De eerste onbemande test loopt vertraging op nadat het Witte Huis een haalbaarheidsstudie naar de kosten, veiligheid en technische vereisten heeft gevraagd. Ook de tweede test, EM-2, die ten vroegste in augustus 2021 is gepland, heeft wellicht vertraging. Dan zal de capsule voor het eerst astronauten vervoeren.

Het Amerikaanse ruimtevaartbureau werkt momenteel ook aan het Space Launch System (SLS), dat de Orion naar de Maan en Mars moet slingeren. Het wordt de krachtigste draagraket ooit.

Het Europese ruimtevaartbureau ESA heeft de dienstmodule voor de Orion ontwikkeld. De Orion en het SLS zijn het antwoord op het op stal zetten van de spaceshuttles eerder dit decennium, in de nasleep van het dodelijke ongeluk met het ruimteveer Columbia op 1 februari 2003.

Bron: hln.be / BAR

Share

Permanente koppeling naar dit artikel: https://het-bar.net/2017/05/uitstel-voor-eerste-vlucht-van-ruimtecapsule-die-ooit-mensen-naar-mars-moet-vervoeren/

mei 17 2017

Duitsers krijgen toegang tot 70 MHz

Duitse zendamateurs krijgen gedurende het Sporadic-E seizoen 30 kHz bandbreedte beschikbaar op de 4-meter band tussen 70.150 en 70.180 kHz. Dat valt te lezen in een ambtsblad van de Duitse toezichthouder Bundesnetzagentur.

Er mag een maximaal vermogen van 25 Watt gebruikt worden en de antenne moet daarbij wel horizontaal gepolariseerd worden. Dit om eventuele verstoringen met de primaire gebruiker (defensie) te voorkomen.

De toestemming geldt tot en met 31 augustus 2017. Amateurs zijn verplicht een logboek bij te houden waarin variabelen als vermogen, antennerichting, datum, tijd en de roepletters van het tegenstation verplicht vermeld moeten worden. Vorig jaar werd deze tijdelijke toestemming niet verleend.

Bron: hamnieuws.nl / BAR

Share

Permanente koppeling naar dit artikel: https://het-bar.net/2017/05/duitsers-krijgen-toegang-tot-70-mhz/

mei 17 2017

DX-Tips

Onze DX-tips voor de komende week:

Als eerste id HB9TSW tot 23 mei in Kosovo met de call Z68BG. Hij is in de lucht op 40 tot 10 meter, voornamelijk in CW. QSL kan naar de home call.

Verder is LW9EOC tot 29 mei te vinden op Isabela Island (SA-004), dat is odnerdeel van de Galapagos Eilanden. Hij is QRV op 160 tot 6 meter in CW, SSB en RTTY. QSL kan naar het logbook of the world.

Ook SP9FTH is op pad. Tot 30 mei is hij in Palestina met de call E44WE. Je kan ‘m vinden op 17, 10 en 6 meter en QSL kan naar de home call.

En tot slot zijn PD7YY, PG8M en PH0NO dit weekend in Luxemburg met de call LX44FF. Ze zijn in de lucht vanuit diverse natuurreservaten op 80 tot 10 meter in CW en SSB. QSL kan naar PH0NO.

Bron: NG3K.com / BAR

Share

Permanente koppeling naar dit artikel: https://het-bar.net/2017/05/dx-tips-91/

mei 17 2017

Midway en Kure weer terug op de DXCC-lijst

Eind maart maakte de ARRL bekend dat Midway Island en Kure Island van de DXCC entities lijst verwijderd zouden worden. Als reden voor de verwijdering werd aangegeven dat door wijziging van het administratieve bestuur van het Papahānaumokuākea Marine National Monument de eilanden volgens de DXCC-regels niet langer als aparte DXCC konden gelden.

Nu is gebleken dat de regels te strikt zijn toegepast: de verwijdering had niet moeten plaatsvinden. ARRL heeft het eerder genomen besluit dan ook teruggedraaid. Per direct zijn Midway Island KH4 en Kure Island KH7K weer opgenomen op de DXCC-lijst.

Hiermee is het totaal aantal entiteiten terug op 339.

Bron: a03.veron.nl / BAR

Share

Permanente koppeling naar dit artikel: https://het-bar.net/2017/05/midway-en-kure-weer-terug-op-de-dxcc-lijst/

mei 17 2017

IJSLAND MAG OP 60M BLIJVEN

Jonas, TF3JB laat weten: “Het IJslandse AT, PTA, heeft op 22 mei 2017 besloten om de experimentele machtigingen voor radioamateurs voor het werken in de 5 MHz band te verlengen tot 31 december 2017.

De machtiging geldt voor 5260-5410 kHz, met 100W EIRP. Toegestane uitzendmodes: CW, USB, PSK-31 en andere digitale modes. De toestemming geldt voor zowel N als G licenties.(Leest u mee, AT? 100W van 5260-5410. Als je ruggengraat hebt, kan het dus wél).

Momenteel hebben 25 TF machtiginghouders een experimentele machtiging voor 60 meter.

Bron: pi4raz.nl / BAR

Share

Permanente koppeling naar dit artikel: https://het-bar.net/2017/05/ijsland-mag-op-60m-blijven/

mei 17 2017

NIEUWE ANTENNE TESTMETHODE

Frank Donovan W3LPL heeft een van de weinige “super-stations” in de wereld. Kijk voor de grap maar eens op qrz.com . Tijdens het testen en vergelijken van twee antennesystemen met behulp van twee WSPRlite antenne testers van SOTABEAMS merkte hij op dat zeer goede resultaten te behalen zijn als je de ontvangstdata zo kunt filteren dat je alleen de gelijktijdige ontvangstrapporten zichtbaar maakt.

Aangezien WSPR zenders op willekeurige tijdstippen zenden, zijn dit soort gelijktijdige ontvangstrapporten vrij zeldzaam – tenzij je een “super-station” gebruikt! SOTABEAMS analyseerde Frank’s gegevens en was het ermee eens dat dit een interessante waarneming was. Dus hebben ze samengewerkt om dit onder te brengen in hun antenne analyse systeem. Stap 1 was om hun DXplorer.net data analyse systeem aan te passen zodat gefilterd kon worden op gelijktijdige spots maar ook op afstand/opstralingshoek. Naast deze verbeteringen werd ook de analyse van real-time statistische gegevens toegevoegd.
Niet iedereen beschikt over een “super-station” dus werd er een hardware upgrade uitgevoerd op de WSPRlite zenders zodat ze synchroon kunnen werken (op hetzelfde moment zenden) maar ook pseudo-random om goed gebruik te kunnen maken van de WSPR frequentie slots. Door deze aanpassing wordt het aantal bruikbare spots enorm vergroot en dat maakt zelfs het gelijktijdig analyseren van antennes met een laag rendement mogelijk.

Alles bij elkaar zorgen deze veranderingen dat het nu mogelijk is om een real-time analyse van antenneprestaties te realiseren op een manier zoals dat tot op heden niet mogelijk was. Deze analysemethode is nu live.

Details van dit systeem vind je op https://www.sotabeams.co.uk/wsprlite

Bron: pi4raz.nl / BAR

Share

Permanente koppeling naar dit artikel: https://het-bar.net/2017/05/nieuwe-antenne-testmethode/

mei 11 2017

Tekstkar vraagt om naaktfotos

In Eindhoven heeft een tekstkar langs de weg geleid tot hilariteit bij voorbijgangers. Om de paar seconden verscheen de tekst ‘send nudes’ op de kar. Vermoedelijk was de kar gesaboteerd door een slimme grappenmaker, zegt de eigenaar, bouwbedrijf Heijmans.

Heijmans had de tekstkar neergezet om weggebruikers te attenderen op een gewijzigde verkeerssituatie. De Hondsruglaan is van 15 tot 24 mei gefaseerd dicht, luidde de boodschap.

Zondagochtend merkten voorbijgangers echter dat die tekst om de paar seconden werd afgewisseld met een verzoek om naaktfoto’s op te sturen. Voorbijgangers reageerden verbaasd en maakten grappen, meldt Omroep Brabant.

Volgens Heijmans kan iemand met verstand van dit soort karren de tekst ter plekke aanpassen. Waarschijnlijk heeft een lolbroek dat in dit geval gedaan, zegt een woordvoerder.

Het bedrijf heeft vanavond een monteur naar de tekstkar gestuurd om het schunnige verzoek te verwijderen. Hij zal de kar dan meteen dusdanig aanpassen dat dit soort acties in de toekomst niet meer mogelijk is, zegt Heijmans.

Bron: Waarmaarraar.nl / BAR

Share

Permanente koppeling naar dit artikel: https://het-bar.net/2017/05/tekstkar-vraagt-om-naaktfotos/

mei 11 2017

Elektrisch aangedreven vliegtuig met tien motoren

Onderzoekers van de NASA hebben succesvolle tests uitgevoerd met het prototype van een elektrisch aangedreven vliegtuig met tien motoren. Het vliegtuig kan verticaal opstijgen en landen als een helikopter maar is tijdens de voorwaartse vlucht veel energiezuiniger. De definitieve versie van het onbemande vliegtuig is bedoeld voor gebruik bij onder andere pakketbezorging en (foto-)verkenningsvluchten.

De Greased Lightning (GL-10) wordt ontwikkeld door het Langley Research Center van de NASA in Hampton, Virginia. Het prototype, dat voor een groot gedeelte van koolstofvezel is gemaakt, heeft een spanwijdte van 3 meter en weegt 24,9 kg. Het heeft twee elektromotoren op de staart en acht op de vleugels. De vier motoren per vleugel worden evenals de twee staartmotoren als één motor aangestuurd zodat de besturing aanvoelt als die van een driemotorig vliegtuig. Een belangrijk onderdeel van de tests was de overschakeling van verticale naar horizontale vlucht. Deze bleek probleemloos te verlopen. Bij de volgende stap gaat het ontwikkelteam proberen aan te tonen dat het vliegtuig in horizontale vlucht vier keer zuiniger is dan een helikopter.

Bron: elektor.nl / BAR /

Share

Permanente koppeling naar dit artikel: https://het-bar.net/2017/05/elektrisch-aangedreven-vliegtuig-met-tien-motoren/

mei 11 2017

Wie heeft mijn videorecorder geïnfecteerd…, en waarom?

Hajime is de naam van een bepaalde malware – een worm – die op dit moment duizenden apparaten infecteert die met het internet zijn verbonden. De worm heeft het voornamelijk gemunt op digitale videorecorders (DVR’s), webcams en routers. Volgens onderzoekers van Kaspersky Lab zijn er over de hele wereld al zo’n 300.000 apparaten besmet geraakt. De worm is in verschillende opzichten uniek, onder andere vanwege het feit dat niemand schijnt te weten wat zijn doel is.

Verder lezen over dit onderwerp is erg interessant en onthult hoe beveiligingsexperts te werk gaan bij het opsporen van malware. Net als de onderzoekers in het regenwoud, die bij hun zoektocht naar nieuwe diersoorten vallen zetten, plaatsen beveiligingsexperts om informatie te verzamelen zogenaamde honeypots, speciale computersystemen die zijn bedoeld om kwaadaardige activiteiten aan te trekken. Eind oktober 2016, toen ze op jacht waren naar de Mirai-worm, kwamen ze toevallig iets onbekends tegen en noemden het ‘Hajime’ (‘begin’ in het Japans, ‘Mirai’ is Japans voor ‘toekomst”).

De Hajime worm verspreidt zich door besmette systemen te gebruiken om andere aan te vallen. Er is geen centrale server. De worm valt niet-beveiligde Linux-systemen aan met een tweetraps-aanval: Nadat er via Telnet toegang is verkregen, uploadt en lanceert de worm een klein programmaatje om een goede verbinding met de aanvallende host op te zetten. Daarna download hij de bestanden die nodig zijn om zichzelf aan het kwaadaardige peer-to-peer (P2P) netwerk toe te voegen en in een aanvaller te veranderen. Het P2P-netwerk is gebaseerd op protocols die in BitTorrent worden gebruikt.

Om te voorkomen dat u geïnfecteerd raakt zijn de gebruikelijke beveiligingsregels van toepassing, en in het bijzonder degene die zegt: wijzig het standaard-wachtwoord!

Bron: Elektor / BAR

Share

Permanente koppeling naar dit artikel: https://het-bar.net/2017/05/wie-heeft-mijn-videorecorder-geinfecteerd-en-waarom/

mei 11 2017

NASA schrijft wedstrijd uit om oude Fortran-code sneller te laten lopen

NASA zoekt de hulp van het grote publiek om decennia-oude code sneller te laten werken. Het gaat om Fortran-code die is geschreven voor toepassingen op het gebied van ondere andere stromingsleer en aerodynamica.

De ruimtevaartorganisatie heeft op zijn website uiteengezet waar zij naar op zoek is. Een ieder die bedreven is in het schrijven van code in Fortran wordt uitgenodigd om de broncode te downloaden en te analyseren op verbeterpunten. Omdat de code eigendom is van de Amerikaanse overheid kunnen alleen Amerikaanse staatsburgers de code inzien.

Volgens NASA is het de bedoeling dat de Fortran-code minimaal 10.000 keer sneller wordt gemaakt. Het is onderdeel van het Fun3D-programma, dat onder andere wordt ingezet voor onderzoek naar stromingsleer en aerodynamica. NASA draait het programma op zijn Pleiades-supercomputer, vanwege de complexiteit van de modellen waar berekeningen voor gedaan moeten worden.

Door de code sneller te maken moet het uiteindelijk lukken om nog complexere modellen te draaien op de supercomputer. Dat moet uiteindelijk helpen bij de ontwikkeling van nieuwe vliegtuigen en ruimteschepen. In totaal mogen de prijswinnaars van de uitdaging een bedrag van 55.000 dollar verdelen, wat omgerekend neerkomt op 50.000 euro.

Bron: tweakers.net / BAR /

Share

Permanente koppeling naar dit artikel: https://het-bar.net/2017/05/nasa-schrijft-wedstrijd-uit-om-oude-fortran-code-sneller-te-laten-lopen/

mei 11 2017

Contesten

Dit weekend kan je aan 3 contesten meedoen:

Als eerste is er de CQ-M Contest. Van zaterdag 12:00 tot zondag 12:00 GMT mag je werken met iedereen in CW en SSB op 160 tot 10 meter. Bij een QSO geef je RST en een volgnummer.

Verder is er van zaterdag 15:00 tot zondag 15:00 GMT de Portuguese Navy Day Contest. Ook hierbij mag je werken met iedereen, nu op 80 tot 10 meter in CW en SSB. Bij een QSO geef je RST, een volgnummer en je CQ-zone en leden van de Portugese marineclub geven RST, hun clubnummer en hun CQ-zone.

En tot slot is er de Allessandro Volta RTTY Contest. Deze is van zaterdag 12:00 tot zondag 12:00 GMT en ook hierbij mag je werken met iedereen. Dit mag op 80 tot 10 meter in RTTY en bij een QSO geef je RST, een volgnummer en de CQ-zone.

Bron: PG7V Contestkalender / BAR

Share

Permanente koppeling naar dit artikel: https://het-bar.net/2017/05/contesten-89/

mei 11 2017

Lezing in Amersfoort: Verbindingsdienst tijdens WOII

Het Ministerie van Defensie beschikt over een aantal historische collecties. Op donderdagavond 15 juni 2017 organiseert de Historische Collectie van de Verbindingsdienst een avond over de rol van militairen van de Verbindingsdienst en de beschikbare communicatiemiddelen tijdens de historische Slag om de Maasbruggen in Rotterdam in 1940 en Operatie Market Garden in 1944.
Graag komt het Ministerie van Defensie in contact met hobbyisten en zendamateurs.

De avond is op de Bernhardkazerne in Amersfoort en duurt van 18:45 uur tot 21:45 uur. Daarna is er een mogelijkheid voor een rondleiding door de historische collectie. Toegang is gratis: aanmelden graag voor 1 juni door volledige naam en woonplaats te mailen naar hc.regiment.verbindingstroepen@mindef.nl. Met een geldig legitimatiebewijs heeft u dan toegang tot de kazerne.

De Historische Collectie van de Verbindingsdienst is gevestigd op de Bernhardkazerne in Amersfoort. De collectie presenteert op interactieve wijze de ontwikkeling van de militaire communicatiemiddelen vanaf het jaar 1800. Per tijdvak staat een realistische opstelling en toelichting op het werk van de Verbindingstroepen, onder andere gedurende de Tweede Wereldoorlog, de Koude Oorlog en Vredesmissies. De collectie werpt ook een blik op de toekomst van het militaire optreden. De bezoeker kan zelf gebruik maken van seinen, morse, radioverbindingen en vele andere middelen om met anderen in de expositiezaal te communiceren. Enthousiaste vrijwilligers met vaak militaire ervaring vertellen graag over de stormachtige vooruitgang van deze communicatiemiddelen. Verder beschikt de collectie over een uitgebreid archief.

Datum: donderdag 15 juni 2017
Tijd: 18:45 uur tot 22:45 uur
Adres: Bernhardkazerne, gebouw C
Barchman Wuijtierslaan 198
3818 LN Amersfoort
Toegang: Gratis
Website: http://www.hcverbindingsdienst.nl
E-mail: hc.regiment.verbindingstroepen@mindef.nl

Bron: VERON / BAR

Share

Permanente koppeling naar dit artikel: https://het-bar.net/2017/05/lezing-in-amersfoort-verbindingsdienst-tijdens-woii/

mei 11 2017

Radiomarkt de Jutberg

Op Hemelvaartdag donderdag 25 mei, vind zoals elk jaar weer de radiomarkt plaats tijdens de VRZA Radiokampweek op Vakantiedorp de Jutberg te Laag-Soeren. Zoals elk jaar is deze markt opgedeeld in een deel met standhouders, verdeeld over meer dan 50 kramen en een groot veld waar de kofferbak verkoop plaatsvindt. Toegang en parkeren is geheel gratis. Mocht je willen deelnemen aan de kofferbak verkoop, zorg dan dat je er op tijd bij bent. Zie de details op www.radiokampweek.nl.

Bron: Radiokampweek / BAR

Share

Permanente koppeling naar dit artikel: https://het-bar.net/2017/05/radiomarkt-de-jutberg/

mei 11 2017

Friese Radiomarkt Beetsterzwaag 27 mei 2017

Zaterdag 27 mei 2017 is het voor de 39e keer dat de afdeling A 63 de bekende Friese Radio Markt organiseert in en rondom zalencentrum “De Buorskip” aan de Vlaslaan 26, 9244 CH Beetsterzwaag.

De markt is geopend van: 09.00 – 15.00 uur.
Entree prijs is: € 3,00 p.p.

Voor de radio-zendamateur en elektronicahobbyist is dit de gelegenheid om hun slag te slaan en juist dat onderdeel of andere waar te kopen waar je wellicht al lang naar op zoek bent.

De FRM wordt alom geprezen als een gezellige markt, waar het goed toeven is. Ruim 100 handelaren uit binnen- en buitenland zullen hun koopwaar aanbieden.

U kunt op onze markt terecht voor oude en nieuwe zendontvangers, computers en computeronderdelen, antennes, kabel, gereedschap, onderdelen voor zelfbouw, sloopmateriaal en nog heel veel meer, maar ook de nieuwste digitale technieken.

Verder is de markt een belangrijk ontmoetingspunt voor zend- en luisteramateurs, computerfreaks, verzamelaars en andere techneuten.

Bij onze afdelingsstand is er de mogelijkheid om QSL-kaarten voor de Regio 14 te halen of te brengen.

De route naar de markt en de gratis parkeergelegenheid in de omgeving van de Vlaslaan wordt aangegeven door borden.

Voor de mindervalide zijn er parkeerplaatsen tegenover de ingang gereserveerd.
De medewerkers van de FRM helpen u graag.

Voor de vergunninghouders zijn we via de zendontvanger bereikbaar tijdens de markt op: 145.700 MHz

Geïnformeerd blijven over onze activiteiten kan via onze gratis nieuwsbrief, facebook en twitter en uiteraard onze website http://www.a63.org

Bron: VERON / BAR

Share

Permanente koppeling naar dit artikel: https://het-bar.net/2017/05/friese-radiomarkt-beetsterzwaag-27-mei-2017/

mei 11 2017

Special call ter ere van 50 jaar lelystad

Van 1-08-2017 tot 30-11-2017 is er een special call actief ter ere van 50 jaar Lelystad.

LELYSTAD

Lelystad en de daar omheen liggende polder is gebouwd op de zeebodem van de toenmalige Zuiderzee.

Dus alle huizen staan hier beneden Zeenivo.

Men is hiermee begonnen op het Werkeiland in het jaar 1952 , er was toen alleen een bootverbinding met harderwijk.

Toen is men begonnen aan de RINGDIJK van 90km voor het droogleggen van de polder.

In 1967 vestigde zich het eerste gezin vandaar dat Lelystad in 2017 50 jaar bestaat.

Wij als Zendamateurs van afdeling VERON A41 willen dat niet ongemerkt voorbij laten gaan dus activeren wij de special Call PA50LELY.

Voor meer informatie kunt u de filmpjes van Blik op Toen bekijken over de geschiedenis van Lelystad .
Tot werkens 73′ Marcel de PA3HEB
Bron: QRZ.COM / BAR /

Share

Permanente koppeling naar dit artikel: https://het-bar.net/2017/05/special-call-ter-ere-van-50-jaar-lelystad/

mei 11 2017

VERON stelt woordvoerder aan

Het VERON Hoofdbestuur heeft de PR-Commissie de opdracht gegeven om het woordvoerderschap namens de VERON uit te gaan voeren. Daarmee wil het hoofdbestuur de communicatie met partijen buiten de VERON verder verbeteren en professionaliseren.

Het gaat daarbij om de communicatie naar belanghebbenden buiten onze eigen organisatie. Zoals een school die meer informatie wil over de opleiding tot zendamateur, een krant die het verschil tussen etherpiraten en radiozendamateurs wil weten of een interview met een vooraanstaand radioamateur voor een magazine of radiostation. De aanvragen voor informatie komen dan bij de woordvoerder binnen, die vervolgens de communicatie verder coördineert. De woordvoerder zorgt ervoor dat die belanghebbenden in contact komen met de juiste personen binnen de vereniging. Rechtstreeks of via hem.

Namens de PR-Commissie neemt Jean-Paul Suijs PA9X de taak van woordvoerder op zich. Bij afwezigheid wordt hij vervangen door Johan Jongbloed PA3JEM, voorzitter van de PR-Commissie. PA9X houdt zich, vanuit de PR-Commissie, nu voornamelijk bezig met het intensiveren van de externe en interne communicatie.
Bron: VERON.NL / BAR /

Share

Permanente koppeling naar dit artikel: https://het-bar.net/2017/05/veron-stelt-woordvoerder-aan/

mei 11 2017

Mysterieuze ‘mini-shuttle’ terug op aarde

Een experimenteel Amerikaans ruimtetoestel is zondag na bijna twee jaar geland in Florida. De onbemande Boeing X-37B bracht ruim 700 dagen door in een baan om de aarde, waar het een geheime missie uitvoerde.

Het toestel, dat oogt als een kleine versie van een spaceshuttle, landde bij het Kennedy Space Center. De ongeveer 9 meter lange X-37B bracht niet eerder zoveel tijd door in de ruimte. De langste van drie eerdere missies met zo’n onbemande mini-shuttle duurde 22 maanden.

Het ruimtetoestel van de luchtmacht is met raadsels omgeven. Zo is onduidelijk wat voor prijskaartje aan de X-37B hangt. De luchtmacht stelde zondag in een e-mail dat de toestellen onder meer kunnen worden gebruikt om ruimtevaarttechnologie te testen.

De Verenigde Staten beschikken over twee van de onbemande toestellen, die zijn ondergebracht in hangars die ooit werden gebruikt voor spaceshuttles. De luchtmacht is van plan later dit jaar weer een X-37B de ruimte in te sturen.

Bron: FOK.nl / BAR

Share

Permanente koppeling naar dit artikel: https://het-bar.net/2017/05/mysterieuze-mini-shuttle-terug-op-aarde/

mei 11 2017

SpaceX begint in 2019 met lancering van duizenden internetsatellieten

SpaceX zegt in 2019 te beginnen met het lanceren van internetsatellieten die een wereldwijd netwerk voor breedbandinternet moeten verzorgen. Volgens het plan zijn daar uiteindelijk 4425 satellieten voor nodig. De lanceringen met de herbruikbare Falcon 9 zullen tot 2024 duren.

SpaceX heeft tegenover de Amerikaanse Senaat aangegeven dat het voor het einde van dit jaar een prototype van een internetsatelliet lanceert en dat dit begin 2018 nogmaals wordt gedaan. Als SpaceX de techniek succesvol kan demonstreren, wil het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk in 2019 beginnen met het lanceren van de duizenden satellieten die nodig zijn voor het netwerk.

In november vorig jaar legde SpaceX de plannen voor het netwerk bloot en deed het een aanvraag om 800 satellieten te mogen lanceren, maar destijds was nog niet bekend wanneer er begonnen zou worden met de aanleg van het satellietnetwerk.

De satellieten worden in een baan om de aarde gebracht op een relatief korte afstand tussen 1150 en 1325 kilometer. Dat moet snel internet mogelijk maken, dat kan concurreren met glasvezelnetwerken op het land. In eerste instantie moet het satellietnetwerk met 800 satellieten snelle internettoegang naar de VS, Puerto Rico en de Maagdeneilanden brengen. Met 4425 satellieten wil SpaceX wereldwijde dekking mogelijk maken.

Het satellietnetwerk van SpaceX bevindt zich vele malen dichter bij de aarde dan huidige oplossingen voor satellietinternet, met een lagere latency tot gevolg. Het ruimtevaartbedrijf zegt de vertraging te kunnen beperken tot minder dan 35ms, wat vergelijkbaar is met vaste aansluitingen. Bij huidige internetverbindingen via satellieten die veel hoger zijn gepositioneerd, is de latency 600ms of meer.

Klanten van het satellietnetwerken krijgen thuis een kastje ‘ter grote van een laptop’ dat direct de signalen ontvangt. Daardoor hoeft er geen infrastructuur aangelegd te worden en dat maakt de aanleg van snel internet in buitengebieden makkelijker volgens SpaceX. Met het netwerk zou een snelheid van 1Gbit/s mogelijk moeten zijn, maar SpaceX is van plan om abonnementen met verschillende snelheden aan te bieden.

SpaceX wil de internetsatellieten met zijn herbruikbare Falcon 9-raket de ruimte in schieten. De satellieten hebben afmetingen van 4×1,8×1,2 meter, exclusief zonnepanelen. Ieder exemplaar weegt 386kg en volgens SpaceX hebben de satellieten een levensduur van vijf tot zeven jaar. Hoeveel exemplaren er per lancering de ruimte in geschoten worden en hoeveel lanceringen er dus nodig zijn, heeft het bedrijf nog niet bekendgemaakt.

Ook heeft SpaceX een voorstel gedaan voor een tweede satellietnetwerk, dat nog dichter bij de aarde opereert en uit 7500 satellieten bestaat. In de toekomst zou dat voor meer capaciteit moeten zorgen en lagere latency in dichtbevolkte gebieden.

Eind 2016 waren er ruim 1400 actieve satellieten in een baan om de aarde. Ook zijn er duizenden inactieve satellieten die niet meer werken. Het netwerk van SpaceX zou het aantal satellieten dat rond de aarde vliegt nog eens verveelvoudigen.

Bron: Tweakers.net / BAR

Share

Permanente koppeling naar dit artikel: https://het-bar.net/2017/05/spacex-begint-in-2019-met-lancering-van-duizenden-internetsatellieten/

mei 11 2017

HAMNET als bron voor propagatiebepaling

Rob (PE1ITR) heeft een propagatietool gebouwd op basis van HAMNET. Door de signaalwaarden van enkele 5 GHz straalverbindingen uit te lezen kan bepaald worden of er sprake is van tropoducting in bepaalde gebieden van Nederland. Wanneer de signaalsterkte met 12 dB verhoogt is, wordt er een alarmering gegeven aan liefhebbers van microgolf-banden.

Enkele links over grotere afstanden op verschillende plekken in Nederland dienen daarbij als uitgangspunt. Bijvoorbeeld de link van mijn huis naar de Gerbrandytoren (30,8 km. zichtverbinding) alsook de verbinding tussen Eindhoven en Den Bosch of de verbinding van Delft naar Zierikzee.

De verbindingen worden ook in een grafiek geplot, zodat in een overzicht duidelijk is of er sprake is van (tropo) propagatie en in welke delen van Nederland. De alarmeringen worden in het kanaal Microgolven van de Hobbyscoop chat-server gezet.

Bron: hamnieuws.nl / BAR

Share

Permanente koppeling naar dit artikel: https://het-bar.net/2017/05/hamnet-als-bron-voor-propagatiebepaling/

Oudere berichten «

Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh