feb 13 2018

De zon zal tegen 2050 ongewoon afkoelen maar niet genoeg om opwarming halt toe te roepen

Over 32 jaar zal de zon volgens een nieuw onderzoek naar schatting zeven procent koeler zijn dan normaal. De zon gaat dan door een periode van verminderde activiteit, het zonneminimum, in haar cyclus van gemiddeld elf jaar. In 2050 zou dat uitzonderlijk zijn, een ‘Groot Minimum’, zoals maar eens om de 400 jaar voorvalt. Maar een halt toeroepen aan de global warming, dat zit er niet in.

Op het hoogtepunt van de meestal standvastige cyclus stoot de zon meer ultraviolette stralen uit met als gevolg meer zonnevlammen en -vlekken. Op het dieptepunt is die zonneactiviteit gering. Een langere periode van een ‘grand solar minimum’ is het zogenaamde Maunderminimum, van 1645 tot 1715. Toen waren er 70 jaar lang buitengewoon weinig zonnevlekken te zien en was het uitzonderlijk koud. In 1658 was de Baltische Zee zelfs bevroren: het Zweedse leger kon toen tot Denemarken marcheren om het land binnen te vallen. In Engeland kon je over de Thames lopen.

Dan Lubin van de University of California San Diego en zijn team legden dat Maunderminimum naast gegevens die de satelliet International Ultraviolet Explorer de voorbije 20 jaar verzamelde. Op basis daarvan en van het gedrag van gelijkaardige sterren als de zon concludeert het onderzoek dat de volgende koude spiraal de zon zeven procent meer dan het normale minimum zal verzwakken en afkoelen. Zo’n ongewoon koudere periode zou maar om de vierhonderd jaar voorkomen, maar volgens de studie zal de daaropvolgende zich al na een paar decennia aanbieden.

De veranderende zonneactiviteit heeft een invloed op onze planeet. De stratosferische ozonlaag zal uitdunnen, weet Lubin, wat het isolerend effect van de atmosfeer zal wijzigen, met gevolgen voor de weers- en windomstandigheden op aarde. Maar de invloed op global warming zou erg beperkt zijn. Tussen 2020 en 2070 zou de opwarming van de aarde met amper 0.25 procent afnemen. “Een toekomstig groot zonneminimum zou de opwarming van de aarde kunnen vertragen, maar niet stoppen”, schrijven de onderzoekers.

Lubin besluit: “Nu hebben we een benchmark waarmee we betere klimaatmodelsimulaties kunnen uitvoeren. We kunnen zo een beter beeld krijgen van de manier waarop veranderingen in de UV-straling van de zon de klimaatverandering beïnvloeden.”

Bron: hln.be / BAR

Share

Permanente koppeling naar dit artikel: https://het-bar.net/2018/02/de-zon-zal-tegen-2050-ongewoon-afkoelen-maar-niet-genoeg-om-opwarming-halt-toe-te-roepen/

feb 13 2018

TECHNIEK VOOR DRAADLOZE ENERGIE IN 160M BAND

Zenneck Surface Wave is een elektromagnetische golf die het oppervlak van de aarde gebruikt als transportmiddel waardoor het in staat is om communicatie signalen maar ook elektrische energie efficiënt te transporteren over grote afstanden. Deze techniek heeft een testlicentie gekregen in de 1710 tot 1900 kHz band.

Dit draadloze energiesysteem maakt gebruik van een “transmitter probe,” die in de buurt van een elektriciteitscentrale geplaatst wordt, en die een Zenneck draaggolf genereert. Vervolgens worden ontvangstantennes op geschikte plekken op aarde gestationeerd voor de ontvangst van het signaal en om de energie af te geven aan een lokaal of conventioneel distributienetwerk.

De draaggolf wordt niet beïnvloed door weersomstandigheden zoals bliksem, geomagnetische verstoringen of elektromagnetische impulsen (EMP), ook niet die veroorzaakt worden door nucleaire explosies. In tegenstelling tot een bekabeld distributienetwerk kan de Zenneck draaggolf niet fysiek aangevallen worden en cyber aanvallen staan voor de uitdaging om een reeks nodes uit het draadloze systeem aan te vallen.

Zodra dit operationeel is, vormt de Zenneck Surface Wave letterlijk een ballon om de aarde, waarbij zenders (transmitter probes) overal geplaatst kunnen worden waar energie opgewekt wordt en ontvangers overal geplaatst kunnen worden waar de energie nodig is.

Noot van de redactie: mijn bullshit detector gaat hiervan in de hoek. Hoe kan je zoveel energie op 1800kHz opwekken dat je op honderden kilometers afstand een huis van stroom kunt voorzien? Volgens mij verlies je onderweg een hoop energie. Misschien een vervroegde 1-aprilgrap? Het zal de 160m band waarschijnlijk geen goed doen…

http://www.texzontechnologies.com/technology/

Bron: pi4raz.nl / BAR

Share

Permanente koppeling naar dit artikel: https://het-bar.net/2018/02/techniek-voor-draadloze-energie-in-160m-band/

feb 13 2018

VERNIEUWING C2000 IN 2019 AFGEROND

De overgang naar het vernieuwde spraaknetwerk C2000 vindt plaats in de tweede helft van 2018. In 2019 volgt de invoering van de nieuwe radiobediening in de meldkamers.

Dat heeft minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid maandag 5 februari aan de Tweede Kamer gemeld inzake de nieuwe planning van de vernieuwing van het C2000-communicatienetwerk voor hulpdiensten.
De complete vernieuwing van C2000 is diverse malen uitgesteld. In eerste instantie werd de voor 2016 geplande vernieuwing uitgesteld tot na maart 2017. Voormalig V&J-minister Stef Blok liet vervolgens in juli 2017 weten dat het voor dat jaar geplande vernieuwing naar 2018 uitgesteld werd omdat de oplevering en het testen meer tijd kostte dan geraamd. Door het uitstel kon er langer gewerkt worden aan het beperken van risico's in het gebruik van het vernieuwde systeem.

J&V heeft, zo zegt minister Grapperhaus nu, in samenspraak met betrokken partijen besloten de vernieuwing gefaseerd door te voeren. Het nieuwe spraaknetwerk wordt eerst nog tijdelijk gekoppeld aan de huidige radiobediening in de meldkamers. Voor de implementatie van de nieuwe radiobediening wordt meer tijd genomen vanwege nog te maken aanpassingen in het systeem en werkprocessen in de meldkamers. Het alarmeringsnetwerk P2000 is al voor het grootste deel vernieuwd, de voltooiing daarvan staat gepland in de zomer van 2018.

Eerder werd nog rekening gehouden met invoering van het vernieuwde C2000 in 2017. De afgelopen zomer maakte het ministerie al bekend meer tijd te nemen voor een zorgvuldige overgang omdat de leveranciers nog niet op het gewenste niveau konden opleveren. Na uitvoerige testen en aanvullend onderzoek is nu de nieuwe planning bepaald. Bij de vernieuwing van het communicatienetwerk staan de veiligheid van de hulpverleners en de continuïteit van de communicatie voorop en wordt steeds rekening gehouden met de impact op het werk van de hulpverleningsdiensten.

C2000, het eigen communicatiesysteem voor politie, brandweer, ambulance en marechaussee wordt compleet vernieuwd omdat de technische levensduur van het netwerk tegen het einde loopt. De overgang van het ene naar het andere systeem is een grote operatie, met 80.000 portofoons en ruim 2200 centralisten die in het nieuwe systeem moeten worden opgenomen. Na een aanbestedingsprocedure is het project gegund aan drie leveranciers die het nieuwe systeem bouwen en implementeren.

Bron: pi4raz.nl / BAR

Share

Permanente koppeling naar dit artikel: https://het-bar.net/2018/02/vernieuwing-c2000-in-2019-afgerond/

feb 13 2018

Contesten

Als eerste is er morgenavond de AGCW Schlackertastenabend. Dit is een contest voor iedereen die met een halfautomatische seinsleutel ofwel 'bug' werkt. Van 19:00 tot 20:30 GMT mag je werken met iedereen in CW op 80 mter. Bij een QSO geef je RST< een volgnummer en het jaartal waarin je voor het eerst een bug gebruikte.

Verder is er dit weekend de ARRL International DX Contest. Van zaterdag 00:00 tot zondagavond 24:00 GMT mag je werken met stations in de VS en Canada. Dit mag in CW op 160 tot 10 meter en bij een QSO geef je RST en het gebruikte vermogen. Stations uit de VS en Canada geven hun staat of provincie.

En voor wie liever richting het oosten werkt is er dit weekend de Russian PSK Contest. Van zaterdag 12:00 tot zondag 12:00 GMT mag je werken met iedereen in PSK31, 63 en 125. Dit mag op 160 tot 10 meter en bij een QSO geef je RST en een volgnummer. Russische stations geven RST en hun Oblast-code.

Bron: PG7V Contestkalender / BAR

Share

Permanente koppeling naar dit artikel: https://het-bar.net/2018/02/contesten-104/

feb 13 2018

Al meer dan 1000 PACC-logs ingezonden

Nog geen twee dagen na de PACC contest zijn er ruim 1.000 logs ingezonden. Dat zijn er meer dan vorig jaar rond dezelfde tijd. En hoewel de propagatie verre van gunstig was, mag dat een goed resultaat zijn. Er geldt een vrij lange termijn om de logs in te zenden. Dat kan nog tot 1 maart a.s. . Nederlandse deelnemers krijgen het inmiddels bekende PACC-vaantje toegezonden van de organisator.

In vergelijking met voorgaande jaren zijn dit jaar de regels aangepast. Stations mogen sinds 2016 twee keer per band gewerkt worden. Eén keer in CW en één keer in SSB, mits deelgenomen werd in de mixed categorie. Daarmee is de contest interessanter geworden, zeker voor stations met meerdere CW-operators.

De uitslagen van de PACC-contest worden later bekend gemaakt.

Bron: hamnieuws.nl / BAR

Share

Permanente koppeling naar dit artikel: https://het-bar.net/2018/02/al-meer-dan-1000-pacc-logs-ingezonden/

feb 13 2018

Nieuwe lanceerdatum voor Es’hailsat-2

Er is een nieuwe lanceerdatum voor de Es’hailsat-2. Deze satelliet heeft twee geostationaire transponders aan boord die door zendamateurs gebruik kan worden. Een 250 kHz brede voor smalband communicatie en een 8 MHz brede transponder voor D-ATV. De voorlopige lanceerdatum staat nu op 28 maart a.s., nadat de lancering een 1,5 jaar geleden uitgesteld is.

De nieuwe lancering moet vanaf Cape Canaveral plaatsvinden met een Falcon 9 raket van Space X, zo schrijft de website SatBeams. Amateur uplinks zitten op de 13cm band, de downlinks op de 10 GHz. Om een QSO in smalband te maken is vanuit Nederland een schotel van 90cm en 10 Watt aan de feed voldoende. Voor breedband toepassingen (ATV) is 53 dBW vermogen nodig, hetgeen gelijk staat aan 100 Watt in een schotel van 2,4 meter.

Bron: hamnieuws.nl / BAR

Share

Permanente koppeling naar dit artikel: https://het-bar.net/2018/02/nieuwe-lanceerdatum-voor-eshailsat-2/

feb 13 2018

Tesla van Elon Musk zou binnen het jaar vernietigd kunnen zijn door heel ander gevaar dan planetoïdengordel

Een week zweeft de Tesla Roadster van Elon Musk intussen door de ruimte. Nadat bekend werd dat de wagen van zijn koers was afgeweken en nu op een planetoïdengordel afstevende in plaats van op een baan rond Mars en de zon, heeft een expert nu onthuld dat het waarschijnlijk zo lang niet zal duren vooraleer Starman zichzelf de vernieling inrijdt.

De Tesla werd begin vorige week de ruimte in geschoten met de Falcon Heavy van SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk. Het moest een nieuwe generatie raketten inluiden, met een erg krachtige aandrijving en recycleerbare onderdelen. De wagen – met de pop Starman achter het stuur – zou koers zetten richting Mars, maar al na een dag werd duidelijk dat hij afweek. Hij zou Mars voorbijschieten en afstevenen op een planetoïdengordel, zo meldde Elon Musk zelf op Twitter. Maar zover komt het waarschijnlijk niet.

Volgens wetenschappers loert er immers nog een ander gevaar: straling. En die zal zijn tol eisen van alle materiaal van de wagen dat gemaakt is uit koolstof, zoals het plastic en de pop. De wagen is daar immers niet tegen uitgerust zoals échte ruimtetuigen. “Alle organische elementen zullen afgebroken worden door straling van de ruimte en de zon”, aldus William Carroll van de universiteit van Indiana, die een specialist is in plastic en organische moleculen. “Onder meer het leer en de stoffen waarmee de wagen bekleed is, maar ook het rubber en de verf zal beginnen af te schilferen.”

Materiaal dat bestaat uit koolstofverbindingen of koolwaterstofverbindingen breken door hun blootstelling aan straling: alsof je ze kapot knipt met een schaar, verklaart de expert aan LiveScience. “Die materialen in een dergelijke omgeving: ik geef ze geen jaar”, zegt hij nog. “Dan zullen ze allemaal uiteengevallen zijn en wegzweven, de ruimte in.”

Het enige wat wél kan overleven, is het aluminiumframe van de wagen, eventueel metaal en glas. De hoop dat de Tesla miljoenen jaren zal overleven in de ruimte, is dus een beetje optimistisch volgens Carroll. Hij zal er waarschijnlijk al snel heel anders uitzien dan nu. En dan houden ze er nog geen rekening mee dat hij tegen ander ruimtepuin aanvliegt op zijn reis richting Mars en verder.

Bron: hln.be / BAR

Share

Permanente koppeling naar dit artikel: https://het-bar.net/2018/02/tesla-van-elon-musk-zou-binnen-het-jaar-vernietigd-kunnen-zijn-door-heel-ander-gevaar-dan-planetoidengordel/

feb 13 2018

‘VS overweegt ISS te privatiseren na 2024’

Uit een intern NASA-document, dat in handen is van The Washington Post, blijkt dat de VS overweegt het beheer van het ISS, of delen ervan, na 2024 over te hevelen naar bedrijven. Eerder bleek dat de Amerikaanse regering de financiering van het ruimtestation na 2024 wil staken.

De krant schrijft dat de regering werkt aan een transitieplan om het beheer over te laten gaan. In het document staat: "De beslissing om de federale steun voor het ISS in 2025 in te trekken impliceert niet dat het station dan uit zijn omloopbaan wordt gehaald. Het is mogelijk dat de industrie bepaalde elementen of functies van het ISS beheert als onderdeel van een commercieel platform." Daarom wil NASA in de komende zeven jaren internationale en commerciële samenwerkingen uitbreiden 'om blijvende menselijke toegang en aanwezigheid in low earth orbit te verzekeren', zo leest het document verder.

Voor het fiscale jaar 2019 wil de regering 150 miljoen dollar uittrekken om ervoor te zorgen dat het station over kan gaan naar 'commerciële opvolgers'. Wat die opvolgers dan met het station moeten doen en welke partijen als opvolger in aanmerking komen, vermeldt het document niet. Ook details over het privatiseringsproces zouden niet te vinden zijn. Er staat alleen dat het Witte Huis een marktanalyse en een businessplan van de commerciële sector zal opvragen.

Eind januari kreeg The Verge al een document in handen waaruit bleek dat de Amerikaanse regering overweegt om financiële steun voor het internationale ruimtestation na 2024 in te trekken. Het is de verwachting dat maandag een officieel budgetvoorstel wordt ingediend dat de plannen bevat.

NASA is elk jaar zo'n 3 tot 4 miljard dollar kwijt aan het ISS. Sinds 1993 heeft de Amerikaanse overheid ongeveer 87 miljard dollar besteed aan het internationale ruimtestation. Dankzij een in 2014 door de toenmalige president Obama toegekend budget kan het ISS in ieder geval tot 2024 op Amerikaanse financiering rekenen.

Bron: Tweakers.net / BAR

Share

Permanente koppeling naar dit artikel: https://het-bar.net/2018/02/vs-overweegt-iss-te-privatiseren-na-2024/

feb 13 2018

TWEEDE KAMER EIST OPHELDERING OVER ONTBREKENDE 5G-BAND 3,5 GHZ

De Tweede Kamer reageert fel op berichten dat de uitrol van 5G in Nederland wordt gehandicapt omdat de 3,5 GHz-band niet beschikbaar is.

CDA, D66, PvdA en VVD hebben Kamervragen gesteld over die band voor 5G en de vraag of de Amsterdam ArenaA wel of niet voorzien wordt van 5G-dekking voor de wedstrijden van het EK voetbal in 2020. De Tweede Kamer spreekt op 15 februari met staatssecretaris Keijzer in een overleg over Telecom. De kwestie staat nu dus hoog op de agenda.

De leden Jan Paternotte en Salima Belhaj (beiden D66) en Anne Weverling (VVD) citeren twee berichten in Het Parool. In één daarvan zeggen KPN-bestuurders Eelco Blok en Joost Farwerck dat het uitgesloten is dat de ArenA in 2020 kan beschikken over 5G in de 3,5 GHz-band, omdat de Staat die frequentie niet wil vrijgeven. Deze band komt op zijn vroegst in 2026 beschikbaar en dat noemt KPN te laat voor Nederland.

In het andere artikel reageert Lotte de Bruijn van Nederland ICT op de situatie dat de AIVD en MIVD in Burum satellietcommunicatie beluisteren via de 3,5 GHz-band. Zonder die band krijgt Nederland geen 5G, stelt ook Nokia Networks. De Bruijn van Nederland ICT heeft goede hoop dat er een oplossing komt, maar of dat op tijd zal zijn, durft ze niet te zeggen, meldt Het Parool.

Ook William Moorlag (PvdA) haalt deze berichtgeving aan waarin staat dat boven de lijn Zandvoort-Coevorden geen 5G mogelijk is, vanwege de inlichtingendiensten in Burum. Hij vraagt onder meer aan EZK en Defensie om aan te geven hoe lang dit al bekend is en om aan te geven of er alternatieven zijn.

De leden Joba van den Berg en Harry van der Molen (beiden CDA) informeren wat er mogelijk is om te voorkomen dat Nederland de 5G-slag zal missen. Zij vragen aan EZK om aan te geven wat er in Nederland wordt gedaan om 5G te faciliteren en of de wél beschikbare 700 MHz-band werkelijk een alternatief is. (KPN en Nederland ICT vinden overigens van niet). Ook zij willen weten of Amsterdam bij het EK een 5G-stad is.

De Tweede Kamer spreekt op 15 februari met staatssecretaris Keijzer in een overleg over Telecom. De 5G-kwestie staat daar nu op de voorgrond. Eerdere kabinetten en Kamers hebben de kwestie weinig tot geen aandacht gegeven, ofschoon de situatie in Burum al jaren hetzelfde is. Op het Friese platteland staat 'Het grote Oor', een satellietgrondstation. Daar zitten civiele toepassingen van onder meer Inmarsat, maar het is bekend dat er ook militaire activiteiten zijn. De AIVD en MIVD gebruiken Burum voor SIGINT (Signal Intelligence) voor eigen gebruik en NAVO-partners.

De staat heeft dus belang bij een ongestoorde werking van die ontvangers. In 2010 heeft de Staat het WiMAX-netwerk van Aerea in Amsterdam verboden, precies omdat het in de 3,5 GHz-band zat. De overheid heeft naderhand op zeer beperkte schaal toestemming gegeven voor lokale breedbandnetwerken in een deel van het land. Burum heeft altijd al een schaduw geworpen over de ontwikkeling van 4G. Pas sinds vorig jaar is de 3,5 GHz-band volledig in beeld als dé band voor 5G.

Hoe netwerken in speelsteden voor het EK er wel uit gaan zien, is al bekend van München. Telefónica Duitsland heeft onlangs met Nokia aangekondigd dat het een 5G-netwerk ontwikkelt in drie frequentiebanden: 700, 3,5 GHz en 28 GHz. De 700-band wordt in de hele stad en het Olympische Park ingezet voor ‘mission critical’ communicatie, zoals voor de politie. De 3,5 GHz band wordt ingezet voor gigabit breedband in belangrijke delen van de stad. De hoge 28 GHz frequenties hebben een kort bereik en worden lokaal ingezet, in het stadion en de fanzones.

Telefónica heeft het hoofdkantoor in München en profileert zich daarom nadrukkelijk, maar T-Mobile en Vodafone hebben vergelijkbare plannen. Andere Europese steden zoals Londen en Rome en volgen dezelfde roadmap.

Bron: pi4raz.nl / BAR

Share

Permanente koppeling naar dit artikel: https://het-bar.net/2018/02/tweede-kamer-eist-opheldering-over-ontbrekende-5g-band-35-ghz/

feb 13 2018

DX-Tips

Onze DX-tips voor de komende week:

Als eerste is een groepje amateurs tot 16 februari in Gambia met de call C5DX. Ze zijn QRV op alle HF-banden in CW en SSB en QSL kan naar het logbook of the world.

Verder is IK7YTT tot 14 februari in Cambodia met de call XU7YTT. Hij is voornamelijk actief op 40 meter in SSB en QSL kan naar IW7ECQ.

Een groepje duitse Amateurs is tot 20 februari in Marokka met de calls CN2DF en CN2FR. Ze zijn te vinden op 160 tot 10 meter in CW, SSB, RTTY en PSK31 en QSL kan naar DL7DF.

En tot slot is VA3ZC tot 27 februari te vinden op het eiland Jolly Harbour (NA-100). Dat is onderdeel van Antigua en hij gebruikt daar de cal V25PE. Je vindt 'm op 40 tot 20 meter in FT8, JT65 en SSB en QSL kan naar het logbook of the world.

Bron: NG3K.com / BAR

Share

Permanente koppeling naar dit artikel: https://het-bar.net/2018/02/dx-tips-105/

feb 13 2018

Vier landen voegen 5MHz toe aan amateurfrequenties

Vier landen voegen 5 MHz toe aan amateur-frequenties

Tsjechië
Na uitvoerig overleg met de autoriteiten kunnen Tsjechische radiozendamateurs meer gebruik maken van de frequenties op de 5MHz-band. Ze krijgen naast de 12 bestaande kanalen de beschikking (op secundaire basis) over het spectrum van 5,3515 t/m 5,2665MHz. Deze frequentieruimte is beschikbaar op individuele basis. Er mag maximaal 15 watt EIRP worden gemaakt.

Nieuw-Zeeland
Ook in Nieuw-Zeeland is er toestemming voor een proef met beperkt gebruik op secundaire basis door ZL-amateurs op de 60-meterband. Beschikbare frequenties centreren zich op 5,353MHz en 5,364MHz met een maximum output van 10dBW EIRP.

IJsland
De IJslandse autoriteiten hebben ook toegang gegeven van 5,3515MHz tot en met 5,3665MHz op secundaire basis, maar hebben het eerdere experiment afgesloten.

Argentinië
Amateurs in Argentinië mogen nu op secundaire basis gebruik maken van 5,3515 tot en met 5,3665MHz. Er mag regionaal gebruik worden gemaakt van maximaal 25 watt EIRP.

Meer informatie:
https://www.itu.int/en/ITU-R/conferences/wrc/2015/Pages/default.aspx

http://www.nzart.org.nz/

Bron: veron.nl / BAR

Share

Permanente koppeling naar dit artikel: https://het-bar.net/2018/02/vier-landen-voegen-5mhz-toe-aan-amateurfrequenties/

feb 13 2018

NIEUW-ZEELANDSE AMATEURS TESTEN 60M

In Nieuw-Zeeland wordt het tijd om 60 meter te gaan testen en de radio amateurs daar kunnen niet wachten om ermee te beginnen.

Jim Meachen ZL2BHF zegt daarover: "60 meter is voor Nieuw-Zeelandse amateurs een stuk dichterbij gekomen. De New Zealand Association of Radio Transmitters (NZART) laat weten dat de onderhandelingen met het ministerie van defensie in Nieuw-Zeeland en het Radio Spectrum Management van de overheid geresulteerd hebben in de toestemming tot het gebruik van enkelzijband op 5 MHz. Het gebruik is uitsluitend toegestaan met laag vermogen en op secundaire basis. Voordat van de band gebruik gemaakt mag worden, moet er een volledig ingevuld formulier, dat te downloaden is, aangeleverd worden aan de NZART. Het formulier dient dan als aanvullende licentie voor het gebruik van de band.

De testperiode zal gebruikt worden om te zien of het gebruik door amateurs van de 60 meterband kan plaatsvinden zonder dat de primaire gebruikers er storing van ondervinden".

Bron: pi4raz.nl / BAR

Share

Permanente koppeling naar dit artikel: https://het-bar.net/2018/02/nieuw-zeelandse-amateurs-testen-60m/

feb 06 2018

Magnetische polen kunnen switchen en tot chaos leiden: “Zelfs doorspoelen wc wordt dan onmogelijk”

Dat de magnetische polen op aarde van positie zouden wisselen, lijkt op zich straf. Toch gebeurde dat al vaker en zál het ook blijven gebeuren. Er zijn aanwijzingen dat we nu weer in zo’n lange overgangsperiode zitten. Op zich geen ramp – sorry, aanhangers van doemscenario’s – maar toch kan zo’n switch mogelijk chaotische gevolgen hebben, als licht, gsm’s en computers zouden uitvallen.

De omkering van het aardmagnetisch veld betekent op dit moment dat de naald van een kompas niet langer naar het noorden zou wijzen maar naar het zuiden. Niet ongewoon: pas sinds zo’n 780.000 jaar bevindt de magnetische zuidpool zich op de geografische noordpool, wat dus daarvóór niet het geval was.

Zo’n switch gebeurt heel langzaam en kan zelfs duizenden jaren duren. Volgens experts zitten we er mogelijk op dit moment in. Dat zien ze onder meer aan het aardmagnetisch veld dat de laatste 200 jaar met 15 procent afgezwakt is. Een wetenschappelijk rapport op de site Undark waarschuwt ervoor dat de bescherming die het aardmagnetisch veld normaal biedt tegen allerhande schadelijke zonne- en kosmische straling, door die verzwakking vermindert en dat zo meer van die “onzichtbare krachten die levende wezens schade kunnen toebrengen of doden” onze aarde kunnen bereiken.

Satellietsystemen die de elektrische en elektronische netwerken op de aarde regelen kunnen verstoord geraken en zo licht, computers en gsm’s doen uitgaan. Zelfs het doorspelen van de wc wordt dan problematisch, beweert het verslag, dat Daniel Baker aanhaalt, directeur van het Laboratory for Atmospheric and Space Physics aan de University of Colorado. Hij vreest ook dat “delen van de planeet onbewoonbaar worden tijdens de omwisseling”.

Doorheen de geschiedenis van onze planeet keerden de magnetische polen elke 200.000 à 300.000 jaar om. Omdat de laatste magnetische ompoling dateert van 780.000 jaar geleden, zijn we al even ‘overtijd’. Soms mislukt zo’n poging tot poolshift overigens. Die laatste keer was 40.000 jaar geleden.

De magnetische ompoling is een van die klassieke fenomenen die in bepaalde middens aangezien worden als het inluiden van het einde der tijden. Maar daar zijn helemaal geen wetenschappelijke aanwijzingen, laat staan bewijzen, voor. Het enige dat vaststaat, is dat na de omkering je kompas het noorden op Antarctica zal situeren en het zuiden ergens in de buurt van Canada. En ook dat vogels, zalmen en zeeschildpadden, die gebruik maken van het magnetisch veld om zich te oriënteren, zich zullen moeten aanpassen.

Een van de beste redenen om aan te nemen dat het magnetisch veld, dat dus wel kan verzwakken, niet helemáál zal verdwijnen, komt van de NASA: omdat het in het verleden ook nog nooit gebeurd is.

Bron: hln.be / BAR

Share

Permanente koppeling naar dit artikel: https://het-bar.net/2018/02/magnetische-polen-kunnen-switchen-en-tot-chaos-leiden-zelfs-doorspoelen-wc-wordt-dan-onmogelijk/

feb 06 2018

SYSTEM BUS RADIO” LAAT PC ZENDEN OP 1560KHZ

In de categorie zinloos maar leuk: de nieuwssite Heise maakt melding van een java programmaatje dat de CPU van een PC dusdanig zijn instructies uit laat voeren, zodat de processor een middengolfzender wordt op 1560 kHz.

Het HF wordt dan – uiteraard over korte afstand – door de printsporen van het moederbord uitgestraald. De frequentie ligt in het middengolfbereik en het programmaatje „System Bus Radio“ brengt het kinderlied „Mary had a litte Lamb“ ten gehore (Gebruikte Edison dat niet bij zijn eerste grammofoontest? -red).

Dat is hoorbaar te maken door een simpele middengolfontvanger in de buurt van de computer te zetten. „System Bus Radio“ is geschreven in JavaScript en loopt gewoon in je Webbrowser: https://fulldecent.github.io/system-bus-radio/ .

Het is getest met een Mac Book air met Chrome, met de ontvanger op 1560kHz. (Zit wel heel dicht tegen Vahon Hindustani Radio aan, die onze polder dichtblèrt op 1566kHz, maar je kunt het proberen).

Bron: pi4raz.nl / BAR

Share

Permanente koppeling naar dit artikel: https://het-bar.net/2018/02/system-bus-radio-laat-pc-zenden-op-1560khz/

feb 06 2018

Laboratten ontwikkelen tumoren door gsm-straling

Mannelijke ratten die werden blootgesteld aan een hoge dosis gsm-straling, ontwikkelden tumoren in de  hartstreek. Bij vrouwelijke ratten of muizen werden er geen negatieve gevolgen vastgesteld. Dat blijkt uit een  Amerikaanse studie.

Het stralingsniveau waaraan de proefdieren werden blootgesteld is echter veel groter dan  wat zelfs de  meest intensieve gsm-gebruikers ervaren. Bovendien kregen de ratten de  staling over hun hele lichaam  toegediend, zo luidt het in het rapport van het U.S. National Toxicology Program (NTP).

“Deze bevindingen mogen niet meteen geëxtrapoleerd worden naar menselijk gsm-gebruik,” zegt John Bucher, wetenschapper bij het NTP. “We merken echter wel op dat de tumoren die we in deze studies zagen vergelijkbaar zijn met de tumoren die in eerdere studies werden vastgesteld bij regelmatige gsm-gebruikers.”

Gsm’s zenden typisch minder wel minder straling uit dan het maximaal toegelaten niveau, stelt het rapport.

Volgens Amerikaanse gezondheidsinstanties is er momenteel te weinig bewijs om te stellen dat gsm-gebruik gevaarlijk is voor de gezondheid.

“Zelfs met veelvuldig dagelijks gebruik door de overgrote meerderheid van de volwassenen, zien we geen verhoging van gevallen zoals hersentumoren,” zegt Jeffrey Shuren, hoofd radiologie van de gezondheidsafdeling van de U.S. Food and Drug Administration. “We zijn ervan overtuigd dat de huidige veiligheidslimieten voor gsm-gebruik aanvaardbaar zijn voor de bescherming voor de openbare gezondheid,” stelt hij.

De studie van NTP zal eind maart door een extern expertenpanel onder de loep worden genomen.

Bron: hln.be / BAR

Share

Permanente koppeling naar dit artikel: https://het-bar.net/2018/02/laboratten-ontwikkelen-tumoren-door-gsm-straling/

feb 06 2018

Ministerie publiceert rapport over Antenneregister

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft een eindrapportage gepubliceerd over de toekomst van het Antenneregister. Het rapport geeft informatie over technologische en maatschappelijke ontwikkelingen waarmee rekening moet worden gehouden bij toekomstige registratie van antenne-installaties.

Het eindadvies is dat er een toekomst is weggelegd voor het register, omdat het de transparantie richting burgers zou bevorderen. Er is echter wel een aanpassing in het Frequentiebesluit nodig om deze toekomst veilig te stellen, zo valt te lezen in het rapport, dat 87 pagina’s telt.

Om het rapport samen te stellen is gesproken met circa 40 belanghebbenden en gebruikers van het Antenneregister. Ook is er een openbare enquête geweest, waarbij 396 respondenten meegedaan hebben. Daarnaast is op basis van openbare bronnen inzicht verkregen in de registratie van antenne-installaties in andere Europese landen, zoals België, Duitsland, Frankrijk, Ierland en Zwitserland.

Specifiek over de registratie van zendamateurs wordt mogelijk een alternatief aangehaald om privacy van natuurlijke personen te beschermen. Mogelijk wordt in de toekomst niet de exacte locatie weergegeven, maar zal dit gebeuren op basis van het postcodegebied. Registratie zal, ook in de toekomst, nog wel verplicht zijn.

De redenen die zijn aangevoerd om zendamateurs te registeren in 2009 gelden nog steeds. Wel treedt in 2018 nieuwe wetgeving op het gebied van privacy in werking. Dan doet de vraag zich voor of de locatie van de antenne-installatie van radiozendamateurs nog steeds in een register gepubliceerd mag worden, of dat de nieuwe wet aanleiding geeft om de afweging uit de wijziging van het Frequentiebesluit 2009 te herzien. In 2009 is door het College Persoonsgegevens als alternatief genoemd dat zendamateurs per postcodegebied worden geregistreerd. Door een dergelijke generalisatie zou kunnen worden voorkomen dat gegevens openbaar worden die tot specifieke personen te herleiden zijn.

Het antenneregister kost jaarlijks 176.000 euro en de kosten worden gedragen door de gebruikers van Agentschap Telecom. Registratie is verplicht wanneer er met meer dan 10 dbW (10 Watt) uitgezonden mag worden. Hoewel CB hier volgens de nieuwe wet- en regelgeving ook onder valt (12 Watt PEP bij SSB) zijn deze gebruikers vooralsnog vrijgesteld van registratie. Het rapport spreekt van een voornemen om deze gebruikers ook verplicht te laten registreren.

Bron: hamnieuws.nl / BAR /

Share

Permanente koppeling naar dit artikel: https://het-bar.net/2018/02/ministerie-publiceert-rapport-over-antenneregister/

feb 06 2018

Contesten

Voor wie geen carnaval gaat vieren wordt het een druk contestweekend aan de band:

Als eerste is er de CQ WW RTTY WPX Contest. Van zaterdag 00:00 tot zondag 23:59 GMT mag je werken met iedereen in RTTY op 80 tot 10 meter. Bij een QSO geef je RST en een volgnummer.

Verder is er zaterdag de VFDB Kontest. Deze is van 07:00 tot 09:00 GMT op 80 meter en aansluitend van 09:00 tot 11:00 op 40 meter. Je mag werken met iedereen in SSB en bij een QSO geef je RST en een volgnummer.

Op zaterdag is er ook de korte Asia Pacific Sprint Contest. Van 11:00 tot 13:00 GMT mag je werken met stations in Azië en de Pacific in CW en bij een QSO geef je RST en een volgnummer. Dit is een sprint-contest dus na een QSO gaat het CQ-gevende station QSY.

Op zaterdagavond is er van 19:00 tot 23:00 GMT ook nog de RSGB 1,8 MHz Contest. Hierbij mag je werken met stations uit het Verenigd Koninkrijk op 160 meter in CW. Bij een QSO geef je RST en een volgnummer.

En tot slot is er dit weekend de PACC Contest. Van zaterdag 12:00 tot zondag 12:00 GMT mogen Nederlandse stations werken met iedereen en buitenlandse stations alleen met Nederlandse stations. Dit mag in CW en SSB op 160 tot 10 meter. Bij een QSO geef je RST en je provincie-afkorting en buitenlandse stations geven RST en een volgnummer. Alles wat je verder nog moet weten staat op www.dutchpacc.com

Bron: PG7V Contestkalender / BAR

Share

Permanente koppeling naar dit artikel: https://het-bar.net/2018/02/contesten-103/

feb 06 2018

AT opent emailadres om intruders te melden

Agentschap Telecom opent een emailadres voor zendamateurs. Dit om Agentschap Telecom te laten weten waar, wanneer en hoe er intruders op de Nederlandse repeaters worden waargenomen. Dit adres is repeaterstoringen@agentschaptelecom.nl.
Luisteren op de ingang om informatie te verzamelen

Als zendamateurs tijdens dit intruden vaker op de ingang van een repeater luisteren kan snel waardevolle informatie worden verzameld over de locatie waar intruders zich bevinden. Met deze informatie kan Agentschap Telecom dan een gericht onderzoek doen met een flinke kans van slagen. Wangedrag van mede-zendamateurs kan hier ook gemeld worden, maar dit is in eerste instantie een taak van de zendamateur zelf om daar iets van te zeggen (sociale controle).
Storingsmelding indienen niet meer nodig

Door dit e-mailadres is het ook niet meer nodig om een storingsmelding over deze ‘storingen’ in te dienen. Agentschap Telecom weet dat dit intruden plaats vind en wil daar tegen optreden echter ontbreekt het nu aan voldoende richtinggevende informatie. Als u een email naar dit adres stuurt dan krijgt u een automatisch antwoord, zie hieronder. Dit is een bevestiging van de ontvangst van uw email, maar er zal geen terugkoppeling op uw email plaatsvinden. Resultaten van het Agentschap zullen wij via daartoe geëigende kanalen verspreiden waardoor de hele amateurgemeenschap op de hoogte wordt gebracht.

Bron: veron.nl/ BAR /

Share

Permanente koppeling naar dit artikel: https://het-bar.net/2018/02/at-opent-emailadres-om-intruders-te-melden/

feb 06 2018

Gigantische SpaceX-raket van Elon Musk met Tesla aan boord naar Mars

Na jaren van uitstel is het dan eindelijk zover: SpaceX-oprichter en techondernemer Elon Musk hoopt de Falcon Heavy te lanceren.

De meest krachtige raket ter wereld, mét een Tesla Roadster aan boord… Onderweg moet het lied Space Oddity van David Bowie uit de autospeakers klinken.

In eerste instantie was het plan om de 70 meter grote raket in december 2012 te lanceren.

Hoe dan ook: het kostte SpaceX tot december 2017 om de Falcon Heavy in positie te brengen. Het bedrijf deed al eerder een succesvolle test met de 27 Merlin-motoren in januari, hierdoor moet de lancering van dinsdag een succes gaan worden.

“Ongelofelijk, het ziet er naar uit dat we morgen gaan lanceren”, zei Musk maandag tegen journalisten. “Ik wist zeker dat er iets voor vertraging zou gaan zorgen, dat we wat problemen tegen zouden komen of dat het weer slecht zou zijn. Het weer ziet er goed uit en de raket ook.”

De raket staat al klaar op het lanceerplatform van Kennedy Space Center. Dit keer dus zonder technische problemen of uitstel door slecht weer. De Falcon Heavy vliegt Musk’s eigen Tesla Roadster naar de baan van Mars. Of hij explodeert in duidend stukjes. Het is immers voor het eerst dat de krachtigste operationele raket van dit moment gaat vliegen.

“Hou er alsjeblieft rekening mee dat de kans groot is dat deze monsterraket zichzelf opblaast”, zei Musk tegen astronoom Phil Plait in december. “Ik zou er niets van enige sentimentele waarde in stoppen.”

Vrijdag kreeg SpaceX toestemming van de Federal Aviation Administration om de elektrische auto te lanceren, zo lezen we bij NASA Watch.

De raket moest iets na 19.30 uur Nederlandse tijd gelanceerd worden, maar het is uitgesteld naar 22.30 uur vanavond. Dit heeft alles te maken met het weer en andere mogelijke problemen.

Mocht SpaceX de lancering uitstellen, dan zal het bedrijf het woensdag op hetzelfde tijdstip nog eens proberen.

SpaceX bouwde de raketonderdelen op een paar locaties, zette deze deels in elkaar en verscheepte ze vervolgens naar het lanceerplatform om daar alles te monteren.

Bij de Falcon 9 en Falcon Heavy-raketten gebeurt dit in een horizontale hangar vlakbij het platform. De raket wordt vlak voor de lancering naar buiten gereden.

Maandag bracht Business Insider een bezoek aan Launch Complex 39A, het historische lanceerplatform waar de Falcon Heavy klaar staat. Het is dezelfde locatie als waar NASA de Apollo-astronauten naar de maan stuurde met Saturn V rockets: de meest krachtige raketten die ooit succesvol zijn gelanceerd.

Musk hoopt die traditie – het bezoeken van de maan – met de Falcon Heavy in ere te houden. Zo begint het bedrijf op zijn vroegst in 2019 met een privé-reis naar de maan voor twee nog onbekende mensen. Tijdens onze trip zagen we hoe de CEO van SpaceX naar de gigantische raket keek.

Musk en zijn team van SpaceX-medewerkers zijn nu bezig met de laatste voorbereidingen aan de 23-verdiepingen hoge machine.

“We hebben het naar onze zin, wat er ook gebeurt”, zei Musk maandag. “Of het gaat een spannend succes worden of een spannende mislukking – gewoon één grote boem. Ik zou zeggen: ga kijken!”

http://www.youtube.com/watch?v=wbSwFU6tY1c?rel=0

Bron: Businessinsider.nl / BAR

Share

Permanente koppeling naar dit artikel: https://het-bar.net/2018/02/gigantische-spacex-raket-van-elon-musk-met-tesla-aan-boord-naar-mars/

feb 06 2018

Kippenvel! NASA’s verkenner Curiosity maakt prachtige nieuwe beelden van Mars

Curiosity, de Mars-verkenner van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA, heeft na maanden klimmen eindelijk de flanken bereikt van de bergkam Vera Rubin. Daar maakte de verkenner zestien foto’s die samen een prachtig panorama van de Gale-krater vormen, waar Curiosity in 2012 landde. Het is de eerste keer ooit dat er zo’n groot overzichtsbeeld vanop de planeet werd gemaakt.
De Mars-verkenner heeft sinds de landing meer dan vijf jaar geleden in totaal 18 kilometer afgelegd, en pas nu, na een maandenlange klimtocht, kon het staaltje toptechnologie even terugkijken op zijn tocht en prachtige foto’s maken van het dal waarin het geland is. Het resultaat vormt een van de mooiste panoramabeelden ooit van de rode planeet.

Curiosity schoot de beelden al op 25 oktober vorig jaar, vanop een hoogte van 327 meter. Pas deze week liepen ze echter bij de ruimtevaartorganisatie binnen, nadat de Maven-satelliet erin geslaagd was een recordhoeveelheid data in één keer door te sturen. NASA plakte de zestien beelden aan elkaar en veranderde de witbalans, zodat de kleuren overeen zouden komen met daglicht op aarde.

154 kilometer breed

Op de beelden is goed te zien hoe groot het dal is van de krater waarin Curiousity landde. In totaal is de Gale-krater 154 kilometer breed. De afstand vanop de bergflank waar de foto’s zijn genomen tot aan de tegenoverliggende bergen is ongeveer 30 kilometer. NASA toonde zich bijzonder verheugd over de beelden. “Hoewel Curiousity al vijf jaar aan het klimmen is, is het de eerste keer dat we konden terugkijken en een volledig beeld te zien kregen van de missie die achter ons ligt”, aldus projectleider Ashwin Vasavada. “Vanop ons terras op de Vera Rubin-bergkam toont de bodem van de krater zich in al zijn glorie tot aan de spectaculaire bergkam die de noordelijke rand vormt van de Gale-krater.”

Curiousity bereidt zich nu voor op nieuwe boorwerkzaamheden in de ondergrond, waarna de stalen in de verkenner zelf geanalyseerd zullen worden. Het is al meer dan een jaar geleden dat de verkenner nog nieuwe boorstalen heeft genomen.

Bron: hln.be / BAR

Share

Permanente koppeling naar dit artikel: https://het-bar.net/2018/02/kippenvel-nasas-verkenner-curiosity-maakt-prachtige-nieuwe-beelden-van-mars/

feb 06 2018

Deense satelliet GOMX-4B gelanceerd. Bijzonder aan deze nanosatelliet van 10 x 20 x 30 cm is dat hij butaan als brandstof gebruikt.

‘Butaan is niet helemaal nieuw in de ruimtevaart’, zegt Tor-Arne Grönland, directeur van NanoSpace in Uppsala (Zweden). Dit ruimtevaartbedrijf is in 2005 ontstaan als spin-off van de Universiteit van Uppsala. Sinds 2017 maakt NanoSpace deel uit van het Deense GOMSpace, waarbij NanoSpace de voortstuwing bouwt voor de nanosatellieten van GOMSpace. Grönland ‘Wij zijn een van de eersten die butaan hebben ontwikkeld als volwassen voortstuwing voor nanosatellieten.’ In 2015 ging het om de Chinese TW-1 satelliet, ditmaal om de GOMX-4B nanosatelliet. ESA geeft financiële steun aan het project. GOMSpace ontwikkelt en bouwt nanosatellieten van 1 tot 20 kg.

Hoofddoel van het project is te laten zien dat het mogelijk is een groot netwerk op te bouwen van nanosatellieten. Daarom zal GOMX-4B twee jaar lang datacommunicatie gaan versturen naar zustersatelliet GOMX-4A. Dit gebeurt in een polaire baan op zo’n 550 km boven de aarde. De onderlinge afstand tussen beide kunstmanen varieert maar zal nooit meer zijn dan 1.000 km. Na afloop zullen beide satellieten terugvallen naar de dampkring en hier verbranden.

‘Het voordeel van vloeibaar butaan is dat we maar 150 g hoeven mee te nemen voor minimaal twee jaar’, zegt Grönland. ‘Dit gebeurt in afgesloten containers onder een druk van 3 tot 4 bar. Het grote voordeel van vloeibaar ten opzichte van gasvormig butaan is dat het duizend keer minder volume nodig heeft. Bij nanosatellieten telt elke kubieke centimeter!’

Bron: technischweekblad.nl / BAR

Share

Permanente koppeling naar dit artikel: https://het-bar.net/2018/02/deense-satelliet-gomx-4b-gelanceerd-bijzonder-aan-deze-nanosatelliet-van-10-x-20-x-30-cm-is-dat-hij-butaan-als-brandstof-gebruikt/

feb 06 2018

Russen maken hun langste ruimtewandeling ooit. Resultaat: antenne staat in verkeerde richting

Twee kosmonauten die in het internationaal ruimtestation ISS verblijven, hebben de langste Russische ruimtewandeling ooit gemaakt. Dat gebeurde eigenlijk per ongeluk, omdat er problemen waren bij het vervangen van de elektronicadoos van een communicatieantenne. Toen ze de antenne opnieuw wilden uitschuiven, wilde die niet meer mee.

Commandant Alexander Misurkin en vluchtingenieur Anton Shkaplerov zouden normaal gezien een wandeling maken van 6,5 uur om de elektronicadoos te vervangen. Maar niet alles verliep volgens plan. Toen ze zeven uur bezig waren en de antenne weer uit wilden schuiven, ging het fout.

De kosmonauten duwden eerst minuten lang tegen de antenne, terwijl de vluchtcontrole ze in de juiste positie probeerden te draaien. Uiteindelijk kregen ze er beweging in, maar de controlekamer bevestigde dat de antenne ongeveer 180 graden verkeerd stond. Volgens commentator Rob Navias van NASA TV zou ze echter “werken en in goede staat” zijn. De kosmonauten zullen wel bekijken of ze nog iets kunnen doen aan de situatie.

De ruimtewandeling van de twee duurde in totaal 8 uur en 13 minuten en daarmee was ze langer dan het vorige record uit december 2013, dat op 8 uur en 7 minuten stond.

De oude elektronicadoos werd overigens niet mee terug naar het ruimtestation genomen. Een van de kosmonauten gooide ze de ruimte in, weg van het ISS. De doos – die de grootte is van een reiskoffer en 27 kilogram weegt – zal uiteindelijk opbranden in de atmosfeer van de aarde.

Het vervangen van de doos was overigens niet eenvoudig, omdat het nooit de bedoeling was dat het in de ruimte zou moeten gebeuren. Voor kosmonauten met grote ruimtehandschoenen is het geen evidentie om de gedetailleerde operatie uit te voeren.

De volgende ruimtewandeling staat gepland voor 15 februari.

Bron: hln.be / BAR

Share

Permanente koppeling naar dit artikel: https://het-bar.net/2018/02/russen-maken-hun-langste-ruimtewandeling-ooit-resultaat-antenne-staat-in-verkeerde-richting/

feb 06 2018

D-Star ONE Phoenix, Eerste D-Star Communication Spacecraft, gelanceerd.

Op 1 februari is een Soyuz raket gelanceerd met aan boord onderandere de D-Star One Phoenix satelliet. Deze nanosatelliet bevat een radioamateur relais met de callsign DP1GOS.

Downlink is 435.700MHz. Telemetrie is te horen op 435.525MHz. Uplink is 437.325MHz. Uiteraard in D-star.

De D-star One Phoenix is een cubesat met 4 identieke D-Star radiomodules. Deze staan in half-duplex mode met een uitgangsvermogen van 800mW. Twee telemetrie en een telecommand module vullen dit geheel aan.

De modules staan ingesteld als D-Star repeater. Daarnaast is er ook een D-star voice baken.

Bron: hamdigitaal.nl / BAR

Share

Permanente koppeling naar dit artikel: https://het-bar.net/2018/02/d-star-one-phoenix-eerste-d-star-communication-spacecraft-gelanceerd/

feb 06 2018

WebSDR voor 13cm in aanbouw

In Eindhoven wordt momenteel geld ingezameld om een 13cm WebSDR te bouwen. Dat valt te lezen op de website van de Heinrich Hertz Stichting. Eerder al werd een WebSDR voor de 10 GHz band geactiveerd.

Een bescheiden oproep om donaties heeft al resultaat opgeleverd!

In kleine kring was al bekend gemaakt dat we een WebSDR voor 13 cm wilden gaan maken. De stichting heeft echter afgelopen jaar helaas wat in moeten teren op de algemene reserves om de lopende kosten te kunnen dekken. Daardoor moesten er voor de realisatie van de 13 cm WebSDR fondsen worden gezocht. Een oproep op de lokale zondagochtend ronde heeft al tot resultaat geleid en de WebSDR gaat er komen! Het benodigde bedrag is nog niet binnen maar we zijn al een heel stuk op weg. Op deze pagina zullen we de stand van de donaties bijhouden, het streefbedrag is € 1000.

Omdat we er, wellicht een beetje optimistisch, van uit waren gegaan dat de benodigde fondsen er wel zouden komen was de bouw al gestart. Op de onderstaande foto de huidige stand van zaken voor wat betreft de bouw van de 1HE hoogfrequent-unit. Deze wordt opgebouwd volgens het blokschema elders op de website.

Bron: hamnieuws.nl / Heinrich Hertz Stichting / BAR

Share

Permanente koppeling naar dit artikel: https://het-bar.net/2018/02/websdr-voor-13cm-in-aanbouw/

feb 06 2018

DX-Tips

Onze DX-tips voor de komende week:

Als eerste is F6ITD tot 15 maart in Guadeloupe (NA-102). Hij gebruikt de prefix FG en is daarmee in de lucht op 160 tot 6 meter in SSB, CW en digitale modes. QSL kan naar de home call.

Verder zijn W1USN en AA1M tot 15 februari in Panama met de prefix HP8. Je vindt ze op alle HF-banden in CW, SSB en digitale modes. QSL kan naar het logbook of the world.

En ook OE3GEA is op pad. Tot 9 februari is hij in Fiji (OC-016) met de call 3D2GE. Hij is QRV op 30 tot 10 meter en misschien ook op 40 en 6 meter in CW. QSL kan naar de home call.

En tot slot zijn TA7AOF en TA7AZC van 8 tot 12 februari in Georgië met de prefix 4L. Ze zijn te vinden op alle HF-banden en QSL kan naar het logbook of the world.

Bron: NG3K.com / BAR

Share

Permanente koppeling naar dit artikel: https://het-bar.net/2018/02/dx-tips-104/

feb 06 2018

PACC Contest 2018, 10 – 11 februari

De PACC is dé contest voor de Nederlandse zendamateur. Stations buiten Nederland willen dan graag een verbinding maken met Nederlandse station met een PA, PB, PC, PD, PE, PF PG, PH en PI prefix. De PACC wordt dit jaar op 10 – 11 februari gehouden. Van zaterdag 12:00 UTC tot zondag 12:00 UTC, in de band 160 t/m 10 meter (excl. WARC en contestvrije segmenten).

Er is voor elk wat wils, want er zijn veel verschillende klassen waarin je kunt deelnemen. Alleen of in een groep, met één of meerdere radio’s, in CW of SSB, laag vermogen, hoog vermogen, QRP, enz.

25 jaar PACC Contest programma

Dit jaar viert het VERON contest programma van Evert Beitler, PA3AYQ haar 25 jarig jubileum. Het programma is gemaakt met het doel dat het zonder moeilijke instellingen op elke Windows computer draait en dat iedereen er moeiteloos mee kan werken. En, het belangrijkste, het moet een door de contest manager goedgekeurd (Cabrillo) log afleveren.Het resultaat is dat iedereen met dit programma een PACC log kan maken. Niets geen moeilijke installatie of ingewikkelde ingave. Iedereen kan er zo mee werken.

Opsturen van de log file

Zorg dat de logfile binnen is voor 1 maart 2018 00:00 utc.

Kijk het log goed na op typfouten en andere voor de hand liggende fouten. Het gehele log moet op chronologische volgorde staan, dat geldt ook voor multi-op logs! Het loont om het log goed te controleren voordat het wordt aangeleverd. De log robot zal ook ERROR(s) genereren bij aanlevering. Als er te veel fouten zijn of fundamentele fouten (b.v. verkeerde Cabrillo headers) dan wordt het log afgekeurd. Je kunt het log dan verbeteren en opnieuw aanleveren (zo vaak als je wilt).

Kijk voor meer informatie op de PACC-website.

Een evenement –zoals de PACC– wordt georganiseerd met de hulp van vele vrijwilligers. Wil jij ook een bijdrage leveren kijk dan op de vacaturepagina van de website of word lid van de VERON.

Bron: veron.nl / BAR

Share

Permanente koppeling naar dit artikel: https://het-bar.net/2018/02/pacc-contest-2018-10-11-februari-2/

feb 06 2018

TJECHIË NU OOK OP 60M

Volgens Petr Ourednik, OK1RP, heeft het Czech Telecommunications Office (CTU) aan de Tjechische radio amateurs toestemming gegeven voor zowel het gebruik van de 60-meter toewijzing van 5351.5-5366.5 kHz als de 12 bestaande “experimentele” 60-meter kanalen.

De toewijzing is beschikbaar op basis van een individuele machtiging en het maximaal toegestane vermogen is 15 W EIRP. Op de 12 bestaande kanalen mag met 100 W EIRP gewerkt worden (Alleen met CW en SSB) op secundaire basis, en ook hierbij is een individuele machtiging nodig.

Bron: pi4raz.nl / BAR

Share

Permanente koppeling naar dit artikel: https://het-bar.net/2018/02/tjechie-nu-ook-op-60m/

feb 06 2018

DXpeditie naar Bouvet afgelast

De DXpeditie naar Bouvet is afgelast. De groep heeft enkele dagen rond het eiland gevaren maar het weer was te slecht om aan land te gaan. De helicopter kon niet vliegen. Hier zou de komende dagen ook geen verandering in komen. Daarbij kwam een probleem met een van de motoren van het schip, waarop de schipper aangaf dat het niet veilig was om langer te blijven. Het schip is inmiddels begonnen aan de tocht terug naar Zuid Amerika.

Met de afgelaste DXpeditie is een investering van zeker $500.000 verloren gegaan. Een volgende poging om actief te worden vanaf het eiland kan nog jaren gaan duren. Bouvet staat op de derde plek als Most Wanted DXCC, maar dit zal binnenkort de 2e plek worden wanneer meer stations in staat zijn geweest om de nieuwe entiteit Kosovo te werken.

Bron: hamnieuws.nl / BAR /

Share

Permanente koppeling naar dit artikel: https://het-bar.net/2018/02/dxpeditie-naar-bouvet-afgelast/

jan 31 2018

Man lanceert zichzelf in een zelfgebouwde raket

Volgende week moet het gaan gebeuren. Op 3 februari hoopt de Amerikaan Michael Hughes zichzelf te lanceren in een zelfgebouwde raket (wat kan er mis gaan?). Als alles volgens plan gaat, zal Hughes een hoogte van zo’n 800 meter bereiken. Een publiciteitsstunt, bedoeld om aandacht en geld te vragen voor het uiteindelijke doel dat Hughes voor ogen heeft: een raket bouwen die hem naar het randje van de atmosfeer brengt.

Eigenlijk stond de lancering die nu op 3 februari plaats gaat vinden, gepland voor december. Maar de overheid gooide roet in het eten: de raket bleef namelijk niet boven privéterrein. Genoeg reden voor Hughes om de lancering af te blazen en de raket compleet te herzien. Nu zal deze verticaal gelanceerd worden, zodat deze op privéterrein blijft. Daarmee lijkt niets de lancering nog in de weg te staan.

Diverse media berichtten eerder dat de lancering bedoeld is om aan te tonen dat de aarde plat is. Hughes – ervan overtuigd dat de aarde niet rond is – spreekt dat echter fel tegen. Dat er op de zijkant van zijn raket met grote letters ‘Flat Earth Research’ staat, is volgens hem te verklaren door het feit dat deze organisatie een serieuze donatie heeft gedaan die de lancering mede mogelijk maakt. Is Hughes dan niet van plan om uit te zoeken of de aarde rond is? Zeker wel. Maar niet tijdens deze lancering. Deze lancering is bedoeld om aandacht en geld te vragen voor een nieuwe lancering. Die tweede lancering moet Hughes naar het randje van de atmosfeer brengen alwaar hij vervolgens met eigen ogen kan aanschouwen welke vorm Moeder Aarde heeft. Voor die lancering zou zo’n 1,8 tot 2 miljoen dollar nodig zijn.

Hoewel talloze foto’s – gemaakt door ruimtesondes en satellieten – talloze experimenten en de natuurwetten ons vertellen dat de aarde rond is, is er nog altijd een klein groepje halsstarrige mensen dat ervan overtuigd is dat de aarde plat is. Foto’s waarop een ronde aarde te zien is, worden afgedaan als fotoshop-producten en wetenschappers zouden ons met hun formules maar wat op de mouw spelden (behalve als het gaat om Mars dan, want die planeet is wél rond). Mike Hughes ziet het ook zo. Hij vertelt in een filmpje dat hij vermoedt dat de aarde plat is, omdat hij niet kan bewijzen dat deze rond is. Weet hij zeker dat de aarde de vorm van een frisbee heeft? Nee. En daarom wil hij het eens met eigen ogen gaan bekijken. Maar dan moet hij wel eerst de lancering van 3 februari zien te overleven. Dan kan hij namelijk de volgende lancering gaan plannen: een missie waarbij hij wel hoog genoeg komt om een eventuele ronding van de aarde met eigen ogen te aanschouwen.

Hamvraag blijft natuurlijk hoe serieus Mad Mike is (in hetzelfde filmpje kondigt hij ook nog even aan dat hij van plan is om zich verkiesbaar te stellen als gouverneur van Californië). Maar we lijken hier wel met een echte waaghals te maken te hebben. Zo haalde hij het Guinness Book of Records door met een limousine een sprong van maar liefst 31,3 meter te maken. En in 2014 zou hij zichzelf al eens gelanceerd hebben naar een hoogte van bijna 420 meter. Een lancering naar grotere hoogte zou dan ook prima in dat rijtje passen. Nu maar hopen dat het ook net zo goed afloopt als zijn eerdere avonturen.

Bron: waarmaarraar.nl / BAR

Share

Permanente koppeling naar dit artikel: https://het-bar.net/2018/01/man-lanceert-zichzelf-in-een-zelfgebouwde-raket/

jan 31 2018

Doemdagklok weer minuut dichter bij Apocalyps: “Het is twee voor twaalf”

Wetenschappers hebben de tijd op de symbolische ‘Doemdagklok’ met 30 seconden vooruit gezet, naar 23:58 uur. Daarmee zijn we volgens hen amper nog twee symbolische minuten verwijderd van “het einde van de wereld”.

De klok, die in gebruik is sinds 1947, is een metafoor die aangeeft hoe dicht we staan bij de vernietiging van de aarde. Een groep wetenschappers en nucleaire experts die zich gezamenlijk het ‘Bulletin of the Atomic Scientists’ noemen, komen op regelmatige basis samen om de tijd op de Doemdagklok te bespreken.

“Met grote bezorgdheid passen we de Doemdagklok vanaf vandaag aan,” zegt Rachel Bronson, voorzitter en CEO van het Bulletin: “Het is nu twee minuten voor middernacht”.

Nucleaire en klimaatbedreigingen

De organisatie doet de nieuwe aanpassing omdat “president Trump en andere wereldleiders er niet in slagen om de op de loer liggende bedreigingen van een nucleaire oorlog en de klimaatverandering aan te pakken,” luidt het.

“De wereld is nu niet alleen gevaarlijker dan een jaar geleden: het is van Wereldoorlog II geleden dat de situatie nog zo dreigend was,” schrijven Lawrence M. Krauss en Robert Rosner, twee medewerkers van het Bulletin in The Washington Post. “De Doemdagklok staat in feite even dicht bij middernacht als in 1953, toen de vrees om de Koude Oorlog mogelijk op haar hoogtepunt was.”

De oplopende spanningen tussen de VS en Noord-Korea dragen volgens de wetenschappers bij tot de aanpassing van de Doemdagklok. “Zeggen dat de nucleaire toestand van de wereld schrijnend is, is een onderschatting van het gevaar en de hoogdringendheid,” zeggen Kraus en Rosner.

Nog slechter dan een jaar geleden

Vorig jaar stelden de wetenschappers de klok nog met een halve minuut bij, van 23:57 naar 23:57:30. “De waarschijnlijkheid van een globale catastrofe is erg hoog en de acties die nodig zijn om de risico’s op een ramp te verkleinen moeten erg dringend genomen worden,” stelde het Bulletin toen.

De eerste keer dat de Doemdagklok werd bijgesteld na haar ingebruikname in 1947, was twee jaar later, nadat de Sovjet-Unie met succes haar eerste atoombom testte. Toen schoof de wijzer van de klok van 23:53 uur naar 23:57 uur.

Het gebeurde nog maar één keer dat het alarmpeil even hoog stond als vandaag: in 1953 gaf de klok aan dat het twee voor twaalf was nadat zowel de VS als de Sovjet-Unie succesvolle proeven met kernbommen hielden binnen een tijdsspanne van amper zes maanden.

In 1991 leek de wereld er het best voor te staan, toen stond de wijzer op 17 minuten voor middernacht.

Verkiezing van Trump

“Telkens wanneer de klok wordt aangepast, beantwoorden we twee vragen,” zei Rachel Bronson vorig jaar in een interview: “Is de wereld veiliger? Of loopt ze een groter risico dan een jaar geleden? En is het veiliger of een groter risico dan ooit eerder in de geschiedenis van de klok?”

Met de aanpassing vragen de wetenschappers aandacht voor wereldwijde crises die volgens hen het bestaan van de mensheid in gevaar brengen. Daarbij richten de wetenschappers de aandacht op de beschikbaarheid van kernwapens en de bereidheid van de wereld om ze te gebruiken. De laatste jaren brengen ze ook de dreigende klimaatverandering mee in rekening.

De organisatie haalde vorig jaar ook de verkiezing van Donald Trump aan als een belangrijke factor, “omdat hij beloofd heeft de vooruiting op beide fronten (kernwapens en klimaatverandering, red.) te verhinderen,” schreven twee leden van het Bulletin vorig jaar. “Nooit eerder heeft het Bulletin beslist om de klok vooruit te zetten voornamelijk omwille van de stellingen van slechts één persoon. Maar wanneer die persoon de nieuwe president is van de Verenigde Staten, dan doen zijn woorden ertoe.”

Symbolisch

Het Bulletin beklemtoont dat de klok symbolisch is en enkel dient als “dringende waarschuwing voor globaal gevaar”.

“We hopen dat de bijstelling van deze klok geïnterpreteerd zal worden zoals ze bedoeld is: als een dringende waarschuwing voor globaal gevaar. De tijd voor wereldleiders om het op de loer liggende nucleaire gevaar en de voortdurende opmars van de klimaatverandering aan te pakken, is al lang voorbij. Het is nu de tijd voor wereldburgers om dringende maatregelen te eisen. Het is tijd om de Doemdagklok terug te draaien,” stellen ze.

Bron: hln.be / BAR

Share

Permanente koppeling naar dit artikel: https://het-bar.net/2018/01/doemdagklok-weer-minuut-dichter-bij-apocalyps-het-is-twee-voor-twaalf/

Oudere berichten «

Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh