jul 19 2017

Vreemde signalen opgepikt bij de rode dwergster Ross 128

Astronomen weten niet wat (of wie?) deze vreemde signalen precies veroorzaakt.

Wetenschappers ontdekten de signalen tijdens een onderzoeksproject waarbij het Arecibo Observatory wordt ingezet om rode dwergsterren te bestuderen. Doel is om meer over deze rode dwergsterren te weten te komen en misschien zelfs nieuwe objecten (bijvoorbeeld planeten) in de buurt van deze rode dwergen op te sporen. Tot op heden hebben de onderzoekers de volgende rode dwergen bestudeerd: Gliese 436, Wolf 359, HD 95735, BD +202465, V* RY Sex, K2-18 en Ross 128. En tijdens het bestuderen van laatstgenoemde ster ontdekten de wetenschappers iets geks. De onderzoekers vingen vreemde signalen op die ze tot op de dag van vandaag nog niet kunnen plaatsen.

Geen verstoring

Negen van de tien keer zijn dergelijke vreemde signalen het resultaat van elektromagnetische interferentie. Hierbij lijkt zo’n vreemd signaal afkomstig te zijn van een hemellichaam, maar is het gewoon het resultaat van een verstoring die bijvoorbeeld ontstaat door apparatuur op of nabij de aarde. Maar die vlieger gaat in dit geval niet op, denkt onderzoeker Abel Mendez. “We geloven dat de signalen geen lokale elektromagnetische interferenties zijn, aangezien we ze alleen bij Ross 128 zien en observaties van andere sterren die we direct ervoor of erna bekeken, geen vergelijkbare signalen opleverden.”

Zonnevlammen?

Maar als het geen verstoring is, hoe ontstaan de mysterieuze signalen dan? Mendez en collega’s weten het niet. “Er zijn drie mogelijke verklaringen,” vertelt Mendez. Zo zouden de signalen het resultaat kunnen zijn van zonnevlammen op Ross 128. Een alternatieve verklaring is dat het signaal afkomstig is van een ander object dat zich tijdens observaties van Ross 128 in het gezichtsveld bevindt. En de derde mogelijkheid is dat het signaal afkomstig is van een satelliet in een hoge baan rond de aarde “aangezien satellieten in een lage baan al snel uit het gezichtsveld verdwijnen”.

Tekortkomingen

Hoe plausibel de drie verklaringen op het eerste gezicht ook klinken: ze hebben stuk voor stuk hun tekortkomingen. Zo hebben we satellieten bijvoorbeeld nog nooit zo’n signaal af zien geven en ligt de frequentie van het vermeende type zonnevlam veel lager dan de frequentie van dit signaal. Daarnaast bevinden zich tijdens observaties van Ross 128 maar vrij weinig nabijgelegen objecten in het gezichtsveld. “Het is een mysterie,” concludeert Mendez. Zou het signaal dan misschien afkomstig kunnen zijn van aliens? Daar wil Mendez nog niet aan. Hij stelt dat die verklaring momenteel onderaan het lijstje met plausibele verklaringen bungelt.

Nieuwe observaties van Ross 128 zijn nodig om het mysterie op te lossen. Gisteren hebben wetenschappers de ster daarom opnieuw onder de loep genomen. Later deze week hopen ze met een update te komen. En nu maar hopen dat dit mysterie niet zo’n lange nasleep krijgt als dat andere vreemde signaal dat dit jaar alweer zijn 40e verjaardag viert.

Bron: scientias.nl / BAR

Share

Permanente koppeling naar dit artikel: https://het-bar.net/2017/07/vreemde-signalen-opgepikt-bij-de-rode-dwergster-ross-128/

jul 19 2017

Wetenschappers teleporteren voor het eerst object de ruimte in

Chinese wetenschappers hebben met succes een object vanop Aarde de ruimte in geteleporteerd, meldt de MIT Technology Review. De doorbraak plaveit de weg voor meer ambitieuze en futuristische projecten. ‘Beam me up, Scotty!’

Concreet gaat het om een fotondeeltje dat naar een satelliet werd gezonden die op een kleine 500 kilometer afstand in een baan om de Aarde draait. De techniek die de wetenschappers gebruikten heet ‘kwantumverstrengeling’, een “vreemd fenomeen, dat optreedt wanneer twee kwantumobjecten, zoals fotondeeltjes, op hetzelfde moment en punt in de ruimte ontstaan en zo dezelfde existentie delen”, aldus het blad van MIT.

Een jaar geleden slaagden wetenschappers er voor het eerst in een object te teleporteren buiten een labosetting. “In het verleden waren experimenten met teleportatie beperkt tot afstanden van zo’n 100 kilometer”, zeggen de onderzoekers aan het MIT-blad.

Het onderzoek betekent een doorbraak op de weg naar meer ambitieuze doeleinden. “We slaagden erin de eerste verbinding te leggen voor betrouwbare kwantumteleportatie over een lange afstand. Dat is een essentiële stap in de richting van een kwantuminternet op wereldschaal”, aldus de onderzoekers.

Volgens het MIT-blad toont de verwezenlijking bovendien dat China een overduidelijke dominantie en pionierspositie tentoonspreidt in het onderzoeksgebied, die tot voor kort nog op het conto van Europese en Amerikaanse onderzoekers werd geschreven. “Hoe het Westen hierop zal reageren, is een belangrijke kwestie”, stelt het blad.

Bron: HLN.BE / BAR /

Share

Permanente koppeling naar dit artikel: https://het-bar.net/2017/07/wetenschappers-teleporteren-voor-het-eerst-object-de-ruimte-in/

jul 19 2017

Zonneactiviteit op weg naar dieptepunt en dat zal gevolgen hebben voor klimaat

Het ziet ernaar uit dat er een zeldzame periode aankomt van extreem lage zonneactiviteit. Dat zegt doctor Michael Guillen, schrijver en voormalig docent fysica aan de universiteit van Harvard. Het zou volgens de wetenschapper de temperatuur op aarde doen dalen en de opwarming van de aarde kunnen afremmen. Maar voor iemand te snel gaat juichen: het is maar tijdelijk.

Onze zon gaat door een cyclus van hoge en lage activiteit, die gemiddeld elf jaar duurt. Op het maximum zijn er veel zonnevlekken en is de zon helderder, op het minimum zijn er weinig tot zelfs geen vlekken en is de zon minder helder. De cycli zelf gaan ook op en neer en eens om de 100 tot 200 jaar bereikt hij een ‘grand maximum’ of een ‘grand minimum’. Het laatste ‘grand maximum’ dateert van 1958, waarna de zonneactiviteit langzaam maar zeker weer begon af te nemen. De afgelopen 9.300 jaar is die afname echter nog nooit zo steil geweest als nu.

Het bekendste ‘grand minimum’ was het Maunder Minimum, een periode van zeventig jaar tussen 1645 en 1715 waarin de zon enorm verzwakte. Haar helderheid ging met een procent achteruit en het aantal zonnevlekken daalde tot zo goed als nul. Het fenomeen deed zich exact voor tijdens de koudste periode van Kleine IJstijd, toen de temperatuur in de noordelijke hemisfeer met 0,6 graden Celcius daalde. “Een toeval of versterkte het Maunder Minimum de IJstijd?”, vraagt Guillen zich af.

Kleine IJstijd

Volgens het Goddard Institute for Space Studies van de NASA is de temperatuur op aarde met 0,8 graden Celcius gestegen sinds 1880, toen de Kleine IJstijd tot een einde kwam. Maar de grootste opwarming zou nog moeten komen volgens de meeste wetenschappers.
Computersimulaties van het National Center for Atmospheric Research in Colorado voorspellen dat een ‘grand minimum’ in het midden van de 21ste eeuw de door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde zou vertragen met enkele tienden van een graad. Maar op het einde van dat ‘minimum’ zou de opwarming van de aarde gewoon weer verdergaan.

Er is echter meer aan de hand, volgens Guillen. Want het ‘grand minimum’ heeft nog een ander gevolg, meer bepaald voor de kosmische straling vanuit onze melkweg. Normaal gezien wordt onze planeet daarvan beschermd door het sterke magnetische veld van de zon en haar radioactieve winden. Maar als de activiteit op de zon vermindert, krijgen we meer van die straling te verduren.

Recent onderzoek toont aan dat kosmische straling de vorming van wolken op aarde in de hand werkt. En die schermen ons af van de zon en koelen de aarde nog verder af. Volgens Russische wetenschappers in het ‘Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Physics’ zou dat fenomeen alle andere klimaatsfenomenen domineren de komende decennia.

Een radicale theorie, maar zelfs mainstream wetenschappers die de zon bestuderen, houden er rekening mee dat er effectief een ‘grand minimum’ aankomt. “We weten niet wat de gevolgen zullen zijn, maar we leven in ongewone tijden”, aldus Yvonne Elsworth van de universiteit van Birmingham.

Bron: hln.be / BAR

Share

Permanente koppeling naar dit artikel: https://het-bar.net/2017/07/zonneactiviteit-op-weg-naar-dieptepunt-en-dat-zal-gevolgen-hebben-voor-klimaat/

jul 19 2017

Contesten

Het is rustig met de contesten. Komend weekend staat er één op de agenda:

Van zaterdag 12:00 tot zondag 12:00 GMT kan je meedoen met de RSGB IOTA Contest. Je mag werken met iedereen in CW en SSB op 80 tot 10 meter. Bij een QSO geef je RST en een volgnummer en stations die op een eiland zitten geven ook hun IOTA-nummer.

Bron: PG7V Contestkalender / BAR

Share

Permanente koppeling naar dit artikel: https://het-bar.net/2017/07/contesten-97/

jul 19 2017

HAMRADIO volgend jaar weer in juni

Europa’s grootste beurs voor radiozendamateurs zal volgend jaar weer in juni plaatsvinden. Dit jaar trok de beurs in Friedrichshafen 17.110 bezoekers. Minder dan vorig jaar. Voorheen vond deze beurs altijd half juni plaats, net voor het vakantieseizoen. Volgend jaar zal de beurs in het 1e weekend van juni gehouden worden. Daarmee worden de hotels ook weer een stuk betaalbaarder voor bezoekers.

Het aantal bezoekers lag dit jaar volgens opgaaf iets lager dan vorig jaar. Wel was er een aanzienlijke daling te zien in het aantal stands. Waren er vorig jaar nog 280 deelnemers, dit jaar zakte de teller naar 196. De Nederlandse zendamateurs waren in ieder geval goed vertegenwoordigd. Een groep van ruim 30 mensen vertrok vanuit Twente richting de Bodensee. Ook een groep van een 10-tal zendamateurs uit Amersfoort was op de Messe te vinden. Ook VERON was aanwezig en denkt erover om volgend jaar met een BeNeLux-stand terug te keren.

De voorlopige datum voor HAMRADIO 2018 is vastgesteld op 1 tot en met 3 juni 2018. Wie een indruk wil krijgen van verschillende zaken op de beurs kan op dit YouTube kanaal terecht waar diverse video’s en interviews te bekijken zijn.

Bron: hamnieuws.nl / BAR

Share

Permanente koppeling naar dit artikel: https://het-bar.net/2017/07/hamradio-volgend-jaar-weer-in-juni/

jul 19 2017

Datum voor de 39e Ballonvossenjacht bekend

De datum voor de 39e Landelijke Ballonvossenjacht is vandaag bekend gemaakt op de website. Als vanouds zal dit evenement gehouden worden op de 2e zondag van september. Dit jaar dus op 10 september 2017. De ballon zal om 13.00 uur opgelaten worden.

Nieuw is dat de organisatie de ballon dit jaar niet vanaf het KNMI in De Bilt zal oplaten, maar in de ochtend voor de oplating een locatie ergens in Nederland uitkiest. De ‘peilers’ die voorheen op basis van computerberekeningen bij de landingsplaats gingen wachten moeten dit jaar dus écht peilen.

Om te zorgen dat de ballon overal opgelaten kan worden moest de sonde gewicht verliezen. Dat is gedaan door de bakenzender op 145.4500 MHz te laten vervallen. Deelnemers moeten nu peilen op de uitgang van de transponder op 145.4750 MHz of de ATV-zender op 1252 MHz.

Bron: hamnieuws.nl / BAR

Share

Permanente koppeling naar dit artikel: https://het-bar.net/2017/07/datum-voor-de-39e-ballonvossenjacht-bekend/

jul 19 2017

IARU: ernstige zorgen over behoud van bruikbare amateurfrequenties

Op de openingsdag van de HamRadio beurs in Friedrichshafen gaf Don Beattie G3BJ, President van de IARU Region 1 een toespraak. Opmerkelijk in deze toespraak was Beattie’s uitspraak over het beschermen van ons frequentiespectrum. Daarmee bedoelde hij storing door elektrische apparaten en noemt voorbeeld zoals zonnepaneelinstallaties, windturbines, VDSL+ modems en draadloze laadinrichtingen.

Zo vertelt Beattie dat het raar is dat er frequenties zijn met daarin allocaties voor radiozendamateurs, als die niet gebruikt kunnen worden door storing. Vooral in en rondom stedelijke gebieden raken amateurbanden steeds vaker onbruikbaar. Daarbij hekelt Beattie nationale overheden die moeten toezien op een schoon frequentiespectrum, maar daarin ernstig tekort schieten. Ook merkte Beattie op dat de “mist” van storing nog steeds toeneemt in plaats van afneemt.

Na afloop Beattie’s toespraak, bleek uit gesprekken met IARU-officials en vertegenwoordigers van verenigingen uit andere landen, dat internationaal reikhalzend wordt uitgekeken naar de uitslagen van de uitgebreide ruismeetcampagne van de VERON. Die campagne is door door de EMC/EMF-commissie uitgevoerd met als doel, om storingen op de amateurbanden in heel Nederland te onderzoeken en in kaart te brengen.

De resultaten uit deze meetcampagne worden dit jaar nog op de IARU Region 1 conferentie gepresenteerd door de VERON delegatie. De tussentijdse resultaten uit de campagne liegen er overigens niet om, blijkt uit een eerdere tussentijdse rapportage aan het VERON hoofdbestuur.

De resultaten uit deze meetcampagne worden in een officieel erkend wetenschappelijke publicatie verwerkt. De VERON zal deze uiteraard gebruiken om de druk op te voeren op instanties die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op onze amateurbanden. Daarbij kijkt de VERON naar alle mogelijkheden die binnen haar vermogen liggen.
Intensievere internationale samenwerking

De toespraak van Beattie geeft duidelijk weer dat EMC-problematiek niet stopt bij de landsgrenzen, maar dat het een internationaal groot probleem is. De VERON zoekt daarom ook steeds meer internationale samenwerking om de problemen in IARU-verband aan te pakken.
VERON en IARU

De VERON is de officiële Nederlandse afdeling van de IARU. De internationale unie van radioamateurs. Via de IARU vertegenwoordigt de VERON internationaal de belangen van de Nederlandse radioamateurs en haar leden in het bijzonder. De IARU Region 1 omsluit de regio’s Europa, Afrika en het Midden Oosten.

 

Bron: veron.nl / BAR /

Share

Permanente koppeling naar dit artikel: https://het-bar.net/2017/07/iaru-ernstige-zorgen-over-behoud-van-bruikbare-amateurfrequenties/

jul 19 2017

HAMNET op de 70-centimeter band

In Oostenrijk worden momenteel modules ontwikkeld om HAMNET op de 70cm amateurband mogelijk te maken. Daardoor is er geen Line-of-Sight meer nodig, zoals nu op de 5 GHz band wel een must is. Een nadeel is dat er minder bandbreedte aanwezig is en de snelheden daardoor lager liggen. Maar nog steeds ruim voldoende voor een datanetwerk.

De ontwikkelaars beogen snelheden van ongeveer 400 kbit per seconde te halen bij 200 kHz bandbreedte. Daarmee is de snelheid gelijk aan de 1e UMTS-netwerken. Er wordt gewerkt aan een 100 mWatt USB-dongle en een 2 Watt basis zender. Omdat de meeste functionaliteit in software zit is daardoor geen dure hardware noodzakelijk.

In Nederland is de maximaal beschikbare vergunde bandbreedte 50 kHz. Omdat dit in Oostenrijk 20 kHz is is aan te nemen dat de ontwikkelaars rekening houden met mogelijkheden om beperkte bandbreedte te gebruiken. Meer informatie zal gedurende het project beschikbaar komen op de website https://hrd70.com/

Bron: hamnieuws.nl / BAR

Share

Permanente koppeling naar dit artikel: https://het-bar.net/2017/07/hamnet-op-de-70-centimeter-band/

jul 19 2017

Hiaat in nieuwe vergunningsregeling

Er blijkt een hiaat te zitten in de nieuwe vergunningsregeling voor onbemande stations waar veel gebruikers tegenaan lopen. Wanneer een vergunning wordt aangevraagd voor een APRS-station dan dient de identificatie van dat station in CW of spraak te geschieden. Voorheen mocht dit nog in F1D (packet). Gebruikers van een nieuwe vergunning kunnen tegen problemen aanlopen wanneer hier geen rekening mee gehouden wordt.

De ontdekking werd gedaan door een station in Zeeland. Toen de vergunninghouder navraag ging doen bij toezichthouder Agentschap Telecom werd in een toelichting aangegeven dat geen afwijkingen mogelijk zijn. De toezichthouder schrijft:

Er zal niet worden afgeweken van het actuele identificatie-voorschrift zoals beschreven in het nieuwe beleid, dat betekent dat u inderdaad een voorziening dient te realiseren om een morse (A1A, max 20 w/pm) of een spraak (F3E) identificatie te bewerkstelligen. Dit identificatie-voorschrift is opgesteld om het mogelijk te maken toezicht te blijven houden op het gebruik van het frequentiespectrum dat aan zendamateurs is toegewezen, ondanks de grote hoeveelheid verschillende modulatiesoorten.

Omdat de vergunninghouder geen mogelijkheden zag om dergelijke identificatie binnen de uitrolverplichting van 4 maanden te realiseren is de vergunning weer ingeleverd bij Agentschap Telecom.

Bron: hamnieuws.nl / BAR

Share

Permanente koppeling naar dit artikel: https://het-bar.net/2017/07/hiaat-in-nieuwe-vergunningsregeling/

jul 19 2017

Nederlanders domineren ATV-contest

Nederland is goed vertegenwoordigd in de Europese ATV-contest. In de top 3 zijn liefst twee Nederlandse stations te vinden. Een goede prestatie voor een land zonder hoge bergtoppen om vanaf te zenden. IK3HHG staat op de 1e plek met 19.555 punten. De 2e plek wordt ingenomen door PA3CGG met 15.188 punten en hij wordt op de voet gevolgd door ‘De Biggen‘ onder de call PE1EZU met 12.152 punten.

De B.I.G.- ATV groep bestaat uit John,PA7JB, Berry, PE2BER en Willem, PE1EZU en zijn zeer actief vanaf Breukelen waar ze over een hoog opstelpunt beschikken. De groep laat weten te werken aan optimalisaties voor de zenders op de hoge frequenties om zo nog betere resultaten te kunnen halen tijdens de volgende Europese contest die in september plaats zal vinden.

 

Contestmanager Chris (PA3CRX) schrijft op de VERON VHF-en-hoger website dat het aantal deelnemers de afgelopen jaren een stijgende lijn laat zien. Waren het nog 33 stations in 2014, een jaar later waren er 42 deelnemers die hun log ingezonden hadden. In 2016 deden 52 stations mee. Dit jaar zijn er tot nu toe 95 stations die hun logboek ingezonden hebben.

Bron: hamnieuws.nl / BAR

Share

Permanente koppeling naar dit artikel: https://het-bar.net/2017/07/nederlanders-domineren-atv-contest/

jul 19 2017

Nieuwe FT8 Mode in WSJT-X Beta

In de beta release van WSJT-X versie 1.8.0-rc1 zit een nieuwe FT8 mode, met een snellere responstijd, en die mode kom je nu al tegen op de banden.

Volgens de notities voor deze candidate release biedt FT8 “gevoeligheid tot –20 dB op het AWGN kanaal,” en verbindt 4 maal sneller dan JT65 of JT9. Een auto-sequencing biedt de mogelijkheid om automatisch te reageren op het eerste gedecodeerde antwoord na je CQ. De beta WSJT-X biedt ook een nieuwe mode voor nauwkeurige frequentie kalibratie, verbeterde CAT radio besturing, en verbeterde JT65, QRA64 en MSK144 decoder prestaties. Volgens The Daily DX rapporteerde Frank Donovan, W3LPL, op 11 juli “een heleboel zeldzame DX activiteit” in de nieuwe FT8 mode. Hij hoorde A92AA, OY1DZ, VR2XMT en YE2IJ op 40 meter, en TR8CA en YI3WHR op 20.

Bron: pi4raz.nl/ BAR /

Share

Permanente koppeling naar dit artikel: https://het-bar.net/2017/07/nieuwe-ft8-mode-in-wsjt-x-beta/

jul 19 2017

NASA formeel:

De NASA is al lange tijd bezig met plannen om mensen te landen op Mars, maar dat blijkt op dit moment niet mogelijk te zijn, zegt de ruimtevaartorganisatie.

NASA kondigde aan dat het op dit moment niet betaalbaar is om mensen te landen op de rode planeet. Wel blijft het wellicht mogelijk om astronauten naar Mars te laten vliegen, maar landen is een heel andere zaak, zo klinkt het.

“Ik kan geen datum plakken op wanneer mensen Mars zullen kunnen betreden”, aldus William Gerstenmaier, NASA’s hoofd van de menselijke ruimtevaart, aan Ars Technica. De mededeling is opvallend omdat de ruimtevaartorganisatie in het verleden nogal geheimzinnig en vaag communiceerde over dit onderwerp.

“Met de huidige budgetsituatie, inclusief de verhoging van zo’n twee procent, hebben we geen oppervlaktesystemen beschikbaar voor Mars”, aldus nog Gerstenmaier. Volgens het NASA-hoofd is het dalen, landen en toetreden tot de planeet “een grote uitdaging”.

Het Space Launch System en het Orion ruimtetuig, die naar verwachting een toekomstige Mars-landing mogelijk maakten, bleken heel duur om te bouwen. Als gevolg daarvan kon NASA nog niet eens landingsvoertuigen bouwen die op Mars zouden landen.

Commerciële samenwerking met SpaceX?

Veel alternatieven om de kosten te drukken zijn er niet. Er is wel de optie om veel meer te vertrouwen op gedeeltelijk of volledig herbruikbare lancering en in-space transportsystemen die worden gebouwd door bedrijven zoals SpaceX, Blue Origin en United Launch Alliance. Politiek gezien is tot op heden elke afhankelijkheid van commerciële bedrijven voor diepe ruimteverkenning echter not done in het Amerikaanse congres.

Maar dat kan misschien veranderen nu vicepresident Mike Pence de deur op een kier houdt voor commerciële partnerschappen binnen de NASA. “Het is een feit dat de Amerikaanse bedrijven pioniers zijn wat ruimtevaart betreft”, liet Pence zich al ontvallen.

NASA zelf houdt intussen de deur open voor nieuwe missies op de maan. “Als we erachter komen dat er water op de maan is, en we willen uitgebreidere operaties op de maan doen om dit te verkennen, hebben we de mogelijkheid om met Deep Space Gateway een uitgebreid maanoppervlakprogramma te ondersteunen,” zegt NASA-hoofd Gerstenmaier. “Als we ons meer willen concentreren op Mars, kunnen we dat wel behouden”, besluit hij.

Bron: hln.be / BAR

Share

Permanente koppeling naar dit artikel: https://het-bar.net/2017/07/nasa-formeel/

jul 19 2017

Russische Sojoez-raket brengt 73 satellieten in baan om aarde

Een Russische Sojoez-raket heeft met een lancering maar liefst 73 verschillende satellieten in een baan om de aarde gebracht. De grootste bijdrage deed een Amerikaans bedrijf met de naam Planet, dat verantwoordelijk is voor 48 van de 73 satellieten.

De Sojoez steeg op vanaf een lanceerplatform op Bajkonoer, zo meldt de Russische ruimtevaartorganisatie Roskosmos. Het primaire doel van de missie was de observatiesatelliet Kanopus-V-IK in een baan om de aarde te brengen. Daarmee moeten bosbranden beter te detecteren zijn. Omdat er meer ruimte was in de capsule konden nog eens 72 andere satellieten mee. Sommigen daarvan waren overigens zo klein als een schoenendoos.

Planet, een bedrijf uit het Amerikaanse Californië, deed een duit in het zakje door 48 satellieten mee te sturen in de Russische raket. Het Amerikaanse bedrijf is opgericht door voormalige NASA-medewerkers en zet zich in voor het maken van beelden van de aarde om ontwikkelingen in kaart te kunnen brengen. Om alle satellieten in een goede positie om de aarde te brengen moest de Sojoez drie verschillende banen kiezen.

De lancering van 73 satellieten is niet de grootste missie ooit. Een Indiase raket stuurde eerder dit jaar maar liefst 104 satellieten de ruimte in. Overigens was Planet daar ook weer ruim vertegenwoordigd, met 88 satellieten.

 

Bron: tweakers.net/ BAR /

Share

Permanente koppeling naar dit artikel: https://het-bar.net/2017/07/russische-sojoez-raket-brengt-73-satellieten-in-baan-om-aarde/

jul 19 2017

Frequentie wijziging

De frequentie van de Amsterdamse repeater op 2 meter gaat eind juli
veranderen.

PI3ASD 145.7750 MHz 88.5 Hz komt te vervallen.

Voor gebruikers in Zuid Holland is het niet prettig om de repeater van
Goes en Amsterdam door elkaar te ontvangen.

Tevens is er elk jaar in de zomer storing op PI3ASD. Zojuist heeft men
ontdekt dat in Duitsland ook repeaters zijn op 145.7750 MHz met 88.5
Hz. Duitse zendamateurs storen zonder het te weten de repeater in
Amsterdam.

Vanwege 145.7875 MHz in Nederland niet in gebruik is, is dit een mooie
frequentie voor Amsterdam.

De nieuwe call is PI1ASD met 145.7875 MHz en 110.9 Hz.

Echter is deze combinatie in Engeland ook al in gebruik maar gelukkig
ver weg.

Wanneer eind juli 2017 de frequentie gaat veranderen kan je lezen op
www.facebook.com/repeatersamsterdam of www.repeateramsterdam.nl

 

Bron: Email: / BAR

Share

Permanente koppeling naar dit artikel: https://het-bar.net/2017/07/frequentie-wijziging/

jul 19 2017

Te koop: De 13cm amateurband

In het Verenigd Koninkrijk is een veilig gestart voor een deel van de 13cm amateurband. Het spectrum tussen 2350 en 2390 MHz komt daar beschikbaar voor aanbieders v an mobiele telecommunicatie. Dit spectrum is beschikbaar gekomen omdat de primaire gebruiker, Defensie, het heeft ingeleverd. Hamnieuws schreef hier twee jaar geleden al over. Toezichthouder OFCOM houdt rekening met een opbrengst van 70 miljoen pond, maar er moet opgemerkt worden dat er ook grote stukken van de 3,5 GHz band in de veiling gaan die binnen dit bedrag vallen.

Bron: hamnieuws.nl / BAR

Share

Permanente koppeling naar dit artikel: https://het-bar.net/2017/07/te-koop-de-13cm-amateurband/

jul 19 2017

DX-Tips

Onze DX-tips voor de komende week:

Als eerste is NN3RP tot 4 augustus in Nicaragua met de call YN2RP. Hij is in de lucht op 40 tot 10 meter in CW, PSK31, RTTY en SSB en daarnaast is hij ook actief via de satelliet. QSL kan naar het logbook of the world.

Verder is HB9DQL tot 23 juli op Kreta (EU-015) met de prefix SV9. Hij is QRV op 40, 20 en 10 meter in CW en QSL kan naar de home call.

Ook VK4FW is op pad. Tot 27 juli is hij op het eiland Viti Levu, dat heeft nummer OC-016 en hoort bij Fiji. Hi gebruikt de call 3D2T en is daarmee actief op 40 tot 15 meter. QSL kan naar de home call.

En tot slot is een groep Russische amateurs van 20 tot 24 juli op het eiland Iony (AS-069) met de call RI0C. Ze zijn in de lucht op 40 tot 10 meter in CW, SSB en digitale modes en QSL kan naar het club log.

Bron: NG3K.com / BAR

Share

Permanente koppeling naar dit artikel: https://het-bar.net/2017/07/dx-tips-98/

jul 12 2017

Knuffelen of niezen op straat: bizarre boetes in het buitenland

De zomervakantie is begonnen en we trekken met zijn allen massaal op reis. Het is nooit een slecht idee om je dan van tevoren te verdiepen in de regels die gelden op je bestemming. Want voor je het weet heb je een (bijzondere) boete te pakken. Reviewwebsite Zoover zet er negen op een rijtje.

1. Zonder onderbroek in Thailand
Zin in een eigen Basic Instinct-moment op reis? Niet doen in Thailand. Daar worden boetes uitgedeeld als je zonder ondergoed de deur uit gaat. Hoe de Thaise agenten dit controleren, is niet helemaal duidelijk.

2. Kauwgom in Singapore
In Singapore zijn de straten kauwgomvrij. Het is daar namelijk verboden om het product te verkopen. Je mag het wel op zak hebben, maar neem het dus mee vanuit België. Wie zijn uitgespuugde kauwgom op straat gooit, riskeert een boete van 1.000 Singapore dollars (zo’n 600 euro).

3. Slippers achter het stuur in Frankrijk
Net wakker geworden op die heerlijke camping in Frankrijk? Slippers aan en naar het strand natuurlijk. Lopend vormt dat geen probleem, maar stap niet met slippers in de auto, want dat is strafbaar. Hetzelfde geldt trouwens ook voor rijden met oordopjes.

4. Duiven voederen in Venetië
Geef je restje boterham niet aan de duiven in Venetië. Volgens de politie heeft duivenpoep een catastrofale werking op de Venetiaanse gebouwen, en de ‘vliegende ratten’ worden er met alle middelen geweerd. Het is dan ook verboden om de vogels eten te geven.

5. Knuffelen in Dubai
Een romantische vakantie? Dan is het misschien verstandig om Dubai even over te slaan. Het is niet toegestaan om in het openbaar veel affectie te tonen. Knuffelen en friemelen levert een boete op. Op het verrichten van seksuele handelingen in het openbaar staan zelfs gevangenisstraffen.

6. Luide schoenen in Italië
Haal die krakende sneakers maar snel uit de koffer.

Op het Italiaanse Capri is het niet toegestaan om schoenen te dragen die geluid maken.

7. Zonder benzine op de Autobahn
Op autovakantie naar Duitsland? Gooi de auto dan maar helemaal vol. Want midden op de Autobahn zonder benzine staan is niet alleen vervelend, maar ook een fikse overtreding.

 

8. Niezen in Asheville
Snotverkouden? Blijf beter binnen tijdens een vakantie in het Amerikaanse Asheville. Raar maar waar: het is verboden om op straat te niezen.

9. Zwembroek in Barcelona
Van je hotel te voet naar het strand in je bikini? Niet in Barcelona. Alleen in zwembaden en op en rond het strand is lopen in zwemkleding toegestaan.

Bron: hln.be / BAR

Share

Permanente koppeling naar dit artikel: https://het-bar.net/2017/07/knuffelen-of-niezen-op-straat-bizarre-boetes-in-het-buitenland/

jul 12 2017

Stephen Hawking ‘Trump gaf de aarde wellicht de genadeklap’

Astronoom Stephen Hawking waarschuwt in een interview dat de aarde in de toekomst mogelijk een extreem hete plek wordt, zoals Venus, met een oppervlaktetemperatuur van 250 graden Celsius. “Trump gaf de aarde wellicht de genadeklap”, aldus Hawking.

Het is al langer bekend dat Trump niet in klimaatverandering gelooft. De president is van mening dat het ‘concept’ verzonnen is door de Chinezen. Nog voordat hij president van de Verenigde Staten werd, kondigde Trump aan het klimaatverdrag van Parijs te verwerpen. Begin vorige maand werd het klimaatakkoord definitief doorgescheurd. “Trump is een B-rampenfilm”, vertelde Dr. Nerilie Abram van de Australian National University in juni. “Dit zal Amerika niet opnieuw groot maken. Het maakt de VS tot een protectionistisch fossiel en een wereldwijde paria.”

Ook Stephen Hawking spaart de Amerikaanse president niet in een nieuw interview met de BBC. “We zijn op een punt aangekomen waarop het broeikaseffect niet meer terug te draaien is”, aldus Hawking. “Trump gaf de aarde wellicht de genadeklap, waardoor onze planeet zoals Venus wordt. Denk aan een oppervlaktetemperatuur van 250 graden Celsius, terwijl het zwavelzuur uit wolken naar beneden valt.”

“Klimaatverandering is één van de grootste uitdagingen van dit moment, maar wij kunnen het voorkomen als we nu direct maatregelen nemen. Trump gelooft het wetenschappelijke bewijs niet en daarmee richt hij schade aan aan onze planeet.”

Warmste jaar ooit

Zo was 2016 het warmste jaar ooit gemeten. Deze gegevens van 6300 weerstations, schepen, onderzoeksstations en boeien kunnen niet zomaar genegeerd worden. De gemiddelde oppervlaktetemperatuur is sinds het eind van de negentiende eeuw met zo’n 1,1 graden Celsius gestegen. Het grootste deel van de opwarming vond de laatste 35 jaar plaats.

Tijd om ons te verspreiden

Professor Hawking is pessimistisch over de toekomst van de mensheid. “Hebzucht en agressie lijken geprogrammeerd in het menselijk genoom”, zegt Hawking. “Conflicten nemen niet af, terwijl er steeds meer massavernietigingswapens worden geproduceerd. Die combinatie is heel gevaarlijk. Ik ben hoopvol dat de mens kan overleven, maar dan moeten we snel onafhankelijke koloniën in de ruimte stichten.”

Bron: scientias.nl / BAR

Share

Permanente koppeling naar dit artikel: https://het-bar.net/2017/07/stephen-hawking-trump-gaf-de-aarde-wellicht-de-genadeklap/

jul 12 2017

Kenwood komt met Trio TS-590SG70

Kenwood zal ter ere van haar 70-jarig bestaan met een speciale uitvoering van de TS-590S komen. Deze voert niet de naam Kenwood maar Trio en heeft het aangepaste typenummer TS-590SG70. De zendontvanger wordt in een beperkte oplage van 70 stuks op de markt gebracht en is uitsluitend op reservering leverbaar. Dat valt te lezen op de website van JVCKenwood, waar ook nadere details te vinden zijn. De leverancier verwacht de zendontvanger half september uit te leveren.

Bron: hamnieuws.nl / BAR

Share

Permanente koppeling naar dit artikel: https://het-bar.net/2017/07/kenwood-komt-met-trio-ts-590sg70/

jul 12 2017

KRIJGT LIMBURG STRAKS EEN TELESCOOP VOOR ZWAARTEKRACHTGOLVEN?

Een ongekend grote telescoop voor zwaartekrachtgolven in Limburg biedt allerlei kansen voor Nederland. Die boodschap stond gisteren centraal in een presentatie voor politici, wetenschappers en mensen uit het bedrijfsleven.

De Einstein Telescope moet hij gaan heten: een nieuwe detector voor zwaartekrachtgolven die bestaat uit een driehoek van ondergrondse tunnels met zijden van 10 km. En als het aan natuurkundige Jo van den Brand en andere voorstanders ligt, wordt dit enorme project niet ergens in het buitenland gerealiseerd, maar in ons eigen Limburg.

Van den Brand, sinds kort woordvoerder van de Europese zwaartekrachtgolvendetector Virgo, pleitte voor de telescoop in de Nieuwspoort, Den Haag, tegenover een publiek met onder meer minister Lilianne Ploumen en staatssecretaris Sander Dekker. Ook Stan Bentvelsen, directeur van het nationaal instituut voor subatomaire fysica Nikhef, en Twan Beurskens, gedeputeerde van de provincie Limburg, spraken zich op het podium uit voor het project.

 

Zwaartekrachtgolven, zo legde Van den Brand uit, zijn het uitzetten en krimpen van de ruimte zelf, een verschijnsel dat onder meer optreedt als twee zwarte gaten samensmelten. Deze golven bewegen vervolgens met de lichtsnelheid door de ruimte, om zonder enige verzwakking bij de aarde aan te komen. Daar werd op 14 september 2015 voor het eerst zo’n golf gemeten, door het Amerikaanse experiment LIGO. (Lees: ‘Bestaan zwaartekrachtgolven aangetoond’.) Sindsdien zijn er nog twee van zulke detecties gemeld.

Maar met LIGO en diens Europese tegenhanger Virgo zien we eigenlijk maar een klein stukje van het universum, vervolgde Van den Brand: minder dan een tiende van een promille. De tien keer zo gevoelige Einstein Telescope zal gebeurtenissen kunnen waarnemen die veel verder weg van de aarde plaatsvonden. Aangezien de zwaartekrachtgolven die hierbij ontstonden veel langer onderweg zijn geweest naar de aarde, zullen we daarmee ook dieper het verleden in kunnen turen. Tot enkele honderden miljoenen jaren na de oerknal zelfs, nog voor de vorming van de eerste sterren in het heelal.

 

‘Als we het over een normale telescoop hadden gehad, dan kon je Nederland wel vergeten als locatie’, zei Van den Brand. ‘Dan moet je ergens op een berg in Chili gaan zitten.’ Daar is het immers droog en donker genoeg voor een goed zicht op de sterren. Maar bij een telescoop voor zwaartekrachtgolven speelt dat allemaal niet – en dus is ons land ineens wél een optie.

Sterker nog, met name Zuid-Limburg bleek zelfs bij uitstek geschikt voor de Einstein Telescope. Sowieso omdat een groot deel van het gebied vanwege het toerisme is uitgeroepen tot stiltegebied, waardoor er weinig zware industrie te vinden is – en daarmee ook minder trillingen waar een zwaartekrachtgolvendetector last van heeft. Bovendien bleek uit proefboringen dat de Limburgse bodem een heel gunstige opbouw heeft: harde rots met daarboven zachtere lagen grond die trillingen afkomstig van het oppervlak heel effectief dempen.

Nu is het wel zo dat Limburg in Nederland het gebied is met het grootste risico op aardbevingen. Dat lijkt moeilijk te rijmen met ondergrondse precisie-instrumenten die onvoorstelbaar kleine afwijkingen moeten gaan meten. Hiernaar gevraagd vertelde Van den Brand dat Virgo, gelegen vlakbij het Italiaanse Pisa, en de Japanse zwaartekrachtgolvendetector KAGRA zich óók in aardbevingsgebied bevinden. Dat staat het functioneren van zo’n machine dus niet in de weg, behalve als er daadwerkelijk een aardbeving gaande is; dan kunnen er simpelweg geen metingen worden gedaan.

Limburg heeft als locatie ook voordelen van een heel andere orde, benadrukten de sprekers. De provincie bevindt zich namelijk het kennisgebied tussen Leuven, Aken, Maastricht en Eindhoven, dus er zit veel wetenschappelijke en technische kennis in de buurt. Bedrijven als ASML en VDL zouden bijvoorbeeld bijdragen kunnen leveren aan de detector.

Het enthousiasme van de provincie Limburg is ook niet puur gestoeld op de te verwachten wetenschappelijke resultaten. Naar schatting brengt het project, waarvan de kosten worden geraamd op 1,1 miljard euro, zo’n drieduizend banen met zich mee.

De volgende stappen zijn het opzetten van concrete samenwerkingen met België en Duitsland, en het opstellen van een innovatief R&D-programma met de industrie. Dat zou allemaal nog dit najaar moeten gebeuren. De coördinatie met de VS moet in de zomer van 2018 verder worden uitgewerkt. In 2020 hoort er dan een uitgewerkt plan voor een Limburgse Einstein Telescope te liggen.

 

Daarbij is het dan zoals gezegd in principe de bedoeling dat er drie tunnels van elk 10 km in een driehoek worden aangelegd. Of dat ook echt de vorm wordt, is echter nog niet duidelijk, zei Van den Brand na afloop van zijn presentatie. Een driehoekige detector is namelijk vooral voordelig als er wereldwijd maar één zo’n gevoelige detector wordt gebouwd. Die kan namelijk in zijn eentje vaststellen waar de bron van een bepaalde zwaartekrachtgolf zich bevindt.

De VS, Australië en China hebben echter plannen voor eigen toekomstige detectoren. Mochten die er inderdaad komen, dan zijn er straks meerdere grote detectoren verspreid over het aardoppervlak. Als die samenwerken, kunnen ze óók de plaats van herkomst van zwaartekrachtgolven bepalen – en daarmee verliest de beoogde driehoekvorm van de Einstein Telescope dus zijn belangrijkste voordeel. In dat geval is het waarschijnlijker dat er wordt gekozen voor een L-vorm, net als LIGO en Virgo nu hebben. Maar ach: de L van Limburg … Ook dat heeft wel wat.

Bron: deingenieur.nl / BAR

Share

Permanente koppeling naar dit artikel: https://het-bar.net/2017/07/krijgt-limburg-straks-een-telescoop-voor-zwaartekrachtgolven/

jul 12 2017

GELIJKSTROOMNET BIJ LELYSTAD AIRPORT

Op het bedrijvenpark bij Lelystad Airport is voor een nieuw gelijkstroomnet het station geplaatst dat de 10 kV-wisselspanning omvormt. Netbeheerder Liander verwacht dat het nieuwe net na de zomervakantie gebruiksklaar is.

Het bedrijventerrein Lelystad Airport Business Park is het eerste in Nederland dat is uitgerust met een openbaar gelijkstroomnet. Bedrijven die dat willen kunnen een aansluitpunt aanvragen van maximaal 500 kW. Volgens Teunis Brand, technisch consultant van Liander, heeft zich al een eerste gegadigde gemeld voor het parkeerterrein bij het vliegveld. Vorig jaar werden de plannen voor het gelijkstroomnet voor het eerst bekend gemaakt

Wat klanten van Liander met die gelijkstroom doen, bepalen ze zelf. Maar de mogelijkheden zijn talrijk. Zo kan in het gelijkstroomnet de met zonnepanelen opgewekte stroom direct naar de laadpalen voor elektrische auto’s, zonder de tussenkomst van omvormers.

‘Daar zit hem ook de grootste winst’, benadrukt Brand. Zonnepanelen hebben omvormers nodig om van gelijkstroom naar wisselstroom te gaan, en in een laadpaal is weer elektronica nodig om van die wisselstroom gelijkstroom te maken voor de autobatterij. In een gelijkstroomnet besparen we vooral op grondstoffen.’ Winst in energie-efficiëntie speelt veel minder een rol. ‘De omzetters die wij gebruiken, zowel voor wisselstroom als gelijkstroom, hebben een zeer hoog rendement; de omzettingsverliezen zijn bij ons zeer klein.’

Het station dat is geplaatst bevat alle componenten voor het gelijkstroomnet. Achter de 10 kV-wisselspanningsaansluiting zit een transformator naar 400 V-wisselspanning, die vervolgens wordt met een omvormer wordt omgezet naar 750 V-gelijkspanning. Daarop komen vervolgens de aansluitpunten van de klanten, die een gelijkspanning kunnen kiezen tussen 200 en 500 V. ‘We leveren hen overigens ook wisselspanning, omdat er nog altijd apparatuur is die alleen daarop werkt, en we hebben ook een wettelijke aansluitplicht.’ Via het aansluitpunt kan de klant ook terugleveren aan het net, bijvoorbeeld met zonnestroom. ‘Elk aansluitpunt kan het vermogen van zo’n 4000 zonnepanelen aan.’

De aarding van het gelijkstroomnet vereist aparte aandacht. ‘We hebben een geïsoleerde retourleiding, dus dat zit wel goed. Wat ons nu nog hoofdbrekens kost is de gemengde wisselstroom-gelijkstroom aansluiting bij een bedrijf. Bedrijven moeten zorgen dat die twee circuits strikt gescheiden zijn om te voorkomen dat gelijkstroom weglekt.’

Verder bleek het soms niet eenvoudig om componenten te vinden voor het gelijkstroomstation. ‘Bijvoorbeeld voor het meten bij onze hoge vermogens. Uiteindelijk vonden we meetapparatuur bij internationale treinen, die ook met hoogvermogen gelijkstroom werken.’

Voor Liander biedt het nieuwe gelijkstroomnet de kans om ervaring op te doen met een hoopgvermogen gelijkstroomnet, en dat geldt ook voor de bedrijven die ermee aan de slag gaan.

Bron: deingenieur.nl / BAR

Share

Permanente koppeling naar dit artikel: https://het-bar.net/2017/07/gelijkstroomnet-bij-lelystad-airport/

jul 12 2017

Contesten

Komend weekend staan er twee contesten op de agenda:

Als eerste de Russian Radio Team Championship (RRTC). Op zaterdag van 07:00 tot 14:59 GMT mag je werken met iedereen in CW en SSB op 40 tot 10 meter. Bij een QSO geef je RST en je ITU-zone en Russische stations geven RST en een 3-letter code.

En verder is er de DMC RTTY Contest. Van zaterdag 12:00 tot zondag 12:00 GMT mag je werken met iedereen in RTTY op 80 tot 10 meter. Bij een QSO geef je RST en een volgnummer.

Bron: PG7V Contestkalender / BAR

Share

Permanente koppeling naar dit artikel: https://het-bar.net/2017/07/contesten-96/

jul 12 2017

Leden VERON en VRZA: hou verschil tussen N- en F-registratie

N-registratie versus  F- registratie


De leden van de VERON en de VRZA vinden dat er een wezenlijk verschil moet zijn in de mogelijkheden tussen de N- en F-registratie. Dit komt overeen met de randvoorwaarde van Agentschap Telecom dat bij de herijking van het pakket het wezenlijke onderscheid tussen categorie N en F voldoende zichtbaar moet zijn/blijven. Dit blijkt uit een enquete door de werkgroep N-herijking.

Van 15 mei tot en met 15 juni hebben de leden van de VERON en VRZA deel kunnen nemen aan de enquête N-Herijking. In een enquête met 18 vragen is naarhun mening gevraagd over de N-herijking. Er is enthousiast gereageerd met 1216 reacties bij de VERON en 270 bij de VRZA. Een uitstekende response wat bij beide verenigingen een representatieve uitslag met een foutmarge van minder dan 3% oplevert.

In verhouding hebben de N-registratiehouders flink van zich laten horen. Met een verhouding van 65% F-, 30% N- en 5% Geen-registratie bij de VERON en 63% F-, 34% N- en 3% Geen-registratie bij de VRZA is de verhouding N hoog ten opzichte van de landelijke beeld dat 75% F en 25% N is.

Om de F-, N- en Geen-registraties met elkaar te kunnen vergelijken is een rekenfactor gebruikt om voor alle 3 de groepen per 1000 te kunnen beoordelen. Zo wordt voorkomen dat de kleinere groep N- en Geen-registratie wordt overstemd door grote groep van de F-registratie.

Als randvoorwaarde stelt Agentschap Telecom dat het pakket aantoonbaar breed gedragen wordt. Uit de resultaten van de enquête blijkt dat de leden veel vertrouwen hebben dat beide verenigingen recht doen aan wat de leden vinden.

Op de vraag of er een wezenlijk verschil moet zijn in de mogelijkheden tussen de N- en F-registratie is bij de VERON 77% en bij de VRZA 74% met “(helemaal) mee eens” beantwoord. Dit komt overeen met de randvoorwaarde van Agentschap Telecom dat bij de herijking van het pakket het wezenlijke onderscheid tussen categorie N en F voldoende zichtbaar moet zijn/blijven.

De resultaten van de enquête worden door de werkgroep N-herijking geraadpleegd om een pakket samen te stellen dat aantoonbaar breed gedragen wordt door de leden van beide verenigingen en voldoet aan de gestelde eisen die Agentschap Telecom heeft benoemd in de brief van 9 maart 2017.

Bron: verbinding.tv / BAR

Share

Permanente koppeling naar dit artikel: https://het-bar.net/2017/07/leden-veron-en-vrza-hou-verschil-tussen-n-en-f-registratie/

jul 12 2017

Verzoek voor Jota-Joti

Ik ben Edwin Janssen PE5ENJ en ik ben Rayon Jota Joti Adviseur van de Landelijke Jota Joti Organisatie van Scouting Nederland. Ik ondersteun scoutinggroepen die meedoen met de Jota-Joti en ik help scoutinggroepen die mee gaan willen doen aan de Jota-Joti.

Voor de Jan de Rooygroep uit Sprang Capelle zijn we op zoek naar zendamateurs die zouden willen helpen met de Jota-Joti. De huidige stafgroep en leden hebben nog nooit meegedaan met de Jota-Joti en zouden dit graag gaan doen. Mocht je interesse hebben neem dan contact met mij op via edwin.janssen[apestaart]jota-joti.nl.

Alvast bedankt namens de Jan de Rooygroep.

Met vriendelijke groet,

Edwin Janssen
Landelijke JOTA-JOTI organisatie
RJJA Rayon K

Scouting Nederland
Larikslaan 5 • 3833 AM Leusden
Postbus 210 • 3830 AE Leusden
tel +31 (0)637558121
email edwin.janssen[apestaart]JOTA-JOTI.nl
web jota.scouting.nl

Bron: a39.veron.nl / BAR

Share

Permanente koppeling naar dit artikel: https://het-bar.net/2017/07/verzoek-voor-jota-joti/

jul 12 2017

Radiobataljon zoekt CW-operators

Op zaterdag 30 september en zondag 1 oktober 2017 zal de Werkgroep Vesting Gorinchem de Gorinchemse Luisterpost in een zo authentiek mogelijke staat proberen terug te brengen, zoals hij was ten tijde van het vertrek van laatste Radiobataljon (898e Bataljon), dat was gestationeerd in de Gorinchemse Luisterpost. Tijdens dit weekend zullen zij radioactief zijn onder het Special Event Call PA-898-BAT, dat uiteraard refereert aan het bovengenoemde bataljon.

De VERON afdeling Gorinchem zoekt ervaren CW-operators, die gedurende het weekend op zaterdag 30 september en/of zondag 01 oktober berichten kunnen versturen en ontvangen (als interceptor) in de Gorinchemse Luisterpost. Het is de bedoeling, dat de CW operators, die aanwezig zijn (bij toerbeurt) gecodeerde berichten versturen (via low power op 80 meter) naar de Luisterpost in Gorinchem, waarbij door interceptors (afluisteraars) de berichten worden ontvangen, die vervolgens aan het publiek worden meegegeven om in de zgn. Verwerkingskamer te worden gedecodeerd d.m.v. Enigma apparatuur, die daar ter plaatse staat opgesteld.

Als je hier in geïnteresseerd bent en (een gedeelte) van dit evenement te ondersteunen, zou de organisatie dit graag horen via e-mailadres evenementen@pi4gac.nl.

Bron: hamnieuws.nl / BAR

Share

Permanente koppeling naar dit artikel: https://het-bar.net/2017/07/radiobataljon-zoekt-cw-operators/

jul 12 2017

C4FM-repeater in Voorburg

Nederland telt een nieuwe System Fusion (C4FM) repeater. Deze heeft de roepletters PI1VBG en staat in Voorburg bij Den Haag. De repeater zend uit in mixed-mode op 438.1000 MHz. De ingang zit op -7.6 MHz. Om er in FM overheen te werken is het nodig om CTCSS tone 88.5 Hz mee te zenden.

De repeater is in beheer bij PA1JOS en zendt voorlopig uit met een vermogen van 15 dbW op 13 meter hoogte. Er wordt gebruik gemaakt van een X50 antenne.

Bron: hamnieuws.nl / BAR

Share

Permanente koppeling naar dit artikel: https://het-bar.net/2017/07/c4fm-repeater-in-voorburg/

jul 12 2017

NASA heeft plan om wereld te redden van ‘Armageddon’-asteroïde

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft onthuld hoe het de aarde wil redden in het geval dat een ‘Armageddon’-achtige asteroïde op ons zou afstormen. En dat plan omvat een ruimtebotsing.
In de film ‘Armageddon’ wordt de aarde bedreigd door een gigantische asteroïde. Gelukkig voor ons tekenden Bruce Willis, Ben Affleck en Liv Tyler present om de voltallige mensheid eventjes te redden. Maar wat als de drie eventjes niet aan het opletten zijn als de volgende asteroïde op ons afstevent? Wel, in dat geval heeft de NASA een heel “red-de-aarde”-plan klaar.

Terwijl er in de rampenfilm uit 1998 een team de ruimte ingestuurd wordt om op de asteroïde te landen en een bom te laten ontploffen (zodat het gevaarte in twee delen scheurt die allebei de aarde missen), komt er in het plan van de NASA geen astronaut aan te pas.

De Tweelingen

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie heeft aangekondigd dat de allereerste testmissie om een asteroïde te “deflecteren” in ontwerpfase gegaan is. Bij de testmissie Double Asteroid Redirection Test, kortweg DART genoemd, zou een ruimtetuig richting Didymos gestuurd worden. Didymos (Grieks voor tweelingen) is een dubbelplanetoïde die bestaat uit Didymos A en Didymos B. De eerste is een asteroïde met een diameter van zo’n 800 meter, de andere is betrekkelijk kleiner en heeft een diameter van 160 meter. De “Tweelingen” worden al sinds 2003 intensief bestudeerd door ruimtewetenschappers. Zij denken dat Didymos B mogelijk een “significante impact” op aarde kan hebben.

Volgens de voorspellingen zou de asteroïde in oktober 2022 en nogmaals in 2024 in de buurt van de aarde komen. In 2022 zou een onbemand ruimtetuig – ter grootte van een ijskast – dan de ruimte ingestuurd worden om vervolgens met een snelheid van bijna 6 kilometer per seconde (ongeveer negen keer sneller dan een kogel) op de asteroïde te botsen. De NASA-wetenschappers hopen dat de kracht van die “ruimtebotsing” zal volstaan om de asteroïde van lijn te doen veranderen. Ook maar een kleine afwijking in koers kan op lange termijn een heel groot verschil maken.

Dagelijkse asteroïde

De aarde wordt bijna elke dag geraakt door een asteroïde, de meeste raken echter niet door de atmosfeer. Gevaarten van pakweg tien kilometer zijn veel uitzonderlijk: eens om de 50 tot 100 miljoen jaar ongeveer. Maar die hebben dan ook een enorme impact: de laatste meteoriet die naam waardig sloeg 65 miljoen jaar geleden in en was verantwoordelijk voor het uitroeien van de dinosaurussen (en 75 procent van alle dieren wereldwijd).

 

Bron: gva.be / BAR

Share

Permanente koppeling naar dit artikel: https://het-bar.net/2017/07/nasa-heeft-plan-om-wereld-te-redden-van-armageddon-asteroide/

jul 12 2017

Russische satelliet zou op drie na helderste object aan nachtelijke hemel worden en astronomen zijn in alle staten

Bij de lancering zal hij niet groter zijn dan een brood, maar een Russische satelliet die binnenkort in een baan om de aarde wordt gebracht, zou een van de helderste objecten worden aan de nachtelijke hemel als hij zich helemaal heeft ontvouwd. Alleen de zon, de maan en de planeet Venus zouden nog sterker schijnen. Astronomen kunnen er alvast niet mee lachen.

Het gaat om een project van de Moscow State Mechanical Engineering University en het werd gefinancierd via de Russische crowdfundingwebsite Boomstarter. Dankzij de 26.500 euro die daar voor ‘Mayak’ werd verzameld, kan de satelliet over tien dagen de ruimte in gebracht worden vanop de lanceerbasis van Bajkonoer in Kazachstan.

Eenmaal in een baan om de aarde, op 600 kilometer hoogte, zal hij een gigantische, flinterdunne reflector van 16 vierkante meter ontvouwen in de vorm van een piramide. Die zal zonlicht naar de aarde kaatsen. Met de missie willen de wetenschappers ook een betere manier vinden om satellieten in en uit een goede baan om onze planeet te brengen. En de interesse in ruimtevaart en technologie doen toenemen.

Volgens de wetenschappelijke website IFL Science zou de satelliet echter schijnen met een magnitude van -3.6. Alleen de zon, de maan en Venus zijn nog krachtiger. De site acht het echter ook mogelijk dat het zelfs een magnitude van -10 zal zijn, wat hem nog helderder maakt dan Venus.

“Vreselijk”

Astronomen kunnen er alvast niet om lachen. Want zij zitten niet te wachten op een kunstmatige ster die hun zicht beperkt. “We voeren strijd voor een donkere hemel bij nacht en het is vreselijk om dat verloren te zien gaan door belachelijke crowdfundingnonsens”, aldus Nick Howes van het Kielder Observatory in Britse Northumberland.

Volgens Alex Shaenko – de projectleider van Mayak – zal het zo een vaart niet lopen en zou de satelliet niet zo helder schijnen als gevreesd.

Bron: hln.be / BAR

Share

Permanente koppeling naar dit artikel: https://het-bar.net/2017/07/russische-satelliet-zou-op-drie-na-helderste-object-aan-nachtelijke-hemel-worden-en-astronomen-zijn-in-alle-staten/

jul 12 2017

Virgin hervat reis naar de ruimte na fatale crash

Virgin Galactic, het bedrijf van Richard Branson voor ruimtetoerisme, hervat binnenkort zijn testvluchten met een nieuw ruimteschip. Branson hoopt dat eind volgend jaar de eerste betalende klanten een vluchtje naar de ruimte kunnen maken. Richard Branson heeft de nieuwe plannen vandaag aangekondigd. Het ruimteproject lag stil sinds een fatale crash in 2014.

Passagiers stappen bij Virgin Galactic in een ruimteschip dat onder een vliegtuig hangt. Samen stijgen ze op en tijdens de vlucht laat het vliegtuig het ruimteschip vallen. Vervolgens moet de raketmotor aanslaan, waarmee het ruimteschip de dampkring uitvliegt. Als het ruimteschip 100 kilometer boven de aarde is, is het officieel in de ruimte en worden de passagiers erkend als astronauten. Ze kunnen dan hun gordels losmaken en zweven een paar minuten gewichtloos rond. Daarna zakt het ruimteschip terug naar de aarde. Ze komen niet in een baan rond de aardbol.

Bij de testvluchten is Virgin Galactic echter niet hoger geweest dan 21 kilometer. Bij de vierde testvlucht, in oktober 2014, liep het mis. Kort na het loskoppelen en starten van de motor brak het ruimteschip in stukken uiteen. Het remsysteem bleek te vroeg te zijn aangegaan. De copiloot kwam om het leven, de piloot wist zichzelf van 15 kilometer hoogte met een parachute in veiligheid te brengen.

Virgin Galactic, opgericht in 2004, was een pionier in de commerciële ruimtevaart. Het bedrijf is de laatste jaren echter voorbijgestreefd door concurrenten als SpaceX van Elon Musk, Orbital en Blue Origin.
Virgin wil volgend jaar ook beginnen met proeven voor commerciële raketlanceringen om satellieten in een baan rond de aarde te brengen.

Bron: hln.be / BAR

Share

Permanente koppeling naar dit artikel: https://het-bar.net/2017/07/virgin-hervat-reis-naar-de-ruimte-na-fatale-crash/

jul 12 2017

DX-Tips

Onze DX-tips voor de komende week:

Als eerste is 3W3B tot 14 juli in Laos met de call XW4XR. Hij is in de lucht op 40 tot 10 meter en wellicht ook op 6 meter, in CW, RTTY en JT65. QSL kan naar het logbook of the world.

Verder zijn NA6MB en K6GO tot 16 juli op de Kaaiman Eilanden met de calls ZF2NA en ZF2GO. Ze zijn te vinden op alle HF-banden en QSL kan naar de desbetreffende home call.

Dan is ZL3GA tot 13 juli in Vanatu (OC-035) met de call YJ0GA. Rond zonsopkomst en zonsondergang zoekt hij contact met West-Europa op 20 en 30 meter in WSPRlite. QSL kan naar het logbook of the world.

En tot slot is LZ1COM van 14 tot 16 juli in Botswana met de call A25NPD. Je kan ‘m vinden op 40 en 20 meter in SSB, van 18:00 tot 20:00 GMT. QSL kan naar de home call.

Bron: NG3K.com / BAR

Share

Permanente koppeling naar dit artikel: https://het-bar.net/2017/07/dx-tips-97/

Oudere berichten «

Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh