nov 25 2015

WRC besluit tot wereldwijde 60-meter allocatie

Tijdens de WRC is overeenstemming bereikt over een wereldwijde allocatie voor zendamateurs op de 60-meter band. Dat maakt ARRL op haar website bekend. Het stukje 5351.5-5366.5 kHz (15 kHz breed) is gealloceerd aan zendamateurs met een secundaire status en maximaal 15 Watt EIRP. Landelijke wetgeving kan hier vanaf wijken.

Wereldwijde allocatie maakt de weg vrij voor nationale overheden om spectrum te alloceren aan zendamateurs. Naar verwachting komt hiermee een einde aan de verschillende ‘kanalen’ die wereldwijd in gebruik zijn.

Nu WRC heeft besloten om de frequentieruimte te alloceren mogen zendamateurs er nog niet uitzenden. Landelijke wet- en regelgeving zal eerst aangepast worden. Maar nu de WRC wereldwijd de kaders bepaald heeft, voorkomt het dat verschillende landen verschillende frequenties toewijzen, al zal dit altijd kunnen blijven gebeuren. Er is dus een grote kans op geharmoniseerde ruimte.

Gezien de toegewezen bandbreedte slechts 15 kHz breed is zal de 60-meter band naar alle waarschijnlijkheid niet gebruikt mogen worden voor contesten. Mogelijk zal het zelfs een CW of digi-mode only band worden, zoals het ook het geval is voor de 30-meter band. De tijd zal het leren… Op 1 januari 2017 worden de nieuwe Radio Regulations bekrachtigd. Vooruitlopend hierop zal Nederland naar alle verwachting een tijdelijke allocatie krijgen.

Bron: hamnieuws.nl / BAR

Permanente koppeling naar dit artikel: http://het-bar.net/2015/11/wrc-besluit-tot-wereldwijde-60-meter-allocatie/

nov 25 2015

Het blijft nog even wachten op de 5MHZ toezegging!

5mhz_logoTot onze spijt kunnen radiozendamateurs met een F-registratie nog geen gebruik maken van de 5MHZ.

De benodigde wijziging van de Regeling gebruik van frequentieruimte met meldingsplicht 2015 ligt nog ter ondertekening voor aan de Minister. Zodra de ondertekening een feit is, zetten we publicatie in de Staatscourant in gang. De dag na publicatie in de Staatscourant mag de frequentieruimte worden gebruikt onder de in de Regeling opgenomen voorwaarden.

Zodra er groen licht is, wordt u hierover geïnformeerd.

Bron: vrza.nl / BAR

Permanente koppeling naar dit artikel: http://het-bar.net/2015/11/het-blijft-nog-even-wachten-op-de-5mhz-toezegging/

nov 25 2015

DX-Tips

Ook deze week hebben we weer een paar DX-tips voor jullie:

Als eerste is DF2WO tot 27 november te vinden in Burikna Faso met de call XT2AW. Hij is in de lucht op 40 tot 6 meter in SSB, PSK, RTTY en Slow-CW. QSL kan naar M0OXO.DX-Tips

Verder is HB9FIH tot 25 november in Thailand, op het eiland Koh Samui (AS-101). Hij gebruikt daar de call HS0ZLS en is daarmee in de lucht in CW, SSB en digitale modes. QSL kan naar het logbook of the world.

Ook G3RWF is op pad, tot 2 december is hij in Rwanda met de call 9X0NH. Hij is te vinden op 80 tot 10 meter en QSL kan naar het logbook of the world.

Dan zijn RZ3FW en R4WAA tot 2 december te vinden op Paaseiland (SA-001). Ze gebruiken beiden de prefix CE0Y en zijn te vinden op alle HF-banden. QSL kan naar de desbetreffende home call.

En tot slot is de Amataur Radio Assiciation of Senegal van 27 tot 29 november te vinden op het eiland Goree (AF-045). Ze gebruiken de call 6V1A en zijn daarmee in de lucht op alle HF-banden in CW en SSB. QSL kan naar 6W7JX.

Bron: NG3K.com / BAR

Permanente koppeling naar dit artikel: http://het-bar.net/2015/11/dx-tips-30/

nov 25 2015

PI2NOS more Digital

Het netwerk van PI2NOS mag dan wel bestaan uit analoge zenders en ontvangers maar hierachter schuilt een groot digitaal HAM-netwerk. Het koppelen van de zenders en ontvangers via dit netwerk maakt het mogelijk de vrijkomende data te gebruiken voor allerlei toepassingen. Deze data wordt onder meer weergeven op de Kaartweergave die is gemaakt door Rene, PC7X. De laatste ontwikkelingen bestaan uit APRS weergave van stations en een hele bijzondere toepassing namelijk “Multilateratie of MLAT“. Multilateratie is een navigatietechniek gebaseerd op de meetgegevens van het verschil in afstand tot twee (of meer) ontvangers op een vaste plaats. Deze techniek maakt het mogelijk om van een station dat zich tussen drie of meer ontvangers bevindt de plaats te bepalen. De en andere ontwikkelingen gaan het intruderteam ook helpen bij het tegengaan van misbruik van de repeater.
Meer informatie over deze en andere ontwikkelingen van dit indrukwekkende repeatersysteem vind je hier: http://www.hobbyscoop.nl/

Bron: ham-dmr.nl / BAR

Permanente koppeling naar dit artikel: http://het-bar.net/2015/11/pi2nos-more-digital/

nov 25 2015

Contesten

Dit weekend is er maar één contest waar je aan mee kan doen, maar het is wel meteen een grote:

Van zaterdag 00:00 tot zondag 24:00 GMT is er 48 uur lang de CQ WW DX Contest. Iedereen mag werken met iedereen, in CW op 160 tot 10 meter. Bij een QSO geef je RST en je CQ-Zone, voor Nederland en België is dit zone 14.

Bron: PG7V Contestkalender / BAR

Permanente koppeling naar dit artikel: http://het-bar.net/2015/11/contesten-31/

nov 25 2015

HAMNET lezing in ‘s Hertogenbosch

In de regio Eindhoven en ’s Hertogenbosch zijn een aantal amateurs bezig zich te oriënteren op de mogelijkheden van HAMNET. Naar aanleiding van o.a. de lezing van Ralf Wilke (DH3WR) 26 oktober jl. is het idee ontstaan om de VERON afdeling ’s Hertogenbosch bij te praten over de nieuwe mogelijkheden van HAMNET en wat HAMNET technisch kan toevoegen aan de communicatie mogelijkheden van de radio-amateur.[
PA2EON, Eric heeft de afgelopen weken veel contact gehad met de collega amateurs van het Duitse HAMNET en zal een presentatie geven van de mogelijkheden die HAMNET in de regio Z-O kan bieden voor zowel de beginnende als de gevorderde HAMNET gebruiker / amateur.hamserverpi

Tevens is het de bedoeling om tijdens de bijeenkomst een eerste voorstel te doen m.b.t. de plaatsing van een nieuwe interlink verbinding met Eindhoven en/of IJsselstein. Wat is er zoals voor nodig, wie wil meehelpen aan de opbouw en wat kunnen de regio radio-amateurs van de nieuwe HAMNET interlink verwachten.

Voor geïnteresseerden zal op vrijdag 4 December a.s. de lezing worden gehouden door Eric Oosterbaan (PA2EON) over HAMNET voor de regio ’s Hertogenbosch en Eindhoven. De lezing wordt georganiseerd door de VERON afdeling ‘s Hertogenbosch en vindt plaats in het Sociaal Cultureel Centrum “De helftheuvel” Helftheuvelpassage 115, 5224AC ‘s Hertogenbosch. Iedereen is welkom vanaf 19:30 uur, de lezing begint om 20:00 uur.

Voor actuele regio Z-O ontwikkelingen is meer info te vinden op: hamnet.pa2eon.nl of op de landelijke website hamnet.nl.

Bron: hamnieuws.nl / BAR

Permanente koppeling naar dit artikel: http://het-bar.net/2015/11/hamnet-lezing-in-s-hertogenbosch/

nov 25 2015

VODAFONE NL TEST MET 4G IN WIFI-SPECTRUM

Vodafone Group heeft in Nederland een test uitgevoerd met een combinatie van eigen LTE-spectrum en spectrum in de 5,0 GHz WiFi band. De proef is door Vodafone Nederland uitgevoerd en vond op 17 november plaats met ondersteuning van Ericsson en Qualcomm INC Technologies.

Ericsson heeft een RBS 6402 small cell geleverd en een client met een Qualcomm Snapdragon X12 modem. Er is 20 MHz uit Vodafone’s eigen LTE-1800 vergunning gecombineerd met 20 MHz aan WiFi-frequenties en er werd maximaal 274 Mbps downloadsnelheid gehaald.

Vodafone werkt daarnaast nauw samen met Huawei aan een tweede live demo en streeft naar samenwerking met meer bedrijven om LAA verder te ontwikkelen.

Met de gebruikte 3GPP technologie, Licence Assisted Access (LAA) kan maximaal 600 MHz aan spectrum worden ingezet, mits die capaciteit gevonden kan worden tussen de andere gebruikers op het licentievrije spectrum. De LAA-standaard staat gepland voor de 3GPP Release13 in 2016. Vodafone voert er testen mee uit, maar commerciële inzet is pas mogelijk nadat de standaardisatie is afgerond en er voldoende apparatuur commercieel beschikbaar is.

LAA of LTE-U (Unlicensed) is niet geheel onomstreden. Het WiFi-ecosysteem is al bezig met een lobby tegen wat wordt gezien als een inval van LTE-bedrijven in ‘hun’ WiFi-band. De hogere WiFi-band is nog relatief rustig, maar de inzet ervan neemt de komende jaren sterk toe, doordat het marktaandeel van nieuwere generaties WiFi-apparatuur toeneemt. We zijn dus niet de enige die spectrum kwijtraakt aan de commercie.

Bron: pi4raz.nl / BAR

Permanente koppeling naar dit artikel: http://het-bar.net/2015/11/vodafone-nl-test-met-4g-in-wifi-spectrum/

nov 25 2015

Nederland volledig op groene energie laten draaien: het kan!

groene_energieWetenschappers zetten uiteen waar de energie vandaan moet komen als Nederland in 2050 volledig op groene energie wil draaien.

Het is een vraagstuk waar politici zich de komende weken tijdens de klimaattop in Parijs het hoofd over breken: hoe kunnen we voorkomen dat de opwarming van de aarde uit de hand loopt? Eén antwoord ligt voor de hand: minder broeikasgassen produceren. Dat betekent dat we over moeten op groene energie.

We verbruiken een hoop energie: om onszelf en goederen te verplaatsen, om producten te maken, om gebouwen te verwarmen of te verkoelen, en ga maar door. Een deel van die energie wordt reeds op een groene manier opgewekt, bijvoorbeeld door zonnepanelen op het dak of windturbines langs de kust. Maar wanneer we het klimaatprobleem het hoofd willen bieden zal op korte termijn een veel groter deel van onze energie op groene wijze verkregen moeten worden. Sterker nog: het zou mooi zijn als we op korte termijn – zeg 2050 – alleen nog maar groene energie gebruiken.

Dat klinkt allemaal heel heftig. Maar voor veel landen is het prima mogelijk, zo tonen onderzoekers van Stanford University aan. Ze ontwikkelden voor 139 landen wereldwijd een stappenplan dat erin moet resulteren dat elk land volledig draait op groene energie. Daarbij zetten ze niet enkel uiteen uit welke groene energiebronnen een land putten kan, maar ook hoeveel banen door de overstap op groene energie verloren gaan en hoeveel banen er door de overstap op groene energie bijkomen. Ook rekenden ze voor elk land uit hoeveel mensenlevens gered worden doordat de hoeveelheid luchtvervuiling terugloopt.

Hoe ziet het plaatje voor Nederland eruit? Volgens de onderzoekers zouden we van de 100 procent groene energie in 2050 1,6 procent op de daken van huizen kunnen opwekken. 31,4 procent komt van zonneboerderijen vandaan, 5 procent van windturbines op het land, 60 procent van windturbines op het water, 1,6 procent van zonnepanelen op daken van bedrijven en overheidsinstanties en 0,3 procent van golven. Zodra Nederland draait op groene energie zouden per jaar 6487 minder mensen sterven door toedoen van luchtvervuiling. Ook nemen de gezondheidskosten flink af en worden er flink wat banen gecreëerd (wereldwijd gezien komen er meer banen bij dan er door de overstap op groene energie verloren gaan).

De onderzoekers willen met hun onderzoek laten zien dat de overstap op energie uit zon, wind en water haalbaar is. De belangrijkste hindernissen zijn niet economisch of technologisch, maar sociaal en politiek van aard. De onderzoekers zullen de politici daar tijdens de klimaattop ook van proberen te overtuigen.

Bron: scientias.nl / BAR

Permanente koppeling naar dit artikel: http://het-bar.net/2015/11/nederland-volledig-op-groene-energie-laten-draaien-het-kan/

nov 25 2015

Dwergsterrenstelsel blijkt tjokvol donkere materie te zitten

Nog nooit is een sterrenstelsel waargenomen waarin relatief gezien zoveel donkere materie te vinden is.

Wetenschappers bestudeerden Triangulum II: een klein, weinig helder sterrenstelsel aan de rand van de Melkweg, dat ongeveer 1000 sterren bevat. De onderzoekers wilden graag de massa van het dwergsterrenstelsel achterhalen en keken daartoe naar de snelheid van zes sterren die rond het hart van het sterrenstelsel cirkelen. Door de snelheid van deze sterren te meten, konden de onderzoekers afleiden welke invloed de zwaartekracht op deze sterren had en zo de massa van het sterrenstelsel achterhalen.

“De totale massa was veel, veel groter dan de massa van het totale aantal sterren, wat erop wijst dat er een enorme hoeveelheid dicht op elkaar gepakte donkere materie is die bijdraagt aan de totale massa,” stelt onderzoeker Evan Kirby. Nog nooit is in een sterrenstelsel ten opzichte van zichtbare materie zoveel donkere materie aangetroffen. “Nadat ik mijn metingen had verricht, dacht ik alleen maar: ‘Wauw!’”

Donkere materie is niet te zien; we kunnen de aanwezigheid ervan alleen maar afleiden uit de invloed die het heeft op sterrenstelsels. Wetenschappers willen daar graag verandering in brengen en hopen donkere materie binnenkort direct waar te gaan nemen. En wellicht kunnen ze zich dan het beste op Triangulum II richten.
Wetenschappers vermoeden dat donkere materie gammastraling produceert. Tot op heden is het lastig gebleken om gammastraling afkomstig van donkere materie te onderscheiden van gammastraling die door andere objecten – bijvoorbeeld pulsars – wordt geproduceerd. Triangulum II is echter een heel rustig sterrenstelsel, gammastraling afkomstig van botsende deeltjes donkere materie zou in theorie dan ook duidelijk zichtbaar moeten zijn.

Voor we in dit sterrenstelsel op zoek gaan naar sporen van donkere materie, moet echter eerst bevestigd worden dat de massa die Kirby gemeten heeft, ook echt de totale massa van dit sterrenstelsel is. Een andere onderzoeksgroep mat onlangs de snelheid van sterren net buiten Triangulum II en ontdekte dat deze – in tegenstelling tot wat je zou verwachten – sneller bewegen dan de sterren nabij het centrum van het sterrenstelsel. Het kan erop wijzen dat het kleine sterrenstelsel uit elkaar wordt getrokken door de zwaartekracht van de Melkweg. “Ik wil nu eerst metingen verrichten om de ontdekking van de andere onderzoeksgroep te bevestigen,” stelt Kirby. “Als blijkt dat die buitenste sterren niet sneller bewegen dan de sterren in het hart, dan kan er wel eens sprake zijn van een dynamisch evenwicht.” En dan is Triangulum II de beste plek voor het detecteren van donkere materie aan de hand van gammastraling.

Bron: scientias.nl / BAR

Permanente koppeling naar dit artikel: http://het-bar.net/2015/11/dwergsterrenstelsel-blijkt-tjokvol-donkere-materie-te-zitten/

nov 25 2015

OVERHEID WIL FREQUENTIES DIGITALE ETHER-TV VEILEN

veilingDe Nederlandse overheid ziet toekomst in digitale ethertelevisie en wil daarom de frequenties voor commercieel gebruik veilen. Dat schrijft minister Henk Kamp van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer.

Volgens de minister bieden moderne technologieën, zoals DVB-T2, nieuwe mogelijkheden en kan ethertelevisie hiermee ook na 2017 van belang blijven voor de keuzevrijheid van de consument en voor de concurrentie op de markt. KPN’s Digitenne is de belangrijkste speler op het gebied van ether-tv op het moment. Het aandeel van Digitenne in de totale tv-markt schommelt rond de 6 procent, aldus de minister.

Met DVB-T2, opvolger van DVB-T, is het mogelijk om uit te zenden in HD-kwaliteit en is er ruimte voor meer programma’s en nieuwe diensten, op termijn ook mobiele ontvangst, aldus Kamp. De techniek maakt daarnaast efficiënter gebruik van het spectrum dan DVB-T, waardoor het verlies aan spectrum door het wegvallen van de 700 MHz-band (in te zetten voor mobiele communicatie vanaf 2019) kan worden gecompenseerd.

Om het gebruik van DVB-T2 frequentie-technisch mogelijk te maken en de betreffende gebruiksrechten te kunnen verwerven, zijn afspraken nodig met buurlanden. Volgens de minister zijn daartoe de afgelopen periode onderhandelingen gestart. Een aantal buurlanden, waaronder Duitsland, heeft al gekozen voor een overgang naar DVB-T2. Uiterlijk in 2020 kan deze techniek in Nederland worden toegepast. Volgens Kamp is het daarom niet nodig om de vergunning voor tv via de ether eerst te verlengen, iets wat de overheid eerder dit jaar nog overwoog.

Nadat de nieuwe digitale ethertelevisievergunningen zijn verleend, zal er een overgangsperiode zijn waarbinnen de nieuwe (commerciële en publieke) vergunninghouders hun frequenties in gebruik nemen en de oude vergunninghouders hun frequenties afgeven. Het distributienetwerk zal door de komende vergunninghouders in gereedheid gebracht moeten kunnen worden voor DVB-T2. Anderzijds moeten ook de buurlanden de netwerken aanpassen, waarvoor afstemming nodig is. Veel consumenten zullen bovendien nieuwe decoders nodig hebben.

Binnen deze periode zullen de 700 MHz-frequenties nog enige tijd voor televisie moeten worden ingezet. Hoe lang de overgangsperiode in beslag neemt, hangt volgens de minister af van de overgangsmaatregelen die door de markt worden genomen en van de plannen van de DVB-T2-vergunninghouders in de buurlanden. De 700 MHz-band komt uiterlijk in 2020 beschikbaar voor mobiele communicatie en kan volgens de huidige planning in 2019 worden geveild. Een veilingdatum voor de frequenties van digitale ether-tv is nog niet bekend.

Bron: pi4raz.nl / BAR

Permanente koppeling naar dit artikel: http://het-bar.net/2015/11/overheid-wil-frequenties-digitale-ether-tv-veilen/

nov 25 2015

Opendag zend en luisteramateurs Noord Oost Veluwe

SONY DSC

Na het grote succes van voorgaande jaren organiseert de VERON, afdeling Noord- Oost- Veluwe (NOV), maandag 28 december, voor het zesde jaar , haar traditionele open dag.
Deze dag wordt georganiseerd om geïnteresseerden kennis te laten maken met de “radiohobby”.

De nadruk zal dit jaar liggen op zelfbouw, Er zullen diverse NOV projecten te zien zijn zoals het bouwproject van deze winter : de Loop antenne voor RX die nog uitgebreid wordt met een sequencer zodat deze ook in combinatie met een TX antenne gebruikt kan worden.
Getracht wordt om een aantal bouwkits van deze loopantenne te koop aan te bieden (print en elektronika onderdelen)
– CAT interface voor diverse merken transceivers.
– lowcost, 0 tot 1500MHz frequentie counter met behulp van de PC,
– CTCSS module, ATV en andere projecten.
– home made freesmachine voor printen en andere leuke dingen.

Natuurlijk worden er worden diverse demonstraties gegeven zoals:
– contacten leggen met zendamateurs over de hele wereld in spraak, morse code, PSK , SSTV.
– demonstratie van Packet en APRS
– D-Star, digitale communicatie en de mogelijkheden hiervan
– SDR ontvangers, voor een paar tientjes is een breed ontvangst bereik mogelijk.
– Radiohobby en computer.
– Leger en maritieme zend en ontvangst apparatuur

Diverse leden laten hun zelfbouwprojecten zien en geven er uitleg over.

Leo Duursma PA0LMD, de bekende reparateur uit Oldebroek, zal ook dit jaar weer aanwezig zijn met de nodige meet apparatuur om uw ontvanger, portofoon of transceiver te controleren en na te meten. Mocht U specifieke wensen op meetgebied hebben, laat het van te voren weten zodat we kunnen kijken wat de mogelijkheden zijn.

De opendag wordt gehouden in buurthuis het Grinthuus Morelissenstraat 1 8095PX `t Loo Oldebroek van 10.00 uur tot 16.00uur.
Een hapje en drankje is tegen betaling verkrijgbaar.

Voor verdere informatie en een route beschrijving zie onze website www.pi4nov.nl

Namens de organisatie: Erik PH4CK
Bron: vrza.nl / BAR

Permanente koppeling naar dit artikel: http://het-bar.net/2015/11/opendag-zend-en-luisteramateurs-noord-oost-veluwe/

nov 25 2015

Storingsvrije installatie van zonnepanelen is mogelijk

Photo Voltaïsche of PV installaties voor het opwekken van elektrische energie door zonnepanelen kunnen, indien niet deskundig samengesteld en geïnstalleerd, sterke storende elektromagnetische velden opwekken. Deze kunnen de ontvangst van radiosignalen voor radioamateurs onmogelijk maken en elektronische apparatuur beïnvloeden.Radioamateurs, die van plan zijn zelf een PV installatie aan te leggen, of geconfronteerd worden met de aanleg van een dergelijke installatie in de nabijheid van de eigen antenne, maken zich zorgen over mogelijke storing in de amateurbanden. De storing treedt over het algemeen alleen overdag op, als de PV installatie vermogen afgeeft.

Verder lezen? Ga dan naar de VERON EMC-EMF Commissie website en download de gehele PDF.

http://emc-emf.veron.nl/Actueel/actueel.html

Bron: veron.nl / BAR

Permanente koppeling naar dit artikel: http://het-bar.net/2015/11/storingsvrije-installatie-van-zonnepanelen-is-mogelijk/

nov 25 2015

Dichtstbijzijnde DRM Repeater weergeven

Deze slimme tool van Hans DL5DI geeft op je smartphone de dichtstbijzijnde DRM repeater weer. De tool hoort eigenlijk bij de MD655 en wordt belangrijker naarmate je meer repeaters in een netwerk hebt en een grote afstand overbrugt. In de MD655 worden niet de repeaters maar de frequenties uit het bandplan voor 70cm digipeaters opgenomen. Hierdoor hoef je niet alle repeaters op te nemen in je codeplug. Zo kan je in öp de “Find DMR repeater” pagina zien welke Zone, Channel je moet kiezen. Ook zie je de afstand van uit jezelf gezien naar de repeater. Voor PI1AMS zie je dat deze is geprogrammeerd in Zone 6 op Kanaal 1. Nadelen zijn er ook want bij veel repeaters kan je maar twee talkgroepen per repeater instellen. In Nederland zou het wellicht allemaal wel in de plug kunnen passen! Ook is jammer dat deze op DMRplus gebaseerde tool nog steeds verwijderde repeaters zoals PI1YMD laat zien en ook de QRG van de repeaters niet goed weergeeft. Wellicht is voor BrandMeister ook een soortgelijke tool te ontwikkelen. Meer informatie vind je hier! De link die je moet kiezen op je smartphone vind je hier:  http://status.ham-digital.net/find_dmr.html

Bron: ham-dmr.nl / BAR

Permanente koppeling naar dit artikel: http://het-bar.net/2015/11/dichtstbijzijnde-drm-repeater-weergeven/

nov 25 2015

Amos 5 satelliet is kwijt

Met de Israëlische Amos5-satelliet is al twee dagen geen contact meer. Deze zond via de satellietpositie 17 graden oost uit. Tientallen zenders zijn hierdoor niet meer te ontvangen.Amos 5

De eerste problemen met de Amos5-satelliet deden zich zaterdagmorgen voor. Vrijwel direct daarna was er geen communicatie meer met de satelliet mogelijk. De satelliet wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het aanbieden van tv-, radio- en datadiensten in Afrika. Deze diensten worden ook door Europese bedrijven aangeboden. Operators die van de Amos5-satelliet gebruikmaken, zijn vandaag hard bezig om diensten naar andere satellieten te verhuizen die eveneens in Afrika te ontvangen zijn. Dit is echter niet het grootste probleem. Ontvangstapparatuur bij bedrijven en tv-kijkers dient na overschakeling op een andere satelliet ook aangepast te worden.

Het is nog onduidelijk of de Amos5-satelliet als ruimteschroot kan worden gezien of dat men na contact met de satelliet deze weer op de juiste uitzendpositie kan terugplaatsten. De Amos5-satelliet is een relatief nieuwe satelliet die in 2011 werd gelanceerd.

Bron: Totaal TV / BAR

Permanente koppeling naar dit artikel: http://het-bar.net/2015/11/amos-5-satelliet-is-kwijt/

nov 25 2015

NASA geeft groen licht voor bemande missie SpaceX naar ruimtestation

SpaceX mag bemande ruimtevluchten gaan uitvoeren voor NASA, iets wat het commerciële ruimtevaartbedrijf nog niet eerder heeft gedaan. Voor de vluchten wil SpaceX astronauten laten plaatsnemen in een aangepaste Dragon-ruimtecapsule.

NASA maakte het nieuws op vrijdag bekend, en stelde dat er contracten zijn getekend met zowel SpaceX als Boeing; laatstgenoemde kreeg eerder dit jaar al de bevestiging dat het met zijn CST-100 Starliner bemande ruimtevluchten voor NASA mag uitvoeren. De bedoeling is dat er eind 2017 de eerste ruimtevluchten richting het internationale ruimtestation plaatsvinden. Er worden minimaal twee missies uitgevoerd, maar het contract biedt ruimte om er maximaal zes van te maken.CST-100_Starliner_1

SpaceX zal gebruikmaken van de zogenaamde Crew Dragon-ruimtecapsule, een tegenhanger van de Dragon-capsule die alleen voor vracht is bedoeld. Om de astronauten los van de aarde te krijgen wordt de Falcon 9-raket ingezet; deze is in de afgelopen jaren veelvuldig gebruikt om vracht naar het internationale ruimtestation te brengen.

Door contracten te sluiten met zowel SpaceX als Boeing hoopt de Verenigde Staten minder afhankelijk te worden van Rusland voor het lanceren van astronauten richting het internationale ruimtestation. Vooralsnog hebben de Amerikanen geen capaciteit om bemande vluchten uit te voeren, iets waar zij dus nog tot laat in 2017 mee zullen kampen.

Bron: Tweakers.net / BAR

Permanente koppeling naar dit artikel: http://het-bar.net/2015/11/nasa-geeft-groen-licht-voor-bemande-missie-spacex-naar-ruimtestation/

nov 25 2015

HIGH-END HOOFDTELEFOON

orpheus 2 sennheiserVoor die amateurs die met Neumann microfoons via Allen & Heath mengtafels hun set in hoge kwaliteit moduleren: er is nu een bijpassend hoofdtelefoontje op de markt.

De Orpheus 2, een hoofdtelefoon met een prijskaartje van maar liefst $ 55.000. De hoofdtelefoon is ‘van alleen de beste materialen gemaakt’; volgens Sennheiser zijn dat onder meer marmer, goud, kwarts en leer.

De specificaties zijn in elk geval indrukwekkend – een frequentiebreik van 8 Hz tot 100 kHz, 8 DAC’s met een sample rate van 384 kHz, en een aparte, eigen versterker – en in veel gevallen uniek voor een hoofdtelefoon, aldus de Duitse fabrikant.

De vorige Orpheus-hoofdtelefoon, gelanceerd in de jaren tachtig en gebouwd in een oplage van slechts 300 exemplaren, geldt als een legende onder audiofielen.
Bron: pi4raz.nl / BAR

Permanente koppeling naar dit artikel: http://het-bar.net/2015/11/high-end-hoofdtelefoon/

nov 25 2015

spinnenweb van 800 meter bedekt wijk

memphis-spider-web-151123Volgens bewoners van de wijk in Memphis, Tennessee (VS) leek het op een scène uit een horrorfilm: toen ze wakker werden bleek hun wijk bedekt met een spinnenweb van bijna 800 meter lang. “Ze zaten overal in mijn huis, op de muren en de deuren.” Volgens deskundigen waren de spinnen er altijd al, maar vielen ze eerder niet op.

Bron: RTL Nieuws / BAR

Permanente koppeling naar dit artikel: http://het-bar.net/2015/11/spinnenweb-van-800-meter-bedekt-wijk/

nov 24 2015

Dit is de praatpaal voor de BAR Ronde 719 van Dinsdag 24 Nov 2015

Dit is de praatpaal voor de BAR Ronde 719 van Dinsdag 24 Nov 2015

praatpaal

 

Met in deze ronde oa. deze onderwerpen:

  • WRC besluit tot wereldwijde 60-meter allocatie
  • HAMNET lezing in ‘s Hertogenbosch
  • Dwergsterrenstelsel blijkt tjokvol donkere materie te zitten
  • Spinnenweb van 800 meter bedekt wijk
  • DX-Tips
  • Contesten

sinterklaas-wind1

Je kunt de BAR-ronde vanaf 20:30 op de volgende frequenties ontvangen:

Midden Brabant:
145.2125MHz (PA3HGB)
438.900MHz WFM (PA3HGB)
Zuid-Oost Brabant:
433.075MHz (PA3HMP)

Of luister naar de Stream of Teamspeak

Om te reageren of inmelden click op Reactie achterlaten Naam  en/of Call of NL luister-nummer en email-adres toevoegen. Inmelden kan uiteraard ook op 145.2125MHz

Permanente koppeling naar dit artikel: http://het-bar.net/2015/11/dit-is-de-praatpaal-voor-de-bar-ronde-719-van-dinsdag-24-nov-2015/

nov 18 2015

Nederlander bij S79C DXpeditie

or-seychelless-coevity-s79c-logoKomende dagen vindt de DXpeditie plaats van S79C op Coetivy Island. Dit zal de eerste activatie zijn van deze IOTA (AF-119), dat als DXCC-entiteit onder de Seychellen valt. Wat deze activatie nog bijzonderder maakt is dat een Nederlander deel uitmaakt van de crew. Het gaat om Ronald, PA3EWP.

De expeditie naar dit eiland is bijzonder kostbaar. Om de 6 crewleden en de 300kg aan bagage op het eiland te krijgen moet een privé vliegtuig gehuurd worden. Het eiland is in gebruik als gevangenis en kent enkel een korte landingsbaan van 500 meter.

Naast de HF-banden zal er ook activiteit zijn op de 6-meter band. Hiervoor is een speciale vergunning gekregen. Mocht er TEP propagatie zijn kan, met de juiste middelen, mogelijk zelfs vanuit Europa gewerkt worden met het eiland. De DXpeditie zal tot 22 november duren en morgen van start gaan. Activiteit is er op CW, SSB en RTTY op de banden van 40 tot 6 meter.

Live updates zijn te vinden op microblog Twitter: @af119new. of de website af119new.com.

Bron: hamnieuws.nl / BAR

Permanente koppeling naar dit artikel: http://het-bar.net/2015/11/nederlander-bij-s79c-dxpeditie/

nov 18 2015

NIEUWE UK/EI DX CONTEST

UKeiccVoor al degenen waarvoor de hobby bestaat uit het roepen van 59 met een volgnummer: er wordt weer een nieuwe contest aan de eindeloze lijst radiowedstrijdjes toegevoegd.

In december wordt een nieuwe contest geïntroduceerd met als doel het promoten van activiteit tussen stations in Engeland en Ierland (UK/EI) en de rest van de wereld, met een CW variant in januari. Het SSB weekend vindt plaats van 5-6 december, en het CW weekend van 23-24 januari. Beide contesten starten om 1200 op zaterdag en eindigen 24 uur later. De nieuwe contest wordt gesponsord door de United Kingdom and Ireland Contest Club (UKEICC) .

De contest vindt plaats op 80, 40, 20, 15, en 10 meter, waardoor deze banden verder onbruikbaar worden voor normaal gebruik.
Het beoordelen van de contest wordt geautomatiseerd, en logs moeten binnen twee uur na afloop al ingediend zijn. Diverse populaire logging programma’s, inclusief N1MM Logger+, ondersteunen deze ramp contest.

Ik ben een sterk voorstander van het invoeren van contestloze weekenden. Het is van de zotte dat ik juist op de momenten dat ik tijd heb voor de hobby, nooit een fatsoenlijk rapport kan vragen of wat experimenten kan doen omdat elk weekend weer gefrustreerde totaalmalloten met kiloWatts mijn (meestal QRP) signaaltjes platwalsen, en áls ze me al wensen te horen, uitsluitend geïnteresseerd zijn in hun volgnummer. Een groter bewijs van het failliet van het zendamateurisme dan een contest is niet denkbaar.

Is contesten jouw ding, dan is meer informatie te vinden op: http://www.ukeicc.com/which-contest/contest-rules/uk-ei-dx-contest

Bron: pi4raz.nl / BAR

Permanente koppeling naar dit artikel: http://het-bar.net/2015/11/nieuwe-ukei-dx-contest/

nov 18 2015

WRC-15 bereikt overeenstemming over 5 MHz

5mhz_logoWerkgroep 4B heeft tijdens de World Radio Conference overeenstemming bereikt voor een wereldwijde allocatie in de 5 MHz (60-meter) band. Dat valt te lezen op de DARC website. Maar nog steeds is er geen unaniem voorstel van alle landen, dat wel nodig is om zaken definitief te bekrachtigen.

Er waren liefst 15 vergaderingen nodig om tot dat besluit te komen. Het voorstel dat nu gemaakt is wijst de frequentieruimte 5351,5 tot 5366,5 kHz toe met een EIRP vermogen van 15 Watt. In een simpele dipool-antenne komt dit neer op circa 50 Watt PEP.

Vooruitlopend op een wereldwijde allocatie krijgen Nederlandse zendamateurs toegang tot 100 kHz spectrum tussen 5350 en 5450 kHz met naar verwachting maximaal 100 Watt PEP vermogen. Deze toewijzing is van tijdelijke aard en duurt waarschijnlijk tot 1 januari 2017. Details zullen later deze maand bekend worden als Agentschap Telecom de gebruikersbepalingen heeft aangepast en gepubliceerd.

De World Radio Conference 2015 duurt tot 27 november a.s. Delen van zaken die nu besproken worden dienen als input voor de conferentie in 2019 waarbij allocaties definitief bekrachtigd worden. Dat zullen onder andere een wereldwijde harmonisatie voor de 6-meter band zijn (50-54 MHz) en een wereldwijde harmonisatie van de 160-meter band van 1800-2000 kHz.

Bron: hamnieuws.nl / BAR

Permanente koppeling naar dit artikel: http://het-bar.net/2015/11/wrc-15-bereikt-overeenstemming-over-5-mhz/

nov 18 2015

DX-Tips

We hebben een paar DX-tips voor de komende week:

Als eerste is HB9FIH tot 25 november te vinden op het eiland Koh Samui (AS-101) in Thailand met de call HS0ZLS. Hij is in de lucht op alle HF-banden in CW, SSB en digitale modes. QSL kan naar het logbook of the world.

Verder is een grote groep amateurs tot 23 november te vinden op Middle Island (OC-007), met de gezamelijke call VK9WA. Ze zijn actief op 80 tot 10 meter en misschien ook op 160 meter, in CW, SSB en RTTY met hoog vermogen. QSL kan naar het logbook of the world.DX-Tips

Een andere grote groep amateurs (waaronder een Nederlander) is tot 23 novemberte viden op Coetivy Island (AF-119, onderdeel van de Seychellen) met de gezamelijke call S79C. Je vindt ze op 40 tot 10 meter en misschien ook op 6 meter, in CW, SSB en RTTY. QSL kan naar M0OXO.

Dan zijn DL3RKS en DL1RPL van 19 tot 25 november te vinden op het eiland Mayotte (AF-027) met de prefix FH. Je vindt ze op 20 tot 10 meter in CW en SSB en daarnaast ook op 2 meter en 70 cm EME. QSL kan naar Dl1RPL.

Tot slot zijn JA1ELY, JH1NBN en JR4OZR van 19 tot 25 november te vinden op Sint Maarten met de prefix PJ7. Je vindt ze op 80 tot 10 meter in CW, SSB en RTTY met twee stations tegelijk. QSL kan naar het logbook of the world.

Bron: NG3K.com / BAR

Permanente koppeling naar dit artikel: http://het-bar.net/2015/11/dx-tips-29/

nov 18 2015

Radiospectum voor nieuw vliegtuigvolgsysteem toegewezen

Tijdens de World Radiocommunications Conference, die momenteel plaatsvindt in Geneve, is overeenstemming bereikt over de toewijzing van radiofrequenties voor volgsystemen in de burgerluchtvaart. Deze toewijzing is een reactie op de vermissing van vlucht MH370 van Malaysian Airlines. Het toestel verdween in 2014 spoorloos, met 239 passagiers aan boord.adsbtracking

Door het besluit tijdens de conferentie wordt de frequentieband van 1087.7 tot 1092.3 MHz toegewezen aan mobiele satellietcommunicatie (Earth-to-space) voor de ontvangst van Automatic Dependent Surveillance-Broadcast (ADS-B) transmissies vanuit vliegtuigen. Deze band wordt nu nog gebruikt voor de transmissie van ADS-B signalen van vliegtuigen naar grondstations binnen ‘line of sight’. Door de nieuwe toewijzing wordt het mogelijk om de positie van vliegtuigen – mits voorzien van ADS-B zendapparatuur – op iedere locatie in de wereld te volgen; ook boven de poolkappen en in afgelegen gebied.

De toewijzing van radiospectrum is op verzoek van de International Civil Aviation Organization (ICAO) op de conferentieagenda geplaatst. Naar aanleiding van de vermissing van de MH370 vroeg de ICAO aan de International Telecommunication Union – die de WRC-conferentie organiseert – om spectrum toe te wijzen aan satellietcommunicatie waarmee vliegtuigen beter kunnen worden gevolgd.
Overigens moet de International Civil Aviation Organization (ICAO) eerst criteria voor satellietontvangst van ADS-signalen opstellen voordat het nieuwe spectrum daadwerkelijk in gebruik kan worden genomen.

Bron: verbinding.tv / BAR

Permanente koppeling naar dit artikel: http://het-bar.net/2015/11/radiospectum-voor-nieuw-vliegtuigvolgsysteem-toegewezen/

nov 18 2015

OFCOM ONDERZOEKT VHF VOOR IOT

Het Engelse AT, Ofcom, onderzoekt of er spectrum in het VHF gebied vrijgemaakt kan worden voor de uitbreiding van het Internet of Things (IoT).

Men denkt daarbij aan ongeveer 10 MHz bestaand spectrum voor deze nieuwe toepassing.
Het Internet of Things (IoT) is bedoeld om vele voorheen niet verbonden apparaten nu met elkaar te laten communiceren en data uit te laten wisselen via wat ‘Machine-to-Machine’ communicatie (M2M) genoemd wordt.

Ofcom mikt erop om M2M toepassingen onder te brengen in spectrum dat ze in staat stelt om draadloos over grote afstanden te communiceren. Dit VHF spectrum heeft eigenschappen die verschillen van andere frequenties die nu al in gebruik zijn voor het IoT, en kan afgelegen locaties bereiken dat met andere frequenties niet mogelijk is.

Ofcom is ervan overtuigd dat toegang tot spectrum in dit gebied nieuwe mogelijkheden geeft en voordelen biedt voor burgers en consumenten, in het bijzonder voor degenen die in afgelegen gebieden in Engeland wonen. De frequenties die beschikbaar gesteld gaan worden omvatten de 55-68 MHz, 70.5-71.5 MHz en 80.0-81.5 MHz banden.

Ofcom is ook op zoek naar advies over de noodzaak om wijzigingen in bestaande licenties aan te brengen om innovatief gebruik van deze banden te stimuleren, in het bijzonder voor het bedienen van buitengebieden en afgelegen locaties.

Alleen al in Engeland zijn meer dan 40 miljoen apparaten met elkaar verbonden via het IoT. De voorspelling is dat dit in 2022 ver-achtvoudigd is met honderden miljoenen apparaten die gezamelijk meer dan een miljard data transacties per dag uitvoeren.

Bron: pi4raz.nl / BAR

Permanente koppeling naar dit artikel: http://het-bar.net/2015/11/ofcom-onderzoekt-vhf-voor-iot/

nov 18 2015

Wetenschappers ontdekken meest afgelegen object van ons zonnestelsel

Wetenschappers hebben een nieuw hemellichaam ontdekt in ons zonnestelsel, zo berichten onze collega’s van De Volkskrant. Het object met de naam ‘V774104’ is 500 tot 1000 kilometer groot en ligt op meer dan 15 miljard kilometer van de zon. Daarmee is V774104 het verst van de zon verwijderde lid van ons zonnestelsel.

Het afgelegen hemellichaam V774104 werd ontdekt met de 8-meter Subaru-telescoop op Mauna Kea (Hawaï). Het ligt op een indrukwekkende afstand die 103 keer groter is dan de afstand tussen de aarde en de zon.

Het is nog niet duidelijk welke baan V774104 volgt. Dat is belangrijk om meer te weten te komen over de oorsprong van het object. Het zal nog zeker een jaar duren voordat daar meer duidelijkheid over zal zijn.

Als blijkt dat V774104 met een bepaalde regelmaat in de buurt van Neptunus komt, zou het om een Kuipergordelobject kunnen gaan dat door de zwaartekracht van de grotere planeten in ons zonnestelsel is weggeslingerd.

Een andere optie is dat het een kleiner hemellichaam is dat permanent vertoeft aan de rand van ons zonnestelsel. Zo zijn er nog maar twee ontdekt: Sedna en 2012 VP113. Dan zou het object ontsnapt kunnen zijn uit het binnenste deel van de Oortwolk. Dat is de grote ‘wolk’ van ijsachtige objecten die ons zonnestelsel omhult.

Maar dan is de vraag hoe het in die baan is terechtgekomen. De meest fascinerende theorie is daar dat achter de Kuipergordel een nog onontdekte planeet schuilgaat die de baan dicteert van V774104.

Bron: hln.be / BAR

Permanente koppeling naar dit artikel: http://het-bar.net/2015/11/wetenschappers-ontdekken-meest-afgelegen-object-van-ons-zonnestelsel/

nov 18 2015

PI1KPH wordt een Hytera repeater

De DMR-repeater in Nieuwleusen PI1KPH wordt vervangen door een Hytera repeater. Voorheen was deze repeater gekoppeld aan het Motorola MARC netwerk, maar omdat het merendeel van de Nederlandse DMR-repeaters op Hytera draait en gekoppeld zijn met de rest van Europa, werden de gebruikers van deze repeater geïsoleeerd.

De frequentie blijft hetzelfde, maar het ID en ColorCode van de repeater wijzigen wel. Komende weken wordt de repeater omgebouwd. Daardoor moet nog een 5 GHz verbinding gebouwd worden zodat internetfaciliteiten beschikbaar zijn in de watertoren van De Koperen Hoogte.

Vrijwel alle Hytera repeaters draaien op het BrandMeister netwerk en hebben een koppeling met het DMRplus netwerk in de rest van de wereld. Binnen Nederland staan de repeaters ook gekoppeld met XRF088 op het D-Star netwerk, een gateway die in beheer is bij Remco PA4TW en in Nederland gehost wordt.

De laatste weken zijn er veel wijzigingen geweest in het DMR-netwerk van ruim 20 Hytera repeters en een 3-tal Motorola MARC repeaters. Op de website ham-dmr.nl is de laatste informatie te lezen.

Bron: hamnieuws.nl / BAR

Permanente koppeling naar dit artikel: http://het-bar.net/2015/11/pi1kph-wordt-een-hytera-repeater/

nov 18 2015

ARRL verhoogt tarieven met 25%

percentupDe Amerikaanse Amateur Radio Relay League (ARRL) zal met ingang van 1 januari de tarieven voor het lidmaatschap drastisch verhogen. Internationale leden gaan straks $49 betalen. Nu is dat nog $39.
Op haar website geeft de vereniging aan waarom zij genoodzaakt is de tarieven na bijna 15 jaar drastisch te verhogen.

De tarieven voor leden die een papieren versie van het maandblad QST willen ontvangen betalen nu $62. Straks wordt dat $76.

Bron: hamnieuws.nl / BAR

Permanente koppeling naar dit artikel: http://het-bar.net/2015/11/arrl-verhoogt-tarieven-met-25/

nov 18 2015

Contesten

Komend weekend staan er 4 contesten op de agenda, waarvan twee alleen voor 160-meter liefhebbers:

Als eerste is er dit weekend de LZ DX Contest. Van zaterdag 12:00 tot zondag 12:00 GMT mag iedereen werken met iedereen in CW en SSB op 80 tot 10 meter. Bij een QSO geef je RST en je ITU-zone. LZ-stations geven RST en hun districtscode.

Verder is er de All Austrian 160m Contest. Van zaterdag 16:00 tot zondag 07:00 GMT mag iedereen werken met iedereen in CW op 160 meter. Bij een QSO geef je RST en een volgnummer en Oostenrijkste stations geven ook hun districts-code.

Dan kan je dit weekend ook nog meedoen aan de RSGB 1,8 MHz CW Contest. Van zaterdag 21:00 tot zondag 01:00 GMT mag je werken met iedereen, maar let op dat stations van buiten de EU alleen mogen werken met stations binnen de EU. Dit mag in CW op 160 meter en bij een QSO geef je RST en een volgnummer. Engelse stations geven ook hun districtscode.

En tot slot kan je zondag, iets dichter bij huis, meedoen met de Friese Elfsteden Contest. Van 10:00 tot 13:00 GMT mag iedereen werken met iedereen in SSB op 80 meter. Bij een QSO geef je RST, je regionummer en QTH.

Bron: PG7V Contestkalender / BAR

Permanente koppeling naar dit artikel: http://het-bar.net/2015/11/contesten-30/

nov 18 2015

Windows 3.1 veroorzaakte storing op vliegveld Parijs

Een storing vorig weekend op Orly, een van de grote vliegvelden bij Parijs, heeft onbedoeld blootgelegd dat de software mede draait op een wel heel sterk verouderd besturingssysteem: Windows 3.1. Jaar van lancering: 1992.

Het satirische weekblad Le Canard Enchainé schrijft dat het systeem dat wordt gebruikt bij het opstijgen en landen niet werkte. Verkeersleiders gebruiken het om piloten informatie te geven over de afstand die ze met het oog kunnen waarnemen, de zogenoemde Runway Visual Range.

Terwijl de paar technici die nog met het volstrekt verouderde systeem overweg kunnen naarstig naar de oorzaak van de storing zochten, werden de vliegtuigen uit voorzorg aan de grond gehouden. Omdat het mistig was, zou het onverantwoord zijn op te stijgen.win310

Volgens de leider van de vakbond voor verkeersleiders draait de software van de vliegvelden Orly en Charles de Gaulle op vier verschillende systemen die allemaal tussen de tien en twintig jaar oud zijn, zoals UNIX en Windows XP. Charles de Gaulle is een van de grootste en drukste luchthavens ter wereld.

“Het probleem met oude systemen is dat mensen geen zin hebben in onderhoud”, stelt vaksbondsleider Alexandre Fiacre vast. Op de Parijse vliegvelden werken nog maar drie mensen die overweg kunnen met het systeem dat zaterdag plat ging. “Een van hen gaat volgend jaar met pensioen, we hebben nog niemand kunnen vinden die hem kan vervangen.”

Onderdelen vinden voor de verouderde computers is al helemaal een crime, de technici moeten soms op eBay zoeken als er iets moet worden vervangen.

Volgens Le Canard Enchainé heeft de minister van Transport beloofd dat de systemen in 2017 zijn vervangen. Vakbondsman Fiacre is er niet optimistisch over: “Ik denk dat het op zijn vroegst 2019 wordt, en misschien zelfs 2021.” Overigens benadrukt hij wel dat de passagiers geen moment gevaar hebben gelopen.

Bron: waarmaarraar.nl / BAR

Permanente koppeling naar dit artikel: http://het-bar.net/2015/11/windows-3-1-veroorzaakte-storing-op-vliegveld-parijs/

nov 18 2015

Opnieuw valt mysterieus object uit de lucht in Spanje

mysterieus objectNadat er vorige week twee zwarte bollen uit de ruimte naar beneden kwamen, is er dinsdag opnieuw een mysterieus object gevonden in het zuiden van Spanje. Dat melden Spaanse media. Volgens experts zou het om een deel van een satelliet gaan.
Spaanse boeren stonden vorige week vreemd te kijken toen ze in hun veld mysterieuze zwarte bollen aantroffen. De eerste werd op 3 november gevonden, de tweede op 8 november. Een scheikundig centrum onderzoekt momenteel waar ze vandaan komen.

Langwerpig

Terwijl het onderzoek nog gaande was, werd dinsdag een derde ruimteobject gevonden. Volgens de Spaanse krant El Verdad was het deze keer geen bol, maar een langwerpig stuk metaal van zo’n vier meter lang. Wel was de vindplaats opnieuw een boerenveld, deze keer in het plaatsje Elda in Alicante. Dat ligt op zo’n 100 kilometer van Murcia, waar zondag een van de zwarte bollen werd gevonden en zo’n 90 kilometer van Llanos del Cagitán, de vindplaats van de eerste bol.

Het stuk metaal is deels verbrand en flink beschadigd, waarschijnlijk door de val. In eerste instantie werd gedacht dat het onderdeel van een vliegtuig was, aangezien de vindplaats onder een drukke vliegroute ligt. De politie heeft dat echter inmiddels ontkracht en is er van overtuigd dat het om een onderdeel van een satelliet gaat.

Maatregelen

Volgens NASA vliegen er momenteel meer dan 500.000 stukken ruimtepuin rond de aarde en is het gebruikelijk dat er ieder jaar een paar daarvan op de aarde terechtkomen. “Er zijn maatregelen genomen om het probleem op te lossen, maar we zijn nog ver verwijderd van een oplossing”, aldus een woordvoerder in de Spaanse krant El País. Het is namelijk niet alleen erg duur, maar ook lastig om een systeem te maken om afval op te ruimen in de ruimte.

Niet alleen Spanje is overigens in de ban van mysterieuze objecten uit de ruimte. Voor de kust van Sri Lanka zou vrijdagochtend eveneens ruimtepuin zijn geland op aarde. Het zou gaan om een rond object, dat hol zou zijn van binnen en afkomstig zou zijn van een raket. Het werd al een tijdje gevolgd door ruimtekundigen, waardoor was te voorspellen wanneer het op de aarde af zou komen. Van dat object zijn tot nu toe nog geen foto’s opgedoken.

Bron: hln.be / BAR

Permanente koppeling naar dit artikel: http://het-bar.net/2015/11/opnieuw-valt-mysterieus-object-uit-de-lucht-in-spanje/

Oudere berichten «

Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh