jun 22 2017

Zeeclutter op neerslagradar ..UHF propagatie meter

 

Is it a bird, is it a plane ? nee, het is Anaprop !
Het KNMI legt uit wat die radartroep op zee is.

 

Hoe kan het dat er op de neerslagradar buien te zien zijn terwijl het onbewolkt is boven de Nederlandse kust? Het antwoord is zeeclutter. Dit is de benaming van het verstoord signaal dat ontstaat als de radarstralen door de atmosfeer worden afgebogen en op het zeeoppervlak terecht komen. De zeegolven veroorzaken reflecties die door de radar als neerslag wordt weergegeven.

Zeeclutter – ook bekend als ‘abnormale propagatie’ of ingekort als ‘anaprop’ – treedt bijvoorbeeld op als er een temperatuurinversie aanwezig is. Dit is een toestand in de atmosfeer waarbij een warme luchtlaag over een laag koude lucht aan het aardoppervlak heen schuift.

Met name in het voorjaar en de zomer als warme lucht over relatief koud zeewater strijkt, vormt zich een sterke temperatuurinversie die zelfs overdag boven zee niet meer verdwijnt. Boven land is er sprake van stijgende temperatuur en zie je overdag alle clutter verdwijnen. Boven zee blijft dan door het temperatuurverschil in het radarbeeld een ruis aan zwakke echo’s aanwezig.
In de herfst en winter hebben we minder last van zeeclutter omdat het zeewater dan meestal warmer is dan het land. Hierdoor ontbreekt er een inversie boven zee en is het cluttersignaal minimaal.

Zeeclutter is een verstoord radarsignaal boven de Noordzee dat met name in voorjaar en zomer optreedt. ©KNMI

Het KNMI filtert de radarmetingen en verwijdert de clutter boven land maar deze toepassing is nog niet geschikt voor metingen boven zee.

Radarmetingen boven land kunnen ook een traject volgen dat meer gebogen is dan de kromming van de aarde. Het gevolg hiervan is dat de radarstraal, op een zekere afstand van de radar, de grond zal raken. Dit veroorzaakt hinderlijke reflecties en dus ruis op het radarbeeld. Het lijkt dan alsof er tal van buien vallen maar in werkelijkheid zijn de echo’s afkomstig van gebouwen of andere objecten. Deze verstoorde signalen worden gecorrigeerd.

Bron:KNMI.NL/ BAR

http://knmi.nl/over-het-knmi/nieuws/zeeclutter-op-neerslagradar

 

Share

Permanente koppeling naar dit artikel: https://het-bar.net/2017/06/zeeclutter-op-neerslagradar-uhf-propagatie-meter/

jun 22 2017

Wetenschappers denken dat onze zon een tweelingzus had en die zou een rol gespeeld hebben in het uitsterven van de dinosaurussen

Het is zo goed als zeker dat onze zon een tweelingzusje had toen ze geboren werd, 4,5 miljard jaar geleden. Dat zeggen wetenschappers van de universiteiten van Harvard en Californië – Berkley. En hoewel dat tweelingzusje spoorloos verdween, zou ze een serieuze impact gehad hebben op het leven op aarde. Want ze zou een bekende meteoroïde in de baan van de aarde hebben gebracht: de meteoroïde die verantwoordelijk was voor het uitsterven van de dinosaurussen.
Een samenvatting van het onderzoek werd gepubliceerd op de website van UC Berkley en het zal ook verschijnen in het wetenschappelijke tijdschrift ‘Monthly Notices of the Royal Astronomical Society’.

Meteoroïde

Nemesis – zoals het tweelingzusje van onze zon wordt genoemd – zou nadat ze de meteoroïde op de aarde afstuurde ontsnapt zijn en samengegaan met andere sterren in onze Melkweg.

Volgens de wetenschappers zou elke zonachtige ster in ons universum een dergelijke compagnon hebben. Ze baseerden zich daarvoor op wat ze zagen in een gigantische moleculaire wolk, gevuld met pas gevormde sterren, in het sterrenbeeld Perseus. En een wiskundig model dat alleen kan verklaren wat daar gebeurt als alle zonachtige sterren geboren worden met een tweelingzusje.

Neptunus

“De zusjes zouden minstens 500 astronomische eenheden uit elkaar liggen”, aldus astronoom en coauteur Steven Stahler van UC Berkley, “waarbij 1 astronomische eenheid de afstand is tussen de aarde en de zon. In ons zonnestelsel zou Nemesis 17 keer verder van de zon hebben gestaan dan onze verste planeet Neptunus. De systemen zouden dan volgens onze theorie in een tijdspanne van een miljoen jaar samenkomen óf definitief uit elkaar gaan. Bij ons gebeurde dat laatste. Nemesis verdween tussen de andere sterren in onze buurt in de Melkweg.”

Het idee dat sterren gevormd worden met een companion, is niet nieuw. Maar direct bewijs – via observaties – was tot nu toe zeldzaam. De onderzoekers gebruikten deze keer echter radiotelescopen, die via radiogolven het heelal bestuderen, om de geboorte van sterren in een wolk te bestuderen. En die geven een veel beter beeld dan optische telescopen. “We hebben op deze manier het sterkste bewijs tot nu toe gevonden voor de theorie”, aldus Stahler.

De these zal nu ook getoetst worden in andere wolken en verder verfijnd. Als ze overeind blijft, kan ze een heel nieuw licht werpen op het ontstaan van sterrenstelsels.

Bron: hln.be / BAR

Share

Permanente koppeling naar dit artikel: https://het-bar.net/2017/06/wetenschappers-denken-dat-onze-zon-een-tweelingzus-had-en-die-zou-een-rol-gespeeld-hebben-in-het-uitsterven-van-de-dinosaurussen/

jun 22 2017

Europa wil eenduidige droneregels tegen 2019

De Europese Commissie heeft een blauwdruk klaar om het gebruik van drones te reguleren met internationale wetgeving voor alle EU-lidstaten. Die eenduidige wetgeving zou tegen 2019 klaar moeten zijn en bouwt verder op enkele standaarden die in november vorig jaar reeds uiteen werden gezet.

Vandaag is de regulering van drones een nationale zaak voor elke lidstaat afzonderlijk. Daardoor moet je in België bijvoorbeeld aan andere regels voldoen dan in Nederland om met een zelfde soort drone te kunnen vliegen. (Drie keer raden waar de regels het minst doordacht zijn.) De nieuwe Europese wetgeving moet een gemeenschappelijk raamwerk voor heel Europa creëren voor de “U-space”, ofwel het luchtruim tot een hoogte van 150 meter.

De U-space zal worden beheerd door een verkeerscontrolesysteem dat vergelijkbaar is met het huidige systeem om luchtverkeer te regelen. Dat systeem moet voor een groot deel worden geautomatiseerd met behulp van e-identification en geo-fencing, zodat ook autonome drones toegang hebben tot de informatie.

De European Aviation Safety Agency (EASA) werkt samen met EU-lidstaten en de drone-industrie om nieuwe veiligheidsregels op te stellen die zo omvangrijk mogelijk zijn. De Europese Commissie zal verder instaan voor de financiering van de integratie van drones in het bestaande luchtvaartsysteem en er wordt een groep van experts verzameld die zich over toekomstige beleidssuggesties zal buigen.

Europa gelooft dat een gedeeld framework voor dronewetgeving in heel de Unie een economisch voordeel oplevert. “De EU moet een voortrekkersrol in de wereld aannemen met de ontwikkeling van het juiste framework om deze markt te doen bloeien, door de voordelen ervan voor belangrijke economische sectoren te ontsluiten,” aldus Violeta Bulc, Europees commissaris voor Transport, in een verklaring.

Bron: techpulse.be / BAR

Share

Permanente koppeling naar dit artikel: https://het-bar.net/2017/06/europa-wil-eenduidige-droneregels-tegen-2019/

jun 22 2017

Elektromagnetische veldsterkten blijven onder de toegestane blootstellingslimiete

Agentschap Telecom heeft op 62 locaties in Nederland elektromagnetische veldsterktemetingen (EMV-metingen) uitgevoerd. Uit deze metingen is gebleken dat de veldsterkten ruim onder de toegestane blootstellingslimieten blijven.

Veranderingen in de antenne-infrastructuur

Door de toenemende (maatschappelijke) vraag naar dekking en capaciteit voor draadloze telecommunicatie, plaatsen mobiele operators steeds meer antennes. Daarom heeft de Europese Commissie medio 2016 een voorstel ingediend voor één Europese Elektronische Communicatie-Code.

Vanwege deze ontwikkelingen heeft Agentschap Telecom, vanaf de zomer 2016 EMV-metingen uitgevoerd.

Veldsterktemetingen

De metingen zijn uitgevoerd aan antennes die recent in gebruik zijn genomen en op locaties waar meerdere antennes in de buurt van burgers zijn opgesteld.

De hoogst gemeten veldsterkte is 4,1 volt per meter (V/m). De laagst geldende blootstellingslimiet voor EMV is 28 V/m. De gemeten veldsterkten liggen hier ruim onder.

Agentschap Telecom blijft meten

Met het oog op de snelle technologische ontwikkelingen, de veranderingen in de antenne-infrastructuur en de vragen hierover èn over de EMV, blijft het agentschap jaarlijks EMV-metingen aan antennes uitvoeren.

 

Bron: agentschaptelecom.nl / BAR

Share

Permanente koppeling naar dit artikel: https://het-bar.net/2017/06/elektromagnetische-veldsterkten-blijven-onder-de-toegestane-blootstellingslimiete/

jun 22 2017

Draadloos opladen weer ‘een stapje verder’

Het kan al een tijdje, je telefoon opladen zonder snoer. Er is zelfs een door Disney gefinancierd onderzoek naar een kamer waarin je alleen maar naar binnen hoeft te lopen om gebruik te maken van stroom voor je apparaten. Toch liepen deze oplossingen tegen wat beperkingen aan, die met de volgende uitvinding wel eens verleden tijd kunnen zijn.

Het grootste probleem bij huidige draadloze oplaadsystemen is dat ze afhankelijk zijn van plaatsing en oriëntatie van de apparaten. Een mobieltje moet altijd op de oplader liggen om opgeladen te worden. Opladen zou wel van een afstandje kunnen gebeuren, maar dan zouden de magnetische spoelen in de oplader en telefoon vele malen groter moeten zijn, wat het hele idee van een mobiel apparaatje onderuit zou schoppen.

Daarbij komt dat alleen op een specifieke afstand het opladen efficiënt werkt. Iets te dichtbij of te ver weg van deze ‘sweet spot’ zorgt al voor veel energieverlies.

Energie van ver en dichtbij gelijk

De nieuwe techniek van de onderzoekers van Stanford University in California maakt gebruik van een principe uit de kwantummechanica genaamd parity-time symmetry, wat er in de basis op neerkomt dat de eigenschappen van deeltjes op het kleinste niveau (kwantumniveau) gelijk kunnen blijven, terwijl de omstandigheden op dit kleinste niveau veranderen.

Dit klinkt abstract, maar het betekent dat de oplader die de onderzoekers gemaakt hebben op een afstand dezelfde energie kan overbrengen naar een apparaat, als van dichtbij.

Het betekent echter niet dat de afstand onbeperkt is. De oplader die de onderzoekers nu gemaakt hebben – en die in de filmpjes te zien zijn – werkt tot op een afstand van 70 centimeter. Maar belangrijk is dat over die gehele 70 centimeter de overdracht van energie gelijk blijft en 100 procent efficiënt is. Er gaat dus geen energie verloren.

In de video onderaan dit artikel zie je het oplaadsystem dat de onderzoekers gemaakt hebben. Het zijn eigenlijk twee spoelen die over een afstand bewogen kunnen worden. Onderaan zie je een lampje dat over de gehele afstand even fel blijft branden.

Geimplanteerde apparaten opladen

Het is een begin, maar dit onderzoek zou ons een stapje verder kunnen brengen naar het opladen en voeden van mobiele apparaten waarbij mobiliteit ook echt belangrijk is. Het opladen van rijdende elektrische auto’s is bijvoorbeeld al lang een grote wens van autofabrikanten.

Voor nu zou deze uitvinding al wel interessant kunnen zijn voor het opladen van geïmplanteerde medische apparaatjes in het menselijk lichaam en wie weet…toch die oh zo belangrijke mobiele telefoon.

Bron: dekennisvannu.nl / BAR

Share

Permanente koppeling naar dit artikel: https://het-bar.net/2017/06/draadloos-opladen-weer-een-stapje-verder/

jun 22 2017

Zeg maar dag tegen privacy in de buitenlucht

Een nieuwe drone brengt grote stukken aarde in beeld. Elke seconde, in ongekend detail.

Dus jij waant je onbespied in een knus duinpannetje of tussen de lege weilanden? Geniet er nog maar even van. Als de SkEye het luchtruim kiest zou het wel eens snel afgelopen kunnen zijn met die privacy. Dan hangt er namelijk een drone in de lucht met een miljard pixel camera, die in groot detail tot 80 vierkante kilometer aardoppervlak in kaart kan brengen. Zo klein, en zo hoog in de lucht, dat ie voor het blote oog volstrekt onzichtbaar is.

Natuurlijk, wat satellieten kunnen is ook al niet misselijk, maar de SkEye doet daar nog een flink schepje bovenop. De beelden, foto’s of video, kiest u maar, worden niet alleen in real time doorgezonden, ze kunnen vervolgens ook nog eens door verschillende gebruikers tegelijkertijd tot in het kleinste detail worden geanalyseerd.

Reizen in de tijd

Beetje abstract nog? Op NPO Radio1 deden we vorig jaar al uit de doeken wat de mogelijkheden zijn van het systeem, dat al een aantal jaren is getest door het leger. Men neme een gewapende overval, op een willekeurig tijdstip. De beelden van het alziende oog in de lucht maken het niet alleen mogelijk om te kijken waar de overvallers heen zijn gegaan, maar ook waar ze vandaan kwamen. Als je de SkEye namelijk elke seconden een foto laat maken, kun je vanaf elke willekeurige gebeurtenis terug – en vooruit – in de tijd reizen, alsof je door een film zappt. Probeer dan je safehouse nog maar eens geheim te houden.

En nee, dat is geen theorie. In de VS zijn al overvallers tegen de lamp gelopen met behulp van dit alziende oog.

Het is ondertussen nog lang niet duidelijk wanneer je zo’n oog in de lucht juridisch gezien wel en niet mag gebruiken, laat staan als bewijsmateriaal gebruiken. Het leger heeft verregaande bevoegdheden, maar hoe zit het met de politie, of bedrijven? Daar is het laatste woord nog niet over gesproken, maar de technologie is er al: De SkEye wordt volgende week gepresenteerd op de Paris Airshow.

Toch maar aanlaten dat bovenstukje, op een verlaten strand?

Bron: dekennisvannu.nl / BAR

Share

Permanente koppeling naar dit artikel: https://het-bar.net/2017/06/zeg-maar-dag-tegen-privacy-in-de-buitenlucht/

jun 22 2017

Jupiter oudste planeet van ons zonnestelsel

Jupiter is de oudste planeet van ons zonnestelsel. Dat hebben planeetwetenschappers van de Universiteit van Münster in het jongste nummer van het vakblad Proceedings van de Amerikaanse Academie voor Wetenschappen (PNAS) bericht.
De onderzoekers zeggen erin geslaagd te zijn de ouderdom van de grootste planeet van ons stelsel te benoemen. Eerder waren er enkel schattingen.

Volgens de wetenschappers had de gasreus een miljoen jaar na het ontstaan van ons zonnestelsel, ongeveer 4,6 miljard jaar geleden, al twintig keer de massa van onze Aarde. Jupiter had nog eens drie miljoen jaar nodig om “volwassen” te worden.

Onze planeet heeft ongeveer 100 miljoen jaar nodig gehad voor haar ontstaan.

Bron: hln.be / BAR

Share

Permanente koppeling naar dit artikel: https://het-bar.net/2017/06/jupiter-oudste-planeet-van-ons-zonnestelsel/

jun 22 2017

Chinese satelliet stuurt ‘onhackbare’ communicatie over 1.200 kilometer

Een Chinese satelliet heeft kwantumtechnologie gebruikt om ‘onhackbaar’ te communiceren over een afstand van 1.200 kilometer. Dat is een verveelvoudiging van het eerdere record.
Het team van Chinese wetenschappers schrijft over deze week over het experiment in Science. Bij de communicatie werd gebruikgemaakt van ‘kwantumverstrengeling’.

Door dat fenomeen kan één deeltje een effect hebben op een ‘tweeling’ op grote afstand. Wetenschappers weten niet precies hoe het fenomeen werkt, maar kwantumverstrengeling maakt het theoretisch gezien mogelijk om over zeer lange afstanden te communiceren, zonder dat het mogelijk is om dat stiekem af te luisteren.

In 2015 hadden Delftse wetenschappers een wereldprimeur door twee deeltjes te laten verstrengelen over een afstand van 1,3 kilometer. Een jaar later lanceerde China zijn satelliet om kwantumverstrengeling in de ruimte te testen over nog veel langere afstanden.

Superpositie

Tijdens het succesvolle experiment communiceerde een deeltje op de aarde met een deeltje in de satelliet.

Zij bevonden zich eerder in een ‘superpositie’, waarbij de deeltjes tegelijk verschillende kwantumeigenschappen kunnen hebben. Pas als een van de deeltjes wordt geobserveerd krijgt hij één kwantumstaat, en verandert het gekoppelde deeltje mee. Nobelprijswinnaar Albert Einstein noemde dit fenomeen ‘spooky action at a distance’ (spookachtige actie op afstand).

Omdat er tussen de twee deeltjes geen meetbare transmissie zit, denken wetenschappers dat kwantumverstrengeling kan worden gebruikt om veilig te communiceren.

Bron: nu.nl / BAR

Share

Permanente koppeling naar dit artikel: https://het-bar.net/2017/06/chinese-satelliet-stuurt-onhackbare-communicatie-over-1-200-kilometer/

jun 22 2017

Chinese telecomsatelliet komt in verkeerde baan terecht

Een maandag gelanceerde Chinese telecomsatelliet is in de verkeerde baan terechtgekomen. Dat heeft het officiële Chinese persbureau Xinhua gemeld.
Van op de basis Xichang vertrok een Lange Mars-3B draagraket met als nuttige lading de Zhongxing-9A telecomsatelliet. Maar tijdens de derde fase van de lancering dook er een probleem op en kwam de kunstmaan niet in de juiste baan terecht. De exacte oorzaak van het falen moet onderzocht worden.

De betrokken partners nemen maatregelen om het probleem aan te pakken en de satelliet alsnog in de juiste baan te krijgen. De zonnepanelen en communicatie-antenne van de kunstmaan zijn uitgeklapt. Ook voor de rest werkt het ruimtetuig normaal, berichtte Xinhua op gezag van het Chinese “ruimtevaartbureau” CASC.

Bron: hln.be / BAR

Share

Permanente koppeling naar dit artikel: https://het-bar.net/2017/06/chinese-telecomsatelliet-komt-in-verkeerde-baan-terecht/

jun 22 2017

Womens’ first op 70cm!

Zaterdag 27 mei was een bijzondere dag voor de EME-groep van de Dwingeloo Telescoop. De groep zendamateurs is actief met de roepletters PI9CAM en nam deel aan de Italiaanse EME-contest. De maan wordt daarbij gebruikt als reflector voor de radiosignalen en zo worden radioverbindingen gemaakt met andere zendamateurs op onze aardbol. Voor deze verbindingen maakt de telescoop gebruik van een aantal frequentiebanden: 70 centimeter (432 MHz) en 23 centimeter (1,3 GHz). Dit zijn wereldwijd vastgestelde ‘amateurbanden’ en zo vinden de zendamateurs elkaar altijd terug in de enorme ‘ether’.

Radiozendamateurs zijn vrijwel altijd mannen. Maar: er zijn wel degelijk vrouwen die een zendvergunning hebben. Tijdens deze contest was als gastoperator aanwezig Johanna van Eckert-Schoof (eigen roepletters DJ5YL) uit Duitsland . Ook haar echtgenoot Carsten Schoof (DF1XC) was aanwezig. Al snel schoof Johanna achter de set en maakte ze contact met SM4IVE (Lars Petterson) in Zweden. En wat blijkt: het is voor het PI9CAM team de eerste verbinding op een golflengte van 70 centimeter gemaakt via de maan door een vrouwelijke operator. Daarna maakte Johanna nog diverse phone-verbindingen (spraak) met andere radiostations. De operators wisselen elkaar af tijdens een contest en Carsten maakte diverse verbindingen in CW (continuous wave = morse).

Johanna was niet de eerste vrouwelijke operator die verbindingen met de Dwingeloo Telescoop maakte. De eer van de allereerste verbindingen voor een vrouw gaat naar Yvette Cendes (KB3HTS) uit de USA. Yvette werkte op een frequentie van 23 centimeter. De tweede vrouw was Daniela De Paulis (IU0IDY). Daniela maakte ook QSO’s op 23 centimeter maar dat waren haar eerste QSO’s als gelicenseerde radioamateur.

Bron: camras.nl / BAR

Share

Permanente koppeling naar dit artikel: https://het-bar.net/2017/06/womens-first-op-70cm/

jun 22 2017

AT: Verscherpt toezicht op gebruikers PI2NOS

Veel radiozendamateurs maken met plezier gebruik van de bovenregionale repeater PI2NOS. Helaas zijn er ook minder leuke zaken: onder anderen indringers en niet geregistreerden zorgen voor overlast. Ook houden sommige amateurs zich niet (geheel) aan de gedragsregels. Om dit tegen te gaan, gaan inspecteurs van Agentschap Telecom toezien op het gebruik van de repeater.

Agentschap Telecom heeft sinds het in gebruik nemen van de repeater regelmatig meldingen gekregen over ’misdragingen’. Voorbeelden hiervan zijn indringers (intruders), het bewust veroorzaken van storingen en amateurs die hun roepletter niet of nauwelijks gebruiken. Al deze zaken leiden tot irritatie bij zendamateurs die zich wel aan de amateur-etiquette houden en zorgt ervoor dat het relaisstation op die momenten minder goed te gebruiken is.

Gevolgen overtredingen radioamateurs

Als een amateur de registratievoorwaarden overtreedt, krijgt hij of zij een gele kaart. Bij herhaling krijgt hij of zij een rode kaart. Dit kan leiden tot een boete of een (tijdelijk) zendverbod. Als een inspecteur met opsporingsbevoegdheid een intruder opspoort, doet hij samen met de politie een onderzoek en neemt de inspecteur de gebruikte en andere illegaal aangesloten apparatuur in beslag. Hiervan wordt een proces-verbaal opgemaakt en volgt er een sanctie (boete) van de officier van justitie.

Niet alleen de inspecteurs van het agentschap kunnen wat doen aan dit ongewenste gedrag. Ook zendamateurs zelf kunnen iets doen. Als zendamateurs de tijd nemen om informatie te verzamelen door op de ingang van de repeater te luisteren wanneer er zaken misgaan, en die informatie met elkaar en met ons (Agentschap Telecom) delen, is er een goede kans om een gebruiker die voor overlast zorgt op te sporen.

Wij hopen dat zendamateurs samen het succes van PI2NOS dragen en het goede voorbeeld geven. Samen kunnen we ervoor zorgen dat iedereen met plezier en op de juiste manier zijn of haar hobby kan blijven uitoefenen

Bron: agentschaptelecom

Share

Permanente koppeling naar dit artikel: https://het-bar.net/2017/06/at-verscherpt-toezicht-op-gebruikers-pi2nos/

jun 22 2017

PI2NOS plaatst zender in Maastricht

De bovenregionale PI2NOS biedt vanaf afgelopen woensdag een landelijke dekking! Stichting Scoop Hobbyfonds nam de vijfde permanente (en één portabele) zender in gebruik in Maastricht en verwelkomt daarmee radiozendamateurs in het zuidoosten van Nederland . Met de ingebruikname van deze zender bestrijkt PI2NOS een gebied van meer dan 58.000 vierkante kilometer, een niet verder geevenaard dekkingsgebied. Eerder werd PI2NOS al de eerste intercontinentale repeater met bedekking op het eiland Curacao.

Het nieuwe opstelpunt is gerealiseerd in de toren van de Maastrichtse wijk Daalhof, waar een prachtige toren staat met een antennehoogte van bijna 150m. Het antennepatroon wijst richting noord-oost zodat de dekking zich voornamelijk richt op Nederland. Vanwege de hoogteverschillen is Limburg een lastig gebied om te bedekken, echter, dankzij deze lokatie is vrijwel overal een prima dekking gegarandeerd. Naast de zender is ook een ontvanger gehuisvest op deze lokatie en alsof het niets is werd ook een tweede ontvanger geactiveerd in Sittard op een hoogte van 120 meter om een goede bereikbaarheid te garanderen.

Met het in gebruik nemen van het opstelpunt in Maastricht en Sittard ging een lange wens in vervulling, immers, een dekking in alle uithoeken van Nederland was de beoogde situatie. Met PI2NOS is echter niet alles gezegd. De ontvanger in Sittard is ook reeds voorbereid met een ontvanger voor PI3UTR én een ontvanger voor het meetnetwerk Baretta, drie vliegen in één klap dus! Wij wensen de radiozendamateurs in Limburg veel plezier met de nieuwe mogelijkheden!

Bron: hobbyscoop

Share

Permanente koppeling naar dit artikel: https://het-bar.net/2017/06/pi2nos-plaatst-zender-in-maastricht/

jun 22 2017

IRAANSE RADAR TERUG OP 10M

Gaat die 10m band eindelijk een keer open, wordt die onmiddellijk weer gebruikt om te piraten. De IARU-R1 Monitoring System nieuwsbrief meldt dat er weer een Iraanse radar gesignaleerd is op 28960 kHz met 50 kHz breedte. Het Duitse AT, BNetzA in Konstanz, is geïnformeerd.

De BnetzA doet trouwens een heleboel aan de bestrijding van piraterij. Dat hoor je van andere AT’s eigenlijk nooit.

Afijn, daarnaast is er een mysterieus “D” baken gemeld uit het verre oostelijke deel van Rusland, ‘s-avonds hoorbaar in A1A (CW) op 7039.3 kHz.
Spurious signalen werden gerapporteerd op 7078.6, 7117.9 en 7157.2 kHz maar ook buiten de band.

Bron: pi4raz.nl / BAR

Share

Permanente koppeling naar dit artikel: https://het-bar.net/2017/06/iraanse-radar-terug-op-10m/

jun 14 2017

NASA waarschuwt:

Astronomen hebben gewaarschuwd voor een onverklaarbare verhoogde komeetactiviteit in de buurt van onze planeet. In een geanimeerde video die deze week gelanceerd werd, toont Nasa hoe 10 potentieel gevaarlijke asteroïden de aarde bedreigen.

De beelden komen van Neowise, het ruimteagentschap van NASA dat verantwoordelijk is voor het opsporen van asteroïden. Wetenschappers hebben het afgelopen jaar 10 nieuwe potentieel gevaarlijke asteroïden ontdekt, samen met 96 andere kometen. De experts die de gegevens analyseerden spreken van een onverklaarde toename in komeetactiviteit. “Het risico stijgt dat de aarde zal botsen met een asteroïde van de meteorietenregen Taurids”, aldus Tsjechische astronomen.

Zij ontdekten een nieuwe tak van Taurids met minstens twee asteroïden van ongeveer 200 tot 300 meter diameter. De Tsjechische Academie voor Wetenschappen meldt in een persbericht: “Heel waarschijnlijk schuilen in deze tak verschillende asteroïden met een diameter van tientallen meters die we nu niet kunnen zien. Het gevaar op een crash met een asteroïde groeit elke keer dat de planeet aarde deze stroom tegenkomt. Deze nieuwe tak van Taurids beweegt rond de zon en de aarde kruist deze om de paar jaar gedurende een periode van ongeveer drie weken. Tijdens deze periode neemt de kans op een botsing met een groter object aanzienlijk toe.”

NASA geeft toe dat deze asteroïden erg kwetsbaar zijn, maar wanneer ze zo groot als deze exemplaren zijn, kunnen ze diep in de atmosfeer binnendringen. Dan wordt de kans op een crash met de aarde reëel.

‘Near Earth Object’ (NEO) of ‘Aardscheerder’ is een komeet of asteroïde die uit koers raakt door de aantrekkingskracht van de planeten in ons zonnesysteem, hierdoor komen ze in de buurt van de aarde. Sinds de oprichting van Neowise in december 2013 werden 693 NEO’s gevonden, 114 van hen zijn nieuw. Zo werden al verschillende asteroïden ontdekt die een risico vormen voor onze planeet, dit hangt voornamelijk af van hun grootte en hun baan. Een voorbeeld: de 2015 BN509 die in februari rakelings langs de aarde scheerde. Dat kende toen een goede afloop, maar wetenschappers waarschuwen dat de asteroïde kan terugkomen.

Bron: demorgen.be / BAR

Share

Permanente koppeling naar dit artikel: https://het-bar.net/2017/06/nasa-waarschuwt/

jun 14 2017

MEXICO WIL FM IN SMARTPHONES

In Mexico heeft het AT aldaar, het Federal Telecommunications Institute, een nieuwe regel goedgekeurd die vereist dat alle telefoonfabrikanten de techniek die de ontvangst van FM-signalen door de telefoons mogelijk maakt, inschakelen.

Dat rapport verscheen in emarketer en luidt als volgt:

Deze goedkeuring komt na maanden van druk, uitgeoefend door de National Chamber of Radio and Television Industry (CIRT), en maakt Mexico het eerste land ter wereld met zo’n regel.

CIRT merkt op dat de meeste smartphones al ontworpen zijn met een ingebouwde FM radio ontvanger. Maar willen de smartphone gebruikers de radio signalen ook kunnen ontvangen op hun apparaat, dan moeten de ontvangers daar wel voor enabled worden door de fabrikanten.

Tijdens het lobby traject gebruikte de CIRT als argument dat in noodgevallen of natuurrampen mobiele netwerken waarschijnlijk compleet uitvallen. Onder deze omstandigheden kunnen smartphones met FM door de overheid gebruikt worden om (waarschuwings)berichten naar burgers te sturen.

Zo’n regel werpt wel vragen op, zoals hoe het FM signaal bij de ontvangerchip in de telefoon moet komen. Want hoewel het softwarematig geen probleem is om de interne FM functionaliteit in te schakelen door een wijziging in de firmware, gaat het niet werken zonder geschikte antenne. Eens maakten de telefoons gebruik van de oortelefoonkabel als antenne, maar in de laatste telefoons zoals de iPhone 7 wordt gebruik gemaakt van draadloze headsets en dan heb je geen draadje meer die je als antenne kunt misbruiken.

Bron: pi4raz.nl / BAR

Share

Permanente koppeling naar dit artikel: https://het-bar.net/2017/06/mexico-wil-fm-in-smartphones/

jun 14 2017

Nieuwe vloeistofbatterij voor auto’s is onmiddellijk opgeladen

Met een batterij die even snel terug opgeladen is als de benzinetank van een conventionele wagen, hopen wetenschappers van de Amerikaanse universiteit Purdue elektrisch rijden een boost te geven. De technologie zou ook de nood aan de bouw van speciale laadstations overbodig maken, aangezien deze ook in gewone tankstations kan aangeboden worden.

Vloeistofbatterij

De onderzoekers hebben een speciaal type van batterij verbeterd, de flow battery of vloeistofbatterij. Die laadt niet zoals een gewone batterij op door middel van elektrische stroom. Wanneer deze batterij geen stroom meer levert, moeten diens vloeibare elektrolyten vervangen en bijgevuld worden – ongeveer wat je ook bij de diesel- of benzinemotor van je wagen doet.

De gebruikte elektrolyten van een batterij kunnen op een groene manier opnieuw heropgeladen worden en weer aangeboden wanneer een wagen moet bijtanken. “Gebruikers zouden hun verbruikte elektrolyten kunnen afleveren bij tankstations, die dan in bulk naar een zonnepark, windturbine-installatie of hydro-elektrische centrale zouden gestuurd worden voor reconstitutie of heroplading in bruikbare elektrolyten en vele malen herbruikt worden,” verklaart professor John Cushman, die meewerkte aan het onderzoek. De onderzoekers maken zich sterk dat er geen grote infrastructuurwerken nodig zijn om hun technologie te integreren in tankstations.

Membraan

Het team van Purdue is niet het eerste om te experimenteren met flow batteries, maar ze claimen wel als eerste een belangrijke aanpassing in het bestaande design van de batterij te hebben gemaakt. Hun product heeft geen membraan dat vloeistoffen scheidt, wat de kosten drukt en het leven van de batterij verlengt. “Het vervuilen van membranen kan het aantal herlaadcycli beperken en is ook een gekende bijdrager aan batterijbranden,” aldus Cushman.

Cushman heeft samen met nog twee andere onderzoekers het bedrijf IfBattery opgericht om de technologie verder te ontwikkelen en te commercialiseren. Het grootste probleem van de start-up is momenteel het verkrijgen van fondsen om grootschalige prototypes te bouwen en productiepartners aan te trekken.

Bron: techpulse.be / BAR

Share

Permanente koppeling naar dit artikel: https://het-bar.net/2017/06/nieuwe-vloeistofbatterij-voor-autos-is-onmiddellijk-opgeladen/

jun 14 2017

Bijzonder stersysteem ontdekt: mislukte ster en dode ster cirkelen razendsnel om elkaar heen

Elke 71 minuten beweegt de mislukte ster vanaf de aarde gezien voor de dode ster langs.

Het restant van de dode ster – een witte dwerg – werd een tijd geleden al ontdekt. Aangenomen werd dat de ster in zijn eentje was. Maar nu blijkt deze gezelschap te hebben en wel van een mislukte ster (een bruine dwerg).

Opmerkelijke ontdekking

Het is – met name vanwege de korte omlooptijd – een opmerkelijke ontdekking. Beide sterren cirkelen met een snelheid van zo’n 100 kilometer per seconden om elkaar heen. Om dat even in perspectief te plaatsen: met zo’n snelheid zou je de Atlantische Oceaan in minder dan 1 minuut over kunnen steken.

Massa

Onderzoek wijst uit dat de bruine dwerg een massa heeft die ongeveer 67 keer zo groot is als de massa van Jupiter (en vergelijkbaar is met ongeveer 6,7 procent van de massa van onze zon). De witte dwerg zou een massa hebben die vergelijkbaar is met 40 procent van de massa van de zon.

Lichtcurve

Wetenschappers ontdekten het bijzondere stersysteem toen ze zich bogen over de lichtcurves van meer dan 28.000 objecten die door ruimtetelescoop Kepler zijn ontdekt. Deze telescoop speurt naar regelmatige afnames in de helderheid van sterren. Die ‘dipjes’ in de helderheid kunnen namelijk wijzen op de aanwezigheid van een exoplaneet. Toen de onderzoekers de lichtcurve van de witte dwerg zagen, wisten ze direct dat er iets bijzonders aan de hand was. De helderheid van de dode ster nam namelijk wel heel sterk af. Een bruine dwerg bleek dus de boosdoener te zijn. Deze beweegt – vanaf de aarde gezien – elke 71,2 minuten voor de dode ster langs.

Verleden

Simulaties wezen vervolgens uit hoe dit bijzondere stersysteem is ontstaan. Volgens de onderzoekers bestond het stersysteem oorspronkelijk uit een bruine dwerg en een ster die een massa had die ongeveer 1,25 keer zo groot was als de massa van onze zon. Hun omlooptijd zou zo’n 150 dagen zijn geweest. Maar de ster werd ouder en de brandstof raakte op, waardoor de ster veranderde in een veel grotere en helderdere rode reus. De bruine dwerg zou doordat de ster uitzette in zijn buitenste lagen zijn beland en naar zijn huidige baan zijn gemigreerd.

De simulaties verraden ook hoe het dit bijzondere stersysteem zal vergaan. En het ziet er niet best uit. De dode ster en mislukte ster spiralen namelijk langzaam naar elkaar toe. Over zo’n 250 miljoen jaar zal de afstand tussen de dode en mislukte ster zo klein zijn, dat de dode ster de mislukte ster kan gaan kannibaliseren. Hierbij raakt de bruine dwerg massa kwijt doordat materie opgeslokt wordt door de accretieschijf die zich rond de witte dwerg bevindt (zie de afbeelding hiernaast).

Bron: scientias.nl / BAR

Share

Permanente koppeling naar dit artikel: https://het-bar.net/2017/06/bijzonder-stersysteem-ontdekt-mislukte-ster-en-dode-ster-cirkelen-razendsnel-om-elkaar-heen/

jun 14 2017

DUITSERS GAAN MOBIELEN VERBIEDEN

Voor het zogenaamde “mobiele telefoonverbod tijdens het rijden” hebben het Duitse ministerie van Verkeer en Waterstaat en het Ministerie van Milieu aan de Federale Raad een ontwerp-verordening voorgelegd, waarin voorgesteld wordt om het belverbod in de toekomst uit te breiden met “alle technische apparaten voor communicatie, informatie en entertainment elektronica.” Tot nu toe ging het uitsluitend om mobiele- en auto-telefoons.

Dat meldt het blad FM-Funkmagazin in een recente uitgave. In het voorstel wordt bijvoorbeeld expliciet 27MHz apparatuur genoemd, zodat je mag aannemen dat het omstreden voorstel ook voor amateur apparatuur geldt. De redenering luidt als volgt, citaat: “Onder de genoemde apparatuur vallen alle mobiele telefoons, smartphones, mobilofoons en CB-apparatuur, ook als die alleen maar een PTT schakelaar hebben, tablets, touchscreens, elektronische organizers, dictafoons, e-readers, MP3-spelers, personal computers, DVD en Blu-Ray spelers, cr-rom spelers, Smartwatches, walkman, discman en notebooks. De voorzitter van het Ronde Tafel Amateuroverleg (RTA), Christian Entsfellner, DL3MBG, wijst erop dat deze wijziging ook gevolgen gaat hebben voor andere radio gebruikers, zoals bedrijfsmobilofoongebruikers, taxi’s, motorrijscholen, wegonderhoud, CB-clubs enz.

Daarom heeft het RTA al contact gelegd met verschillende CB-radioclubs en professionele chauffeursorganisaties. De veranderingen in de verkeerswetgeving worden op 21 juni onder punt 9 in de Federale Raad besproken. Omdat de beslissing daar genomen wordt, heeft het RTA al de eerste contacten gelegd met leden van het Europees Parlement en de commissievoorzitters.Wordt vervolgd…

Bron: pi4raz.nl / BAR

Share

Permanente koppeling naar dit artikel: https://het-bar.net/2017/06/duitsers-gaan-mobielen-verbieden/

jun 14 2017

Contesten

Dit zijn de contesten voor komend weekend:

Als eerste is er de All Asian DX Contest. Van zaterdag 00:00 tot zondagavond 24:00 GMT mag je werken met stations in Azië. Dit mag in CW op 160 tot 10 meter en bij een QSO geef je RST en je leeftijd. YL’s mogen daar 00 geven.

Verder is er dit weekend de Ukrainian DX Classic RTTY Contest. Van zaterdag 12:00 tot zondag 11:59 GMT mag je werken met iedereen in RTTY op 80 tot 10 meter. Bij een QSO geef je RST en een volgnummer en stations uit Oekraine geven RST en hun Oblast-code.

En tot slot zijn er dit weekend de VERON en IARU 50 en 70 MHz contesten. Dit zijn twee losse contesten, maar wel met de zelfde regels. Van zaterdag 14:00 tot zondag 14:00 GMT mag je werken met iedereen in CW, SSB en FM. Bij een QSO geef je RST, een volgnummer en je QTH-locator.

Bron: PG7V Contestkalender / VERON / BAR

Share

Permanente koppeling naar dit artikel: https://het-bar.net/2017/06/contesten-94/

jun 14 2017

Zondag 18 juni 2017 is het wereldwijd Kidsday

Op die dag mogen radioamateurs jeugd en jongeren achter de set plaats laten nemen om verbindingen te maken met met leeftijdsgenoten waar ook ter wereld.

Kidsday is een uitgelezen moment om de jeugd kennis te laten nemen van onze hobby, de werled van de daarloze verbindingen. Velen realiseren zich niet dat hun huidige mobieltje een uitvloeisel is van wat radio amateurs jaren geleden ondekt hebben en mee ge-experimenteerd hebben

Om een goede kans te hebben om verbindingen te maken, worden de volgende frequenties aanbevolen:

– 80m: 3,650 – 3,750 MHz

– 40m: 7,080 – 7,120 MHz

– 20m: 14,270 – 14,300 MHz

– 15m: 21,360 – 21,400 MHz

– 10m: 28,350 – 28,400 MHz

– 2m: 145,350 MHz

Bron: weron.nl / BAR

Share

Permanente koppeling naar dit artikel: https://het-bar.net/2017/06/zondag-18-juni-2017-is-het-wereldwijd-kidsday/

jun 14 2017

DKARS organiseert weer een Weak signal dag

DKARS zal in samenwerking met ASTRON een Weak Signal dag voor de hogere frequenties organiseren. Deze vindt plaats op zaterdag 14 oktober a.s. en duurt van 11.00 uur tot 17.00 uur. De dag zal plaatsvinden in het Drentse Dwingeloo, bij zendamateurs bekend als de plek waar de radiotelescoop (PI9CAM) staat.DKARS zal in samenwerking met ASTRON een Weak Signal dag voor de hogere frequenties organiseren. Deze vindt plaats op zaterdag 14 oktober a.s. en duurt van 11.00 uur tot 17.00 uur. De dag zal plaatsvinden in het Drentse Dwingeloo, bij zendamateurs bekend als de plek waar de radiotelescoop (PI9CAM) staat.
Het (voorlopige) programma ziet er als volgt uit:
11.00 Opening11.15 Lezing (nader in te vullen)12.15 Lezing (nader in te vullen)13.15 Lunchpauze en rondleiding bij de telescoop14.00 Lezing PA3DZL: een multiband EME station15.00 Lezing (nader in te vullen)16.00 Lezing PA0EHG: Ruis in amateur ontvangers17.00 Einde van de weak signal dagAanmelden vooraf is verplicht. Daarbij moet ook het kenteken van de auto doorgegeven worden. Dit in verband met de beveiliging van het terrein. Aanmelden kan via e-mail bij Hans (PA0EHG) op het adres: pa0ehg@amsat.org op uiterlijk 1 oktober 2017.
Aan het einde van de dag is er nog gelegenheid om gezamenlijk een diner bij de plaatselijke chinees te gebruiken. Dit is op eigen rekening. Meer informatie staat op de website van PA0EHG.
Bron: hamnieuws.nl / BAR

Share

Permanente koppeling naar dit artikel: https://het-bar.net/2017/06/dkars-organiseert-weer-een-weak-signal-dag/

jun 14 2017

AT: Zendamateurs zoeken hogere frequenties op

Het aantal zendamateurs in Nederland blijft stabiel op 13.000. Dat schrijft Agentschap Telecom in haar jaarverslag ‘Staat van de Ether’, dat vandaag op haar website gepubliceerd is. De verwachting is dat het aantal zendamateurs ook gelijk zal blijven. Welk merkt de toezichthouder op dat het spectrumgebruik zich meer lijkt te verplaatsen naar hogere frequenties. Dit zou een landelijke trend zijn, naast de overgang van analoge naar digitale technieken.

In Nederland zijn momenteel zo’n 13000 radiozendamateurs. Het aantal vergunningen en registraties in deze sector is stabiel. Naar verwachting blijft dit ook de komende jaren zo. Hun spectrumgebruik lijkt zich te verplaatsen naar hogere frequentieruimte. Dit is een landelijke trend. Tegelijkertijd is er sprake van een overgang van analoge naar digitale technieken.

Vanaf 2017 geldt een nieuwe gedragslijn voor radiozendamateurs. Deze biedt meer ruimte voor experimenten.

Het complete verslag is te lezen op de website van Agentschap Telecom.

Bron: hamnieuws.nl / BAR

Share

Permanente koppeling naar dit artikel: https://het-bar.net/2017/06/at-zendamateurs-zoeken-hogere-frequenties-op/

jun 14 2017

System Fusion (C4FM) repeater in Hilversum

In Hilversum zal een System Fusion (C4FM) repeater komen. Dat valt te lezen op de Hobbyscoop Facebook pagina. Naar verwachting wordt de repeater nog deze maand geactiveerd. De repeater krijgt de roepletters PI1NOS. De frequentie zal 438.4500 MHz zijn, met welk netwerk (BrandMeister of Yaesu) de repeater zal verbinden is nog niet bekend. Naar verwachting zal de repeater in mixed-mode gaan draaien, zodat zowel analoge als digitale gebruikers er op kunnen experimenteren.

Bron: hamnieuws.nl / BAR

Share

Permanente koppeling naar dit artikel: https://het-bar.net/2017/06/system-fusion-c4fm-repeater-in-hilversum/

jun 14 2017

Chinese zonnedrone zoekt ruimte op

De Caihong vliegt op de kracht van acht elektrische motoren met propeller die gevoed worden door de zonnepanelen waarmee de grote vleugel, die een spanwijdte heeft van 40 meter, helemaal bedekt is.

Het onbemande toestel, de Caihong of ‘Regenboog’, is een geschatte 14 meter lang en heeft een twin tail configuratie.

Begin februari kondigde de China Academy of Aerospace Aerodynamics (CAAA) aan dat het dit jaar nog met zijn grootste zonnedrone een vlucht zou maken in de bijna-ruimte.

De zonnedrone had toen net een eerste full-scale testvlucht gemaakt, zo meldde de chief engineer van het CAAA drone project Shi Wen. Het toestel zou kruissnelheden kunnen halen van 150 tot 200 km per uur.

Het onbemande zonnetoestel kan ingezet worden voor early warning, luchtverkenningen, rampenmonitoring, meteo, communicatietoepassingen,… In de toekomst zou het maanden en zelfs jaren in de lucht moeten kunnen blijven.

Het lijkt er op dat het toestel mettertijd ook verkocht zal worden maar dat zou nog even tijd vergen.

Bron: engineeringnet.be / BAR

Share

Permanente koppeling naar dit artikel: https://het-bar.net/2017/06/chinese-zonnedrone-zoekt-ruimte-op/

jun 14 2017

Net de Batmobiel: NASA onthult Mars rover-prototype dat mensen kan vervoeren

NASA heeft een nieuw concept onthuld voor een voertuig dat op een dag mensen moet kunnen vervoeren op de rode planeet. Het ruimtevaartagentschap onthulde het prototype deze week in het kader van de ‘Summer of Mars’-tentoonstelling in het Kennedy Space Center in Florida. De Batmobiel is er niets tegen.

Het nieuwste model bestaat volledig uit aluminium en koolstofvezel, is 8,5 meter lang, 4,3 meter breed en 3,3 meter hoog, heeft zes gigantische wielen en weegt 2,7 ton. Het voertuig kan tot vier astronauten vervoeren en heeft een mobiel laboratorium dat kan losgekoppeld worden. De rover heeft een elektrische motor die wordt aangedreven door zonnepanelen en een batterij van 700 Volt.

Volwaardig laboratorium

Ruimtevaartorganisatie NASA bestelde het futuristische design bij Parker Brothers Concepts, een bedrijf in Florida, maar het ontwerp is gebaseerd “op wetenschap van NASA” met input van experts van het agentschap, aldus NASA. “Het heeft beademingssystemen, navigatie- en communicatiesystemen en een ontwerp en materialen die aansluiten bij de condities en bronnen op Mars,” laat NASA weten in een persbericht.

Volgens ontwerper Marc Parker kan de rover een topsnelheid van 110 kilometer per uur behalen, maar hij is gebouwd om de rotsachtige omgeving van Mars te trotseren, dus zal vermoedelijk gemiddeld zo’n 24 kilometer per uur rijden. “Wat we eigenlijk bedacht hebben is een voertuig met een dubbel doel. Het bestaat uit twee delen,” aldus Parker. “Het achterste deel is een volwaardig laboratorium, het voorste gedeelte is de cockpit om ermee op uit te trekken en op verkenning te gaan. Het labogedeelte kan losgekoppeld en achtergelaten worden om autonoom onderzoek te verrichten.”

Al drie rovers naar Mars

Twee andere rovers, Spirit en Opportunity, landden in 2004 op Mars. Spirit werd buiten dienst gesteld in 2010, maar Opportunity is nog steeds actief. De twee toestellen hebben al honderdduizenden foto’s en datastromen geproduceerd.

De rover Curiosity arriveerde in 2012 op Mars en heeft de meest geavanceerde uitrusting tot nu toe. Hij kan videobeelden maken en rots-, bodem- en luchtstalen nemen die hij ter plaatse analyseert.

Marsmissie

NASA is van plan om tegen 2020 weer een rover naar Mars te sturen, die op zoek moet gaan “naar tekenen van vroeger microbieel leven en kernstalen verzamelen voor een mogelijke terugkeer naar de aarde,” aldus het ruimtevaartagentschap. De organisatie hoopt in de loop van de jaren 2030 mensen naar Mars te sturen en is bijgevolg op zoek naar transportmogelijkheden.

De nieuwste rover maakt deel uit van een educatief programma dat het publiek moet inspireren en informeren over ruimtevaart. “Alhoewel deze rover niet verwacht wordt te opereren op Mars, zullen een of meerdere elementen wel terug te vinden kunnen zijn in een rover die astronauten zullen besturen op de rode planeet,” aldus een NASA-woordvoerder.

 

Bron: demorgen.be / BAR

Share

Permanente koppeling naar dit artikel: https://het-bar.net/2017/06/net-de-batmobiel-nasa-onthult-mars-rover-prototype-dat-mensen-kan-vervoeren/

jun 14 2017

Na meer dan 40 jaar: Chinees ruimteschip zal opnieuw stalen van de Maan naar Aarde brengen

Een Chinese sonde wordt het eerste ruimtetuig in meer dan veertig jaar dat stalen van de Maan naar onze planeet zal brengen, zo heeft het officiële persbureau Xinhua gemeld van op een conferentie in Peking.

Nog dit jaar moet de onbemande Chang’e-5 landen op de natuurlijke satelliet van de Aarde. Dat zal gebeuren in het gebied van de Mons Rumker, genoemd naar de Duitse astronoom Karl Rumker, aldus Liu Jizhong, een directeur van het Chinese ruimtevaartbureau. De lancering is voorlopig voor november gepland. Het ruimteschip moet met monsters van de Maan naar onze planeet terugkeren, een primeur voor de Chinese ruimtevaart.

Apollo

De Sovjetrussische Loena-24 was in 1976 het laatste ruimtetuig dat Maanstalen naar de Aarde bracht. Er is toen slechts 170 gram ingezameld. Het bemande Amerikaanse Apollo-programma leverde tussen 1969 en 1972 meer dan 360 kilo aan Maanstenen op.

Achterkant

Volgend jaar zal China ook proberen om als eerste ooit een sonde te laten landen op de achterzijde van de Maan. Dat zal het werk zijn van de Chang’e-4. Die was reserve voor de Chang’e-3 die in 2013 de eerste Chinese – onbemande – Maanlanding heeft uitgevoerd.

Peking plant ook een bemande Maanlanding, binnen vijftien tot twintig jaar. Volgens de eerste Chinese astronaut en vicedirecteur van het bemande ruimtevaartprogramma Yang Liwei zal het “niet lang duren” eer daarvoor toestemming en financiering is.

Bron: hln.be / BAR

Share

Permanente koppeling naar dit artikel: https://het-bar.net/2017/06/na-meer-dan-40-jaar-chinees-ruimteschip-zal-opnieuw-stalen-van-de-maan-naar-aarde-brengen/

jun 14 2017

NIEUWE ENGELSE 122 EN 241GHZ RECORDS

De bestaande Engelse 122GHz en 241GHz afstandsrecords zijn op zondag 28 mei allebei op een nieuwe afstand van 6,8km gezet met tweeweg CW-verbindingen door John Hazell G8ACE, die thuis werkte met Ian Lamb G8KQW/P, die zich bevond in Shroner Wood, Winchester, Hampshire.

Eerder op de dag werd al een kortere afstand van 3,8km overbrugd op beide banden met RST 559 waarmee de juiste werking van de apparatuur bevestigd werd.

De gebruikte zendvermogens waren ~200uW aan beide kanten en op beide banden, en de antennes bestonden uit 0.3m schotels met aparte 122GHz en 241GHz feed horns, met RST 539 signalen op beide banden.

Een video met alle vier de verbindingen is te vinden op Youtube en een verslag van de verbindingen zal gepubliceerd worden in het blad UK Microwave Group Scatterpoint.

 

Bron: pi4raz.nl / BAR

Share

Permanente koppeling naar dit artikel: https://het-bar.net/2017/06/nieuwe-engelse-122-en-241ghz-records/

jun 14 2017

DX-Tips

Onze DX-tips voor de komende week:

Als eerste is KG4ZXN tot 20 juni op Jamaica met de cal 6Y5XN. Hij is in de lucht op 40 tot 6 meter in CW, SSB en wellicht ook digitale modes. QSL kan naar het logbook of the world.

Verder is een groep Franse amateurs tot 19 juni te vinden op King George Island (OC-131), dat is onderdeel van Frans Polynesië. Ze gebruiken de call TX5EG en zijn daarmee QRV op 80 tot 12 meter in CW en SSB. QSL kan naar het logbook of the world.

En tot slot zijn W9DR, W9KXQ, KK9N, K9UK en W9AEB van 14 tot 20 juni te vinden op Sint Maarten met de prefix PJ7. Je kan ze vinden op 80 tot 10 meter met twee stations tegelijk, in SSB, CW en digitale modes. Ze hebben ook een 6-meter station met een baken op 50.115.7 MHz. QSL kan naar de desbetreffende home call.

Bron: NG3K.com / BAR

Share

Permanente koppeling naar dit artikel: https://het-bar.net/2017/06/dx-tips-95/

jun 14 2017

GEEN SAQ UITZENDING OP ALEXANDERSON DAY

Helaas gaan de geplande uitzendingen van de machinezender SAQ op 17,2kHz VLF, die gepland waren op Alexanderson Day op 2 juli 2017, vanuit het World Heritage Grimeton Radio Station in Zweden, niet door als gevolg van uitlopende onderhoudswerkzaamheden.

Er zijn niet zo heel veel uitzendingen van deze zender: officieel maar twee per jaar. De ene op Alexanderson Day, waarbij de maker van deze zender wordt herdacht, en de tweede is op de dag voor kerst (24 december). De uitzending die op Alexanderson Day zou plaatsvinden, vervalt dus.

Alexanderson Day biedt, als je in de buurt bent, wel een reeks aan activiteiten, waaronder tweemaal het starten van de Alexanderson generator, inclusief een lokale uitzending (zonder antennes) op de volgende tijden:
– Opstarten @10.30 (08.30 UTC) met een lokaal bericht @11.00 (09.00 UTC).
– Opstarten @13.30 (11.30 UTC) met een lokaal bericht @14.00 (12.00 UTC).

Beide generatorstarts worden gestreamd op hun YouTube kanaal. Er worden geen QSL-kaarten gegeven deze keer en er komt ook geen lijst met luisterrapporten, maar men kijkt wel uit naar commentaar en verhalen (foto’s worden op prijs gesteld) die je kunt sturen naar info@alexander.n.se .

Bron: pi4raz.nl / BAR

Share

Permanente koppeling naar dit artikel: https://het-bar.net/2017/06/geen-saq-uitzending-op-alexanderson-day/

jun 08 2017

Gepantserde auto met stoorzender van de weg geplukt in Tilburg

TILBURG – Een 36-jarige man uit Tilburg is dinsdagavond opgepakt, omdat hij in zijn auto een zender had ingebouwd die het radioverkeer van de politie zou kunnen storen. Opmerkelijk was ook dat de wagen waarin de verdachte reed geheel was gepantserd.

De auto trok rond halfacht in Oisterwijk de aandacht van agenten. De politie zette de achtervolging in tot aan de N65.

Kogelwerendvest
Daar werd de man gecontroleerd. In de ‘bijzondere’ auto lagen ook een kogelwerend vest en kleding van motorclub Satudarah. De politie sloeg aan op de stoorzender, een zogenoemde jammer.

De stoorzender wordt vaak gebruik bij misdrijven. Met het apparaat kunnen bijvoorbeeld traceersystemen van geldwagens of gestolen vrachtwagen uitgeschakeld worden. “Jammers zijn dus verboden”, aldus de politie.

Verhoord
De auto is in beslag genomen en de verdachte is aangehouden. De man is woensdag na verhoor vrijgelaten. Zijn gepantserde auto krijgt hij voorlopig niet terug. Het voertuig blijft voor onderzoek bij de politie.

Bron:Omroep brabant /Bar

Share

Permanente koppeling naar dit artikel: https://het-bar.net/2017/06/gepantserde-auto-met-stoorzender-van-de-weg-geplukt-in-tilburg/

Oudere berichten «

Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh